Zpět

Katedra mechaniky    XSR2

Uživatel: Guest


Zadaní domácích cvičení
 • Cvičení č. 1
Kontrola domácích cvičení
 • Cvičení č. 1


Jaké mám koeficienty ? Statistika - aneb jak jsem na tom ?REPETITORIUM SM02

Výuka - středa od 16:00 do 17:50 hodin na MS Teams.

Výuka začíná ve středu 17.2.

Ve středu 12.5. 2021 je výuka zrušena - Rektorský den.

Vyučující: Ing. Jitka Němečková, PhD.

Kontakt: jitka.nemeckova@fsv.cvut.cz

PODKLADY PRO CVIČENÍ:

 • - Vnitřní síly M, N, V: Princip značení. Rovinná prutová konstrukce - výpočet M, N, V v průřezu. ZDE
 • - Vnitřní síly M, N, V: Prostorová prutová konstrukce - výpočet M, N, V v průřezu. ZDE
 • - Vnitřní síly M, N, V: Rovinná prutová konstrukce - výpočet M, N, V v průřezu: Vodorovné, svislé a šikmé pruty. Lomený nosník. Rovnováha vnitřních sil ve styčníku. ZDE
 • 10.3. 2021 - OPRAVA - strana 20. v pravo dole rozložení sil.
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - Rovinná prutová konstrukce. ZDE
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - Rovinná prutová konstrukce - trojúhelníkové a lichoběžníkové zatížení. ZDE
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - Rovinný šikmý prut. ZDE
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - Lomený nosník. Složená soustava. ZDE
 • - PŘÍPRAVA NA TEST. Repetitorium SM02 - středa 7.4 2021.
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - Obloukový nosník. ZDE
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - Složená soustava - procvičení. ZDE
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - 1) Prostorová konstrukce. 2) Rovinná konstrukce - řešení integrací. ZDE
 • - Geometrie hmot 1. ZDE Repetitorium SM02 - středa 5.5 2021.
 • - Zatížení stavebních konstrukcí. Cvičení SM02 - čtvrtek 6.5 2021, 12 - 14 hodin, Ing. J. Němečková, PhD. - V kanálu Ing. Čápa.
 • - Geometrie hmot 2. ZDE Cvičení SM02 - čtvrtek 13.5 2021, 12 - 14 hodin, Ing. J. Němečková, PhD.
 • PODKLADY PRO CVIČENÍ DOPLNĚNÉ O VÝSLEDKY:

 • - Vnitřní síly M, N, V: Princip značení. Rovinná prutová konstrukce - výpočet M, N, V v průřezu. ZÁZNAM.ZDE
 • - Vnitřní síly M, N, V: Prostorová prutová konstrukce - výpočet M, N, V v průřezu. ZÁZNAM. ZDE
 • - Vnitřní síly M, N, V: Rovinná prutová konstrukce - výpočet M, N, V v průřezu: Vodorovné, svislé a šikmé pruty. Lomený nosník. Rovnováha vnitřních sil ve styčníku. ZÁZNAM. ZDE
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - Rovinná prutová konstrukce. ZÁZNAM. ZDE10.4. 2021 - OPRAVA - strana 13. - označení průběhu V a M. Děkuji za UPOZORNĚNÍ.
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - Rovinná prutová konstrukce - trojúhelníkové a lichoběžníkové zatížení. ZÁZNAM. ZDE
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - Rovinný šikmý prut. ZÁZNAM. ZDE 10.5. 2021 - OPRAVA - strana 6. - Na = -30kN (chybně bylo Na = 3O kN)Děkuji za UPOZORNĚNÍ.
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - Lomený nosník. Složená soustava. ZÁZNAM. ZDE
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - Obloukový nosník. ZÁZNAM. ZDE
 • - Průběhy vnitřních sil: M, N, V - 1) Prostorová konstrukce. 2) Rovinná konstrukce - řešení integrací. ZÁZNAM. ZDE
 • - Geometrie hmot 1. ZÁZNAM. ZDE
 • - Geometrie hmot 2. ZÁZNAM. ZDE