Zpět

Katedra mechaniky    PRPM

Uživatel: Guest


Zadaní domácích cvičení Kontrola domácích cvičení


Jaké mám koeficienty ? Statistika - aneb jak jsem na tom ?Vítáme vás na stránce předmětu Přetváření a porušování materiálů (PRPM), zimní semestr 2020/21.

Zkouškové termíny jsou vypsány na čtvrtky, vždy od 12 hodin. Písemná část zkoušky se koná prezenční formou v budově stavební fakulty a trvá tři hodiny. Ke zkoušce je možné se přihlásit až po získání zápočtu, nicméně kapacita zkouškových termínů by měla být dostatečná.
Přednáška se koná každou středu od 10:00 do 11:50 v prostředí MS Teams.

Cvičení se koná každý čtvrtek od 17:00 do 18:50 v prostředí MS Teams.

Podmínkou udělení zápočtu je včasné odevzdání správně vyřešených domácích úkolů a zisk alespoň 10 bodů v semestrálním testu, který se píše 25. 11. v době přednášky (tj. od 10 hodin). Pokud bude obnovena kontaktní výuka, body z testu se započítají i do hodnocení zkoušky. Pokud bude výuka stále probíhat distanční formou, test bude mít vliv pouze na udělení zápočtu. Studenti, kteří v řádném termínu testu nesplní podmínky zápočtu (tj. získají méně než 10 bodů), budou moci test jednou opakovat na opravném termínu, zpravidla v prvním týdnu zkouškového období. Pokud student i v opakovaném testu získá méně než 10 bodů, nebude zápočet udělen. Studentům, kteří test psali dvakrát, se ke zkoušce započítá průměr bodového hodnocení z těchto dvou pokusů. To platí i pro studenty, kteří by si případně chtěli dobrovolně vylepšit výsledek z řádného termínu.

Konzultační hodiny:
Milan Jirásek ... po předchozí domluvě emailem, Milan.Jirasek@fsv.cvut.cz
Petr Havlásek ... po předchozí domluvě emailem, Petr.Havlasek@fsv.cvut.cz
Karel Mikeš ... po předchozí domluvě emailem, Karel.Mikes.1@fsv.cvut.cz

Doporučená literatura a pomůcky:
Skriptum "Přetváření a porušování materiálů", autoři M. Jirásek a J. Zeman, ES ČVUT 2006 (dotisk 2010, 2. vydání 2012), v prodejně skript již není, využijte burzu starších skript nebo knihovnu. Elektronickou verzi skripta najdete zde.
Vyzkoušejte také interaktivní názorné pomůcky:
Podmínky zápočtu:
Zde je k dispozici program přednášek a cvičení (verze z 22. 9. 2020).

V dalších sekcích věnovaných jednotlivým tématickým okruhům najdete prezentace použité v přednáškách, komentáře k příkladům probíraným na cvičení a doplňující informace. Na základě kontrolních otázek k jednotlivým přednáškám si můžete ověřit, zda jste probíranou látku pochopili, a zároveň se tak připravit na zkouškový test. Soubor s kontrolními otázkami obsahuje na konci také doporučení ke studiu, kde se dozvíte, které partie ze skripta byste si měli prostudovat v návaznosti na danou přednášku a na příslušné cvičení.

1. Viskoelasticita
2. Plasticita
3. Lomová mechanika