Zpět

SMA1 Identifikace uživatele
Zadejte prosím Vaše uživatelské jméno:  
Chci změnit uživatelské jméno


Uživatelské jméno, které Vám bylo přiděleno pro první přihlášení, je zpravidla identické s Vaším rodným číslem (bez lomítka).
Pokud tomu tak není, měl by Vás o této skutečnosti informovat Váš vyučující.
Toto uživatelské jméno zůstavá v platnosti tak dlouho, dokud si nenastavíte uživatelské jméno nové.
Pokud Vám přidělěné uživatelské jméno vyhovuje, nové si nastavovat nemusíte.
Změna uživatelského jména je platná pouze pro kurz, ve kterém změnu provedete !
Pozor: Měníte-li si uživatelské jméno, mějte na paměti, že v rámci kurzu musí být jméno jedinečné.
Pokud si někdo zvolil stejné uživatelské jméno již před Vámi, musíte si zvolit jiné (nebo ponechat staré).
Pokud své uživatelské jméno zapomenete, požádejte prosím svého vyučujícího, aby Vám uživatelské jméno nastavil na výchozí hodnotu.

Pokud se Vám do kurzu opakovaně nedaří přihlásit, ověřte si prosím nejdříve,
zda jste v kurzu SMA1 skutečně registrovaný(á) !


Pokud jste registrovaný(á) v jiné paralelce a domníváte se, že tomu tak je špatně
(např. proto, že jste si v KOSu změnil(a) vyučujícího a tím i paralelku),
požádejte přednášejícího v paralelce, do které skutečně patříte, aby Vás do své paralelky zapsal,
a následně požádejte přednášejícího v paralelce, ve které jste nesprávně zapsán(a),
aby Vás ze své paralelky vymazal.
Pozor: Změnou paralelky se Vám mění koeficienty !

Studenti, kteří nejsou v kurzu SMA1 zapsáni,
mohou pro přístup použít konto anonymního uživatele guest.


Upozornění

Koeficienty pro výpočet domácích úkolů najdete v odkazu Jaké mám koeficienty ?

Výsledky testů najdete v odkazu Statistika aneb jak jsem na tom ?
Použijte funkci Obnov (Reload, Refresh, ap.) Vašeho prohlížeče k případné aktualizaci statistiky.

Při kontrole výsledků je používána relativní přesnost.
Čtěte pozorně, jaká přesnost se pro kterou hodnotu požaduje.


Jan Zeman , Aleš Jíra , Jan Voříšek , Jaroslav Schmidt , Ondřej Faltus , Anna Kučerová

Copyright © Bořek Patzák, Daniel Rypl 1998-2021