esky | English

NMM2022 - Konference Nano & Makro Mechanika 2022

15. září 2022

Úvod

Hlavním cílem konference je prezentování výsledků získaných v rámci řešení specifického výzkumu na ČVUT v Praze formou studentské grantové soutěže 2022 (SGS ČVUT 2022).

Oblast zájmu konference:

  • Testování vlastností stavebních materiálů na nano a makro úrovni.
  • Destruktivní a nedestruktivní metody při stanovení mechanických vlastností stavebních materiálů.
  • Závislost mezi parametry na nano a makro úrovni.
  • Využití nanotechnologií ve stavebnictví.
  • Počítačová simulace chování stavebních konstrukcí.

Pozvánka

Pozvánku na 13. ročník konference si můžete prohlédnout také v pdf podobě.

Poplatek (vložné)

Konference je hrazena z prostředků grantového projektu (Studentská vědecká konference ČVUT 2022 - pod číslem SVK 08/22/F1). Proto se vložné nevybírá a účast je bez poplatku.

Soutěž

Součástí konference bude soutěž o nejlepší přednášku. Nejlepší přednášku vybere odborná komise. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na konci konference.

Valid XHTML 1.1