Grantové projekty
   
Název: Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Číslo: TK01010063
Příjemce: Přírodovědecká fakulta, UK
Spolupříjemci: Katedra mechaniky, fakulta stavební, ČVUT
Řešitel: doc. RNDr. David Mašín, M.Phil., Ph.D.
Spoluřešitel: Jaroslav Kruis
Období řešení:2018–2022
   
Název: Vývoj termo-hydro-mechanického modelu pro expanzivní zeminy a simulace úložiště radioaktivních odpadů
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: 15-05935S
Příjemce: Přírodovědecká fakulta, UK
Spolupříjemci: Katedra mechaniky, fakulta stavební, ČVUT
Řešitel: doc. RNDr. David Mašín, M.Phil., Ph.D.
Spoluřešitel: Jaroslav Kruis
Období řešení:2015–2017
   
Název: Numerické modelování poškození a transportních procesů v kvazikřehkých materiálech
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: 13-18652S
Příjemce: Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT
Spolupříjemci: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
Řešitel: J. Kruis
Spoluřešitelé: Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Doc. Dr. rer. nat. Ing. Jan Valdman
Období řešení:2013–2015
   
Název: Efektivní navrhování, monitorování a předpověd’ chování předpjatých komorových betonových silničních mostních konstrukcí
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Číslo: TA01030733
Příjemce: Fakulta stavební, ČVUT
Řešitel: J. Kruis
Období řešení: 2011–2013
   
Název: Řešení rozsáhlých hydro-termo-mechanických úloh pomocí adaptivní MKP
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA P105/10/1682
Příjemce: Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT
Spolupříjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Řešitel: J. Kruis
Spoluřešitel: RNDr. Pavel Šolín, Ph.D.
Období řešení:2010–2012
   
Název: Modelování spolupůsobení výztuže a matrice
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA103/07/1455
Příjemce: Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT
Období řešení:2007–2009
   
Název: Popis materiálových nejistot při modelování betonových konstrukcí pomocí teorie fuzzy množin
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA103/04/1320
Příjemce: Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT, 2004
Katedra betonových konstrukcí, Fakulta stavební, ČVUT, 2005–2006
Řešitel: J. Kruis, 2004
P. Štemberk, 2005–2006
Období řešení:2004–2006
   
Název: Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC
Poskytovatel: Grantová agentura Akademie věd ČR
Číslo: IBS3086102
Příjemce: Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT
Řešitel:Z. Bittnar, 2001–2002
J. Kruis, 2003–2005
Období řešení:2001–2005
   
Název: Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materialů a konstrukcí
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA103/01/0400
Příjemce: Katedra mechaniky, Fakulta stavební, ČVUT
Řešitel: J. Kruis,
Období řešení:2001–2003