bar

Personal web page of Eliška Šmídová

HTML hit counter - Quick-counter.net

About me


fotka

Ph.D. student at the Department of Mechanics

Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic
Room B380
tel. : (00420) 2-2435-4498
email: eliska.smidova [at] fsv.cvut.cz
office hours during exam period: Thursday 10:00 - 11:00

Curriculum vitae of MSc. Ing. Eliška Šmídová


Education

 • 2010 (Bc.) Bachelor degree in Economics and Management in Civil Engineering
  • Faculty of Civil Engineering at Czech Technical University in Prague

 • 2010 Graduation in classical singing at Prague Conservatory

 • 2011 (MSc.) Master double degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions
  • MSC-SAHC
  • 6 months in Barcelona (Spain) at Technical University of Catalonia and 4 months in Guimarães (Portugal) at University of Minho
  • Thesis: Nondestructive Testing of Old Chestnut Timber

 • 2013 (Ing.) Master degree in Building Structures

Courses


Doctoral research

 • supervisor: Prof.Ing. Petr Kabele, Ph.D.
 • modeling of short-time behavior of high performance fiber reinforced cementitous composites (HPFRCC) in finite element code ATENA
 • constitutive models of timber fracture

Teaching: SM01


Informace o předmětu

Standartní podmínky pro udělení zápočtu

 • max. 4 absence na cvičení
 • odevzdání 8 povinných úkolů pomocí internetového formuláře dle stanovených termínů na mech.fsv.cvut.cz/student
  • pro první přihlášení použijte vaše rodné číslo
  • SLEDUJTE TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ!!!
  • všechny povinné úkoly musí být odevzdány nejpozději do neděle 4.1.2015 24:00, kdy se databáze uzavírá
 • odevzdání 8 povinných úkolů cvičící v požadované grafické úpravě nejpozději den po termínu odevzdání úkolu na internetu
  • termíny odevzdání úkolů cvičící:
   č.1: 27.10.2014
   č.2: 10.11.2014
   č.3: 24.11.2014
   č.4: 8.12.2014
   č.5: 8.12.2014
   č.6: 22.12.2014
   č.7: 5.1.2014
   č.8: 5.1.2014
  • vždy reprezentovat výsledky i graficky vč. výsledných velikostí vektorů (uvádět jednotky a velikost vektoru síly či momentu uvést vždy v absolutní hodnotě, přičemž směr vektoru je dán orientací vektoru v obrázku), přestože to není uvedeno v zadání
  • grafické výstupy narýsovat tužkou a v měřítku vč. jednotek
  • úkol opatřit úvodní stranou s tabulkou s číslem úkolu, jménem, studijní skupinou a Vašimi koeficienty
  • úkol musí obsahovat přehledné zadání s dosazenými koeficienty
  • úkol musí obsahovat přehledný postup výpočtu, obecné rovnice vč. dosazení a (pak teprve) výsledek
 • maximálně 3 úkoly mohou být pozdě odevzdány
  • úkol je "pozdě odevzdaný (L)" pokud je pozdě odevzdaný na internetu nebo cvičící nebo obojí!
 • získat ze zápočtového testu alespoň 10b (z 20b)

Docházka a stav povinných úkolů 132SM01

  • | - přítomnost; o - omluvená absence
  • ok - odevzdáno včas; nok - zkonzultováno, ale nutno opravit a odevzdat; L - odevzdáno pozdě

Č. paralelky: 105 Docházka Odevzdání na internetu (i)/cvičící (c) Test cv. 24.11.
Příjmení a jméno 12345678910111213 1.i1.c 2.i2.c 3.i3.c 4.i4.c 5.i5.c 6.i6.c 7.i7.c 8.i8.c max 10b

Kruh 1/28 Docházka Odevzdání na internetuOdevzdání cvičící
Příjmení a jméno 12345678910111213 12345678 12345678

Teaching: SM02


Aktuálně

 • Nové: Doplněk k úkolu č.6: ukol6_xlsx_ods
  • slouží ke kontrole vykreslení průběhů vnitř. sil, kde vstupem jsou Vaše odvozené funkce

Informace o předmětu

Standartní podmínky pro udělení zápočtu

 • max. 4 absence na cvičení
 • odevzdání 9 povinných úkolů pomocí webového formuláře na stránkách s úkoly
  • pro první přihlášení použijte vaše rodné číslo
  • SLEDUJTE TERMÍNY internetového odevzdání úkolů na stránkách s úkoly
  • všechny povinné úkoly musí být na internetu odevzdány nejpozději do 24.5.2015, kdy se databáze uzavírá
 • odevzdání 9 povinných úkolů cvičící v požadované grafické úpravě nejpozději ve ČTVRTEK následující PO TERMÍNU odevzdání úkolu na internetu
  • úkol opatřit úvodní stranou s tabulkou obsahující číslo úkolu, jméno, studijní skupinu a Vaše koeficienty
  • úkol musí obsahovat vytištěné správné řešení z internetového formuláře
  • úkol musí obsahovat přehledné zadání s dosazenými koeficienty
  • úkol musí obsahovat přehledný postup výpočtu, obecné rovnice vč. dosazení a (pak teprve) výsledek
  • úkoly 1-6 musí obsahovat:
   • vyjádření fukce dané vnitřní síly v závislosti na příslušné proměnné pro daný interval, např. Nab(s), Vab(s), Mab(s) etc.
   • příslušnou analýzu fukce vnitřní síly pro stanovení případných extrémů
   • stanovení hodnoty dané vnitřní síly v daném relevantním průřezu dosazením do příslušné funkce
   • vykreslení průběhu vnitřních sil dle konvencí
  • termíny odevzdání úkolů cvičící:
  • č.1: 26.3.2015, č.2: 2.4.2015, č.3: 9.4.2015
   č.4: 16.4.2015, č.5: 23.4.2015, č.6: 30.4.2015
   č.7: 14.5.2015, č.8: 21.5.2015, č.9: 28.5.2015
 • max. 3 úkoly mohou být pozdě odevzdány
  • úkol je "pozdě odevzdaný" pokud je pozdě odevzdaný na internetu nebo cvičící nebo obojí!
 • získat ze zápočtového testu alespoň 10b (z 20b)
 • poslední termín pro udělení zápočtu je 5.6.2015

Docházka a stav povinných úkolů 132SM02

  • | - přítomnost; o - omluvená absence
  • ok - odevzdáno (včas); nok - zkonzultováno, ale nutno opravit a odevzdat; L - odevzdáno pozdě

Č. paralelky 103 Docházka Odevzdání na internetuOdevzdání cvičící
Příjmení a jméno 12345678910111213 123456789 123456789

Miscellaneous


SM2_ukol6_SpreadSheet