Projekt MPO FRI-T1/568

"Integrované nástroje pro generativní design a zvýšení konkurenceschopnosti české architektury"

ČVUT v Praze

OOFEM

OOFEM je volně šiřitelný program pro řešení multifyzikálních problémů metodou konečných prvků s objektově orientovanou architekturou pro řešení úloh mechaniky pevné fáze, transportních jevů a mechaniky tekutin.

Originální verzi můžete stáhnout na domovských stránkách projektu.

Pro plné využití konverzního programu MIDAS je potřeba použít lokální verzi OOFEMu s drobnými úpravami, které se zatím nedostaly do hlavní verze programu.

OOFEM lokální verze