Software
 
SImple Finite ELements (SIFEL)–open source code
 
Konference
 
Civil-Comp Press: organizátor konferencí
 
Časopisy
 
Advances in Engineering Software
 
Computers and Structures
 
Applied Mathematics and Computation
 
Engineering Mechanics–International Journal for Theoretical and Applied Mechanics
 
Acta Polytechnica–Journal of Advanced Engineering
 
Pollack Periodica – An International Journal for Engineering and Information Sciences
 
Acta Technica Jaurinensis
 
Společnosti
 
IT4I – národní superpočítačové centrum
 
Česká společnost pro mechaniku
 
Jednota českých matematik˚u a fyzik˚u
 
EU-MATHS-IN European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation
 
Vybrané katedry, ústavy a fakulty
 
Katedra matematiky, Fakulta stavební, ČVUT
 
Katedra aplikované matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO
 
Katedra numerické matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta, UK
 
Matematický ústav UK
 
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚTAM)
 
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. (ÚG)
 
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚT)