Zpět

Katedra mechaniky    NAK

Uživatel: Guest


Zadaní domácích cvičení Kontrola domácích cvičení


Jaké mám koeficienty ? Statistika - aneb jak jsem na tom ?


Informace o předmětu

Soutěžní úlohy

 1. Prostorová příhradová konstrukce [Zadání | Přehled].
 2. Dvojrozměrné stacionaární vedení tepla [Zadání | Odevzdání | Přehled].
 3. Pozn.: Body za úlohu získá prvních 5 správných řešení. Na úlohách lze pracovat kolektivně, jména autorů uveďte do formuláře, přitom získané body se rozdělí rovným dílem. Můžete přiložit jen jeden soubor, pokud odevzdáváte více souborů, uložte je do archivu. Jméno souboru by mělo být ve tvaru Jmeno_Prijmeni_uloha_1.*, poklud odesíláte za více autorů, stačí uvést jen jedno jméno.

  Přednášky

  1. Úvodní přednáška, tažený-tlačený prut, lokalizace [ PDF ]
  2. Slabé řešení, Metoda vážených reziduí, Lagrangeův princip [ PDF]
  3. Aproximace a numerická integrace v 1D [ PDF ]
  4. MKP formulace pro tažený-tlačený prut [ PDF ]
  5. Jednorozměrné ustálené vedení tepla [ PDF ]
  6. Ustálené vedení tepla v rovině [ PDF ]
  7. Rovinná úloha pružnosti [ PDF ]
  8. Nestacionární vedení tepla v 1D [ PDF | Příklad z přednášky (Matlab) ]
  9. Jednorozměrná konsolidace [ PDF ]
  10. Rovinné nosníky [ PDF ]
  11. Úvod do metod řešení řídkých soustav rovnic [ PDF ]
  12. Přesnost MKP, odhad chyby [ PDF ]

  Cvičení 2017/2018

  Cvičení 2016/2017

  Cvičení 2015/2016

  Další pomůcky

  Užitečné odkazy

  Datum poslední aktualizace: 1.10.2017
  Bořek Patzák , Edita Dvořáková , Filip Kolařík

  Copyright © Bořek Patzák, Daniel Rypl 1998-2019