Zpět

NAK Identifikace uživatele
Zadejte prosím Vaše uživatelské jméno:  
Chci změnit uživatelské jméno


Uživatelské jméno, které Vám bylo přiděleno, je zpravidla identické s Vaším rodným číslem (bez lomítka).
Cizí státní příslušníci (včetně občanů Slovenska) ho najdou ve svém profilu v KOSu
(jedná se o 10-znakový identifikátor, začínající dvojčíslím roku Vašeho narození).
Pokud jako uživatelské jméno slouží jiný identifikátor, měl by Vás o této skutečnosti informovat Váš vyučující.

Přidělené uživatelské jméno zůstavá v platnosti tak dlouho, dokud si nenastavíte uživatelské jméno nové.
Pokud Vám přidělené uživatelské jméno vyhovuje, nové si nastavovat nemusíte.
Změna uživatelského jména je platná pouze pro kurz, ve kterém změnu provedete !

Upozornění:

Uživatelské jméno, není-li shodné s Vaším rodným číslem, Pozor: Měníte-li si uživatelské jméno, mějte na paměti, že v rámci kurzu musí být jméno jedinečné.
Pokud si tedy někdo zvolil stejné uživatelské jméno již před Vámi, musíte si zvolit jiné (nebo ponechat staré).
Pokud své uživatelské jméno zapomenete, požádejte prosím svého vyučujícího, aby Vám uživatelské jméno nastavil na výchozí hodnotu.Pokud se Vám do kurzu opakovaně nedaří přihlásit, ověřte si prosím nejdříve,
zda jste v kurzu NAK skutečně registrovaný(á) !


Pokud jste registrovaný(á) v jiné paralelce a domníváte se, že tomu tak je špatně
(např. proto, že jste si v KOSu změnil(a) vyučujícího a tím i paralelku),
požádejte přednášejícího v paralelce, do které skutečně patříte, aby Vás do své paralelky zapsal,
a následně požádejte přednášejícího v paralelce, ve které jste nesprávně zapsán(a), aby Vás ze své paralelky vymazal.
Pozor: Změnou paralelky se Vám mění koeficienty !

Studenti, kteří nejsou v kurzu NAK zapsáni, mohou pro přístup do kurzu použít
konto anonymního uživatele s uživatelským jménem guest.


Užitečné tipy:

Koeficienty pro výpočet domácích úkolů najdete v odkazu Jaké mám koeficienty ?

Výsledky testů najdete v odkazu Statistika aneb jak jsem na tom ?
Použijte funkci Obnov (Reload, Refresh, ap.) Vašeho prohlížeče k případné aktualizaci statistiky.

Při kontrole výsledků je používána relativní přesnost.
Čtěte pozorně, jaká přesnost se pro kterou hodnotu požaduje.


Bořek Patzák , Jan Voříšek

Copyright © Bořek Patzák, Daniel Rypl 1998-2023 Celebrating 25 years !