NAK: test č. 1 - Prutové konstrukce

Část A - vyberte správnou odpověď!

1. otázka: Vypočtěte člen matice tuhosti [1,1], EA = 12 MN.

{\color{blue} K = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\[0.3em] cs & s^2 & -cs & -s^2 \\[0.3em] -c^2 & -cs & c^2 & cs \\[0.3em] -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}}
a) 0 MN/m
b) 4 MN/m
c) 7 MN/m
d) 11 MN/m
e) nevím
2. otázka: Vypočtěte člen matice tuhosti [2,3], EA = 12 MN.

{\color{blue} K = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\[0.3em] cs & s^2 & -cs & -s^2 \\[0.3em] -c^2 & -cs & c^2 & cs \\[0.3em] -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}}
a) 0 MN/m
b) 4 MN/m
c) 7 MN/m
d) 11 MN/m
e) nevím
3. otázka: Vypočtěte 1. člen vektoru zatížení, EA = 12 MN, f = 10 kN/m.

{\color{blue} f_{\Gamma} = \int\limits_0^L N^Tf_z \mathrm{d}x}
a) 0 kN
b) 5 kN
c) -5 kN
d) 25 kN
e) -25 kN
f) nevím
4. otázka: Vypočtěte člen matice tuhosti [3,14], EA = 2 MN.

{\color{blue} K = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\[0.3em] cs & s^2 & -cs & -s^2 \\[0.3em] -c^2 & -cs & c^2 & cs \\[0.3em] -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}}
a) 0 MN/m
b) -0.144 MN/m
c) -0.192 MN/m
d) 0.256 MN/m
e) 0.192 MN/m
f) nevím
5. otázka: Vypočtěte vodorovný posun nepodepřeného styčníku, když znáte jeho svislý posun. Oba pruty mají stejný modul pružnosti a stejnou průřezovou plochu.

{\color{blue} K = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\[0.3em] cs & s^2 & -cs & -s^2 \\[0.3em] -c^2 & -cs & c^2 & cs \\[0.3em] -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}}
a) 0 m
b) -0.01 m
c) 0.01 m
d) -0.03 m
e) 0.03 m
f) nevím

Část B - vyberte všechny správné odpovědi (může jich být několik)

1. otázka: Vyberte nenulové prvky (čísla sloupců) matice tuhosti v jejím třetím řádku

{\color{blue} K = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\[0.3em] cs & s^2 & -cs & -s^2 \\[0.3em] -c^2 & -cs & c^2 & cs \\[0.3em] -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}}
{\color{blue} f_{\Gamma} = \int\limits_0^L N^Tf_z \mathrm{d}x}
a) 1
b) 2
c) 3
c) 4
d) 5
e) 6
f) 7
g) 8
h) 9
i) 10
j) 11
k) 12
l) 13
m) 14
n) nevím
2. otázka: Vyberte nenulové řádky vektoru zatížení.

{\color{blue} K = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\[0.3em] cs & s^2 & -cs & -s^2 \\[0.3em] -c^2 & -cs & c^2 & cs \\[0.3em] -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}}
{\color{blue} f_{\Gamma} = \int\limits_0^L N^Tf_z \mathrm{d}x}
a) 1
b) 2
c) 3
c) 4
d) 5
e) 6
f) 7
g) 8
h) 9
i) 10
j) 11
k) 12
l) 13
m) 14
n) nevím
3. otázka: Přímé řešiče soustav lineárních rovnic
a) mají garantovaný počet operací
b) mohou využít pásový charakter matice
c) často vyžadují předpodmínění
d) nevímgood
med
bad

© 2013 Petr Havlásek