Zpět

Katedra mechaniky    SM3-J2-1

Uživatel: Guest


Zadaní domácích cvičení Kontrola domácích cvičení


Jaké mám koeficienty ? Statistika - aneb jak jsem na tom ?Vítáme vás na stránce předmětu Stavební mechanika 3 (přednášející prof. Jirásek, letní semestr 2017/2018).

Zkouškové termíny jsou vypsány na pondělí 21. května, středu 30. května, úterý 5. června a pátek 8. června, vždy od 10 hodin. Podle potřeby budou přidány další termíny. Písemná část zkoušky trvá 3 hodiny. Zkoušku samozřejmě mohou skládat pouze studenti, kteří již získali zápočet.

Písemná zkouška zahrnuje test a příklady. Zde si můžete prohlédnout ukázku zkouškového testu z roku 2006. Kromě otázek podobných této ukázce však součástí testu bude také otázka týkající se stěn a desek, viz poslední přednáška. V příkladové části se obvykle objeví dva příklady, jeden na deformační metodu a jeden na silovou. V průběhu celé zkoušky je povoleno použití níže uvedených oficiálních pomůcek (tabulek), psacích potřeb a kalkulačky. Kalkulačku je však možno využít jen pro základní početní operace, nikoli pro automatizované řešení příkladů pomocí výpočetních programů.

Při přípravě na zkoušku můžete k procvičení deformační metody použít příklady uvedené v dolní části této stránky. Dále doporučujeme vyřešit následující úlohy, převzaté ze skripta Statika stavebních konstrukcí II (Z. Bittnar, M. Jirásek a P. Konvalinka, ČVUT 1992): K úspěšnému složení zkoušky je třeba získat ve zkouškovém testu aspoň 15 bodů ze 30 možných, v příkladové části aspoň 18 bodů ze 36 možných a v celkovém součtu (při započtení semestrálních testů) aspoň 50 bodů ze 100 možných. Na známku A je potřeba minimálně 90 bodů, na B 80 bodů, na C 70 bodů a na D 60 bodů.

Všimněte si, že již bylo zadáno všech deset povinných domácích úkolů a tři nepovinné.

Podmínkou zápočtu je včasné odevzdání deseti správně vypracovaných domácích úkolů a zisk aspoň 17 bodů ze 34 možných v součtu obou semestrálních testů. Studenti, kteří získali v součtu méně než 14 bodů, zápočet nedostanou. Při zisku aspoň 14, ale méně než 17 bodů je udělení zápočtu podmíněno vypracováním tří dalších domácích úkolů číslo 11-13. Ostatní studenti je mohou využít jako příklady k procvičení.

Konzultační hodiny a spojení na vaše učitele:

Milan Jirásek
B322, pondělí 13:00-13:50
tel. 224 354 481, milan.jirasek@fsv.cvut.cz
Karel Mikeš
D2030a, středa 14:35-16:00
tel. 224 355 417, karel.mikes.1@fsv.cvut.cz

Zde si můžete prohlédnout nebo stáhnout Oficiální pomůcky povolené v semestrálních testech a u zkoušky:
K procvičení a rozšíření probírané látky slouží stránka předmětu SM-3, která je součástí virtuální laboratoře mechaniky. Najdete zde mimo jiné užitečné tabulky, interaktivní testy, interaktivní pomůcky a řešené příklady.

Následující podklady jsou pouze doplňkem k přednáškám a nepokrývají kompletně celou probíranou látku. V žádném případě jimi nelze nahradit pravidelnou účast na přednáškách a studium skript. Materiály s datem 2017 jsou z minulého akademického roku a budou postupně aktualizovány. K procvičení deformační metody doporučujeme využít následující řešené příklady: Připravili jsme pro vás také interaktivní testy s výběrem odpovědi. První z nich prověří vaše základní znalosti ze stavební mechaniky, ve druhém a čtvrtém si můžete procvičit zjednodušenou deformační metodu (pro rámy s neposuvnými a posuvnými styčníky), ve třetím obecnou deformační metodu a v pátém použití principu virtuálních sil. Šestý test se týká silové metody. Hlavním autorem testů je Ing. Petr Havlásek.

Další studijní pomůckou jsou interaktivní stránky, které zobrazují průběhy vnitřních sil a deformovanou střednici pro jednoduché konstrukce a umožňují změnu některých veličin (působící síly, rozměrů, tuhostí apod.), na kterou okamžitě reagují. Autorem je Ing. Jan Stránský.

Pokud si chcete vyzkoušet řešení prutových konstrukcí na počítači, můžete kromě komerčních programů využít také následující volně stažitelné nástroje: -->

Milan Jirásek , Tomáš Koudelka , Tomáš Krejčí , Jan Zeman

Copyright © Bořek Patzák, Daniel Rypl 1998-2019