Testy k předmětu Numerická analýza konstrukcí (132NAK)

Tato sada interaktivních testů vznikla za podpory Fondu pro rozvoj vysokých škol v rámci projektu FRVŠ 1249/2013.

Návod k vyplňování testů

Každý test obsahuje dva typy otázek. V prvním případě má zatržítko podobu a správná je vždy jen jedna nabízená možnost. U druhého typu otázek (zatržítko má podobu ) může být správných více odpovědí.

Každá odpověď je vyhodnocena podle vzorce ((a/A) - (b/B))* c, kde
a = počet zvolených správných možností,
A = celkový počet správných možností,
b = počet zvolených špatných možností,
B = celkový počet špatných možností a
c = bodové ohodnocení úlohy. Pokud není uvedeno jinak, jsou příklady hodnoceny jedním bodem.
Při výběru varianty "nevím" nedochází ke změně celkového počtu bodů.

Pro vyhodnocení testu je nutné zadat odpovědi u všech otázek.

Vyhodnocení

Po stisknutí tlačítka se test automaticky vyhodnotí a ve spodní části se zobrazí Vaše procentuální úspěšnost a navrhovaná známka v rozsahu A-F jako u zkoušky.
Přehled barevného značení
správná odpověď / všechny odpovědi jsou správně
nejsou vybrány všechny správné možnosti
počet správných odpovědí je stejný nebo větší než počet špatných odpovědí
špatná odpověď / všechny odpovědi jsou špatně / je více špatných odpovědí než správných
byla zvolena možnost "nevím"

© 2013 Petr Havlásek