esky | English


Příspěvek

Příspěvek je primárně akceptován ve formátu systému LaTex (*.tex), alternativně také MS Word Document (*.doc). Maximální velikost souboru je 10 MB. Všechny příspěvky do sborníku konference budou recenzovány a musí být napsány v anglickém jazyce v rozsahu nejméně 5 stran, ideálně ale 6 (sudý počet).

Přijaté příspěvky budou publikovány prostřednictvím Acta Polytechnica CTU Proceedings - CTU Open Journal Systems.

Šablony:

Valid XHTML 1.1