Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2024

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • An experimentally-validated multi-scale materials, process and device modeling & design platform enabling non-expert access to open innovation in the organic and large area electronics industry
 • 2021-2024 | Patzák, B.

 • Daty řízená kalibrace a validace geotechnických konstitutivních modelů kritického stavu a související nejistoty
 • 2022-2024 | Janda, T.

 • Digitální dvojče kontejnmentu JE Temelín pro řízené stárnutí v rámci LTO
 • 2023-2025 | Bittnar, Z.

 • Experimentální studie a pokročilé modelování vícevrstvých skleněných panelů zatížených výbuchem a balistickým rázem
 • 2022-2024 | Šejnoha, M.

 • Konstitutivní modely, nestability a numerické výpočty
 • 2023-2025 | Horák, M.

 • Numerické a experimentální analýzy organických struktur s využitím aditivních technologií a pokročilých zobrazovacích metod
 • 2023-2025 | Jíra, A.

 • Polynomial optimization in the design of globally optimal frame structures under dynamic loads
 • 2022-2024 | Zeman, J.

 • Predikce mechanického chování struktur tvořených 3D tiskem slitiny titanu s betastrukturou
 • 2023-2025 | Kruis, J.

 • SUMO: Udžitelný návrh založený na modelování, sémantické interoperabilitě a vícekriteriální optimalizaci.
 • 2022-2024 | Patzák, B.

 • Synergie víceúrovňového modelování a strojového učení: Strategie pro biomedicínské vědy a boj proti rakovině
 • 2023-2025 | Kučerová, A.

 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů
 • 2018-2024 | Konvalinka, P.

 • Účinky radiačního působení na nanomechanické vlastnosti cementových kompozitů v proměnných podmínkách prostředí
 • 2023-2025 | Němeček, J.

 • Virtuální modelování pro návrh konstrukce ze zeleného betonu - konstrukce s novými multi-spirálovými železobetonovými sloupy a ocelovými nosníky
 • 2023-2025 | Bittnar, Z.

 • Vliv povrchových úprav druhotných surovin na bázi křemíku na jejich použití v cementových kompozitech
 • 2023-2025 | Tesárek, P.

 • Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčení
 • 2021-2024 | Němeček, J.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell