Zpět

Katedra mechaniky    PRPM

Uživatel: Host (neprivilegovaný)


Zadaní domácích cvičení Kontrola domácích cvičení


Jaké mám koeficienty ? Statistika - aneb jak jsem na tom ?Vítáme vás na stránce předmětu Přetváření a porušování materiálů (PRPM), zimní semestr 2023/24.

Přednáška se koná každý pátek od 11:00 do 12:50 v A230.

Cvičení se konají ve čtvrtek od 12:00 do 13:40 a od 15:00 do 16:40 v B379.

Už bylo zadáno všech šest povinných domácích úkolů. Úkol číslo 7 je nepovinný a můžete ho využít k procvičení látky z lomové mechaniky. Pro každý úkol vždy proveďte kontrolu numerické správnosti zde v systému Student a poté ho písemně vypracovaný odevzdejte cvičícímu. Termín pro kontrolu v systému Student je zpravidla ve středu a následně byste měli řešení v písemné podobě odevzdat ve čtvrtek na cvičení.

Podmínkou udělení zápočtu je včasné odevzdání šesti správně vyřešených domácích úkolů a zisk alespoň 10 bodů z 25 možných v semestrálním testu, který se psal na cvičení ve čtvrtek 30. 11. Tohoto testu se zúčastnilo všech 39 zapsaných studentů a 7 z nich získalo maximální možný počet bodů. Průměrný bodový zisk byl 14,5 bodu z 25. Body z testu se započítávají i do hodnocení zkoušky. Studenti, kteří v řádném termínu testu nesplnili podmínky zápočtu (tj. získali méně než 10 bodů), budou moci test jednou opakovat na opravném termínu, který je vypsán na pondělí 8. 1. 2024 od 11 hodin v D1122. Pokud student i v opakovaném testu získá méně než 10 bodů, nebude zápočet udělen. Studentům, kteří test psali dvakrát, se ke zkoušce započítá průměr bodového hodnocení z těchto dvou pokusů. To platí i pro studenty, kteří by si případně chtěli dobrovolně vylepšit výsledek z řádného termínu.

Informace o zkoušce: Konzultační hodiny:
Doporučená literatura a pomůcky:

Základním zdrojem je učební text "Přetváření a porušování materiálů", autoři M. Jirásek a J. Zeman, ES ČVUT 2006 (dotisk 2010, 2. vydání 2012), v prodejně již není, využijte burzu starších skript nebo knihovnu, případně si stáhněte elektronickou verzi.

Pro ilustraci různých modelů a usnadnění výpočtů dáme k dispozici skripty (jednoduché programy) v jazyce Python, které lze spustit v prostředí JupyterLab, kam se dostanete pomocí webového prohlížeče z adresy https://jupyter.org. Na této stránce uvidíte dvě tlačítka: "Try it in your browser" vám umožní pracovat přímo z prohlížeče, aniž byste museli cokoliv instalovat. Můžete také stisknout "Install JupyterLab" a provést si lokální instalaci. Pro vyzkoušení doporučujeme začít možností "Try it in your browser" a poté z nabízených nástrojů zvolit "JupyterLab". Ocitnete se v prostředí, kde můžete spouštět již připravené skripty, tvořit vlastní a získávat informace související s jazykem Python a nástrojem Jupyter Notebooks (ten umožňuje kombinovat text, výpočty a obrázky, například při řešení úloh, kde chcete mít možnost výpočet opakovat s různými parametry).
Pro použití v prostředí JupyterLab si můžete stáhnout následující skripty: Hodit se mohou i tyto podrobnější pokyny.

Vyzkoušejte také starší interaktivní názorné pomůcky, přístupné přímo z internetového prohlížeče (bez vazby na JupyterLab): Podmínky zápočtu: Zde je k dispozici program přednášek a cvičení (výchozí verze z 5. 10. 2023).

V dalších sekcích věnovaných jednotlivým tematickým okruhům najdete prezentace použité v přednáškách, komentáře k příkladům probíraným na cvičení a doplňující informace. Na základě kontrolních otázek k jednotlivým přednáškám si můžete ověřit, zda jste probíranou látku pochopili, a zároveň se tak připravit na zkouškový test. Soubor s kontrolními otázkami obsahuje na konci také doporučení ke studiu, kde se dozvíte, které partie ze skripta byste si měli prostudovat v návaznosti na danou přednášku a na příslušné cvičení.

1. Viskoelasticita
2. Plasticita
3. Lomová mechanika


Milan Jirásek , Petr Havlásek

Copyright © Bořek Patzák, Daniel Rypl 1998-2024