Zpět

Katedra mechaniky    PRPE-P1

Uživatel: Host (neprivilegovaný)


Zadaní domácích cvičení Kontrola domácích cvičení


Jaké mám koeficienty ? Statistika - aneb jak jsem na tom ?Vítáme vás na stránce předmětu Pružnost a pevnost (přednášející prof. Jirásek, paralelka P1, zimní semestr 2023/2024).

Přednášky se konají v pondělí od 10:00 do 12:50 v posluchárně C215. Cvičení probíhají ve čtvrtek 14:00-15:40 a 16:00-17:40.

Zkouškové termíny jsou vypsány na pondělky, vždy od 11 hodin. Písemná část zkoušky se koná ve velké posluchárně D1122 a trvá tři hodiny. Ke zkoušce je možné se přihlásit až po získání zápočtu, nicméně kapacita zkouškových termínů by měla být dostatečná.

Zkoušky se mohou účastnit pouze studenti, kteří mají zápočet a jsou řádně přihlášeni v KOSu. Zkouška je písemná a skládá se z testu a příkladů. Na zkoušce je možno používat kalkulačku, tabulku geometrických charakteristik a povolený seznam vzorců.
Během semestru bylo zadáno celkem deset povinných domácích úkolů. Při jejich odevzdávání vždy nejprve proveďte kontrolu numerické správnosti výsledků na webu a poté odevzdejte písemně vypracovaný úkol svému cvičícímu. Kontrolu numerické správnosti (tj. odevzdání úkolu v systému Student) byste měli provést podle termínu v tomto systému vždy ve středu do půlnoci a následně ve čtvrtek odevzdat kompletní úkol na cvičení.
Úkoly č. 11 a 12 jsou povinné pouze pro studenty, kteří v součtu obou semestrálních testů získali aspoň 14, ale méně než 18 bodů. Ostatní studenti je mohou využít k procvičení. Doporučujeme všem vyzkoušet si řešení úkolu 11, protože podobné příklady se mohou objevit i u zkoušky. Tento úkol se týká výpočtu smykového napětí způsobeného posouvající silou. V úkolu 12 si pak můžete komplexně provičit výpočet normálového a smykového napětí na prostorově namáhaném prutu. Uvědomte si, že obecně smykové napětí vzniká od posouvajících sil a krouticího momentu. V případě lineárně pružného chování materiálu je jednotlivé účinky možné superponovat. Přitom ale berte do úvahu, že smykové napětí v průřezu má charakter vektoru v rovině yz a je potřeba sčítat odpovídající složky.

Kromě včasného odevzdání správně vyřešených domácích úkolů je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování dvou semestrálních testů, které se psaly na přednášce v 6. a 11. týdnu výuky, tedy 30. října a 4. prosince. Účast na testech byla povinná a neúčast se omlouvá jen na základě písemně doložených vážných důvodů. Podmínkou zápočtu je zisk aspoň 18 bodů z 36 možných. Při zisku aspoň 14 bodů je možné zápočet dostat po vypracování dalších dvou domácích úkolů (nad rámec 10 úkolů povinných pro všechny studenty). Studenti, kteří se některého testu nemohli zúčastnit z vážných důvodů a řádně se omluvili, mohou chybějící test(y) napsat na prvním termínu zkoušky, tedy 8. ledna 2024 od 11 hodin v posluchárně D1122.

Prvního semestrálního testu se zúčastnilo 110 studentů s průměrným ziskem 12,16 bodu z 18 možných. Plného počtu bodů dosáhlo 6 studentů.
Druhého semestrálního testu se zúčastnilo 108 studentů s průměrným ziskem 12,95 bodu z 18 možných. Plného počtu bodů dosáhlo 7 studentů.

Na cvičeních a někdy i na přednášce jsme pracovali s jednoduchými programy (skripty) v jazyce Matlab. Prosím, přečtěte si tento návod (aktualizovaný 12. 10. 2023), jak Matlab nainstalovat na vašem počítači nebo jak s ním pracovat z webového prohlížeče. Na cvičení si pokud možno noste své notebooky. Z úložiště si můžete stáhnout následující skripty, které byly využity pro ilustraci na cvičení nebo na přednášce, případně vám pomohou při řešení domácího úkolu.
Konzultační hodiny vašich učitelů:

Milan Jirásek
B322, pátek 10:00-10:50 nebo po dohodě mailem
Jan Vorel
D2016, po dohodě mailem
Martin Horák
D2030a, po dohodě mailem
Michal Šmejkal
D2030a, po dohodě mailem


Zde si můžete prohlédnout a stáhnout pomůcky, které se mohou používat během testů a písemné zkoušky:
Připravujeme nové skriptum, jehož fragmenty můžete už nyní využít ke studiu. Je však třeba zdůraznit, že se zatím jedná pouze o pracovní verzi, která se průběžně vyvíjí. Přivítáme jakékoliv připomínky a náměty směřující k odstranění chyb a nejasností.

M. Jirásek, V. Šmilauer a J. Zeman: Pružnost a pevnost

Následující podklady jsou pouze doplňkem k přednáškám a nepokrývají kompletně celou probíranou látku. V žádném případě jimi nelze nahradit pravidelnou účast na přednáškách. Chtěli byste si procvičit Pružnost a pevnost, případně i další předměty katedry mechaniky?

Milan Jirásek , Martin Horák , Michal Šmejkal , Jan Vorel

Copyright © Bořek Patzák, Daniel Rypl 1998-2024