Česky | English


EAN 2021 - Konference Experimentální analýza napětí

29.9. - 1.10. 2021, Litomyšl

Úvod

ČVUT logo
CSM logo

Katedra mechaniky
Fakulty stavební ČVUT v Praze,
pod záštitou děkana FSv ČVUT, prof. Ing. Jiřího Máci, CSc.

z pověření ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU

pořádá 59. ročník mezinárodní konference "Experimentální analýza napětí" v Litomyšli.

Oblast zájmu konference:

  • Rozvoj experimentálních metod v mechanice.
  • Rozvoj experimentálních metod v biomechanice.
  • Nové metody a aplikace analýzy deformací a napětí strojních konstrukcí.
  • Nové metody a aplikace analýzy deformací a napětí stavebních a dalších konstrukcí.
  • Experiment jako nástroj verifikace analytických a numerických metod.
  • Experimentální výzkum a predikce pevnosti, životnosti a provozní spolehlivosti konstrukcí a zařízení
  • Sledování a monitorování provozních zatížení a provozních stavů konstrukcí a zařízení.
  • Mechanika pokročilých materiálů, kompozitů a 3D tiskových materiálů.
  • Metody a prostředky výuky experimentálních metod.

Pozvánka

Pozvánku na konferenci si můžete prohlédnout také v pdf podobě.

Soutěž

V rámci konference bude probíhat soutěž mladých vědeckých pracovníků (do 35 let) o nejlepší příspěvek.

Valid XHTML 1.1