Vyzvané přednášky
   
2017
   
Název: Zatím neurčeno
Spoluautor: T. Krejčí
Místo: The Fifth International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering (PARENG 2017),
PTE Faculty of Engineering and Information Technology, Pécs, Mad’arsko
Datum: 30.-31. května, 2017
   
2016
   
Název: Coupled Heat, Moisture and Salt Transport in Civil Engineering Structures Performed on Parallel Computers
Místo: World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer (MHMT’16),
Clarion Congress Hotel Prague, Praha, Česká republika
Datum: 5. 4. 2016
   
2015
   
Název: High performance computing in multi-scale problems
Spoluautor: T. Krejčí, J. Sýkora, M. Šejnoha:
Místo: High Performance Computing in Science and Engineering HPCSE 2015, Soláň, Česká republika
Datum: 28. 5. 2015
Publikováno: In T. Kozubek, R. Blaheta, J. Šístek, M. Rozložník, and M. Čermák, editors,
High Performance Computing in Science and Engineering, number 9611 in Lecture Notes in Computer Science,
pages 50–59, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-40361-8-3.
   
Název: Solution of Large Engineering Problems on Parallel Computers
Místo: 21st International conference Engineering Mechanics 2015, Svratka, Česká republika
Datum: 11. 5. 2015
Publikováno:Applied Mechanics and Materials, 821:235–241, 2016. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.821.235.
   
2014
   
Název: Fuzzy množiny, fuzzy čísla a jejich aplikace v inženýrství
Spoluautor: P. Štemberk
Místo: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Datum: 14. 5. 2014
   
Název: Damage mechanics in civil engineering: models, numerical implementation and applications
Spoluautoři: T. Koudelka, T. Krejčí
Místo: Nečas Seminar on Continuum Mechanics, Matematický ústav Univerzity Karlovy, Praha
Datum: 7. 4. 2014
   
2013
   
Název: Parallel computing in selected civil engineering problems
Spoluautoři: T. Koudelka, T. Krejčí, J. Maděra, M. Šejnoha, J. Sýkora
Místo: PARENG 2013 (the Third International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering), Pécs, Mad’arsko
Datum:
Publikováno: In B.H.V. Topping and P. Iványi, editors, Developments in Parallel, Distrubuted,
Grid and Cloud Computing for Engineering,
volume 31 of Computational Science, Engineering & Technology Series, pages 67–94,
Stirlingshire, Scotland, UK, 2013. Saxe-Coburg Publications. ISSN 1759-3158.
   
2011
   
Název: Domain decomposition methods in engineering computations
Místo: the Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, Corsica, Ajaccio, Francie
Datum:
Publikováno: In Computational Technology Reviews, volume 3, pages 71–94, Stirlingshire, Scotland, 2011.
Saxe-Coburg Publications. ISSN 2044-8430, doi:10.4203/ctr.3.4.
   
2009
   
Název: Domain Decomposition Methods
Místo: Bauhaus-Universität Weimar, Německo
Datum: 9. 12. 2009
   
Název: SImple Finite ELements
Místo: Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Datum: 9. 9. 2009
   
Název: The FETI method and its applications: A review
Místo: the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering, Pécs, Mad’arsko
Datum:
Publikováno: In B.H.V. Topping and P. Iványi, editors, Parallel, Distributed and Grid Computing
for Engineering, pages 199–216, Stirling, Scotland, 2009. Saxe-Coburg Publications.
Chapter 10, ISBN 978-1-874672-41-8, ISSN 1759-3158, doi:10.4203/csets.21.10.
   
2008
   
Název: Předpodmínění iteračních metod založené na agregacích
Místo: Seminář katedry matematiky, Fakulta stavební ČVUT, Praha
Datum: 19. 11. 2008
   
Název: Metoda FETI-DP
Místo: Seminář katedry matematiky, Fakulta stavební ČVUT, Praha
Datum: 12. 11. 2008
   
Název: Metoda FETI
Místo: Seminář katedry matematiky, Fakulta stavební ČVUT, Praha
Datum: 15. 4. 2008.
   
Název: Domain Decomposition, Parallel Computing and Applications
Místo: Department of Mathematical Sciences, The University of Texas at El Paso, USA
Datum: 7. 3. 2008
   
2007
   
Název: Vybrané úlohy s vlivem nejistot popsaných fuzzy množinami
Spoluautor: P. Štemberk
Místo: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava
Datum: 13. 2. 2007
   
2006
   
Název: Metody doménové dekompozice
Místo: Matematický ústav AV ČR, Praha
Datum: 28. 4. 2006
   
Název: Metody domenové dekompozice
Místo: Ústav informatiky AV ČR, Praha
Datum: 13. 4. 2006
   
2004
   
Název: Domain Decomposition Methods on Parallel Computers
Místo: 4th International Conference on Engineering Computational Technology, Lisabon, Portugalsko
Datum:
Publikováno: In B. H. V. Topping and C. A. Mota Soares, editors,
Progress in Engineering Computational Technology, pages 299–322,
Stirling, Scotland, UK, 2004. Saxe-Coburg Publications. Chapter 13,
ISBN 1-874672-22-9 hardback, doi:10.4203/csets.12.13.