České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 1996

<< zpět

 • Dlouhodobé sledování a predikce stavebního stavu budov a celkového vývoje v oblasti Pražského hradu

 • Bittnar, Z.
  1996-1996
 • Modální analýza při vytváření degradačních modelů konstrukcí

 • Polák, M.
  1996-1996
 • Nové algoritmy v nelineární analýze tenkostěnných prutů metodou konečných prvků

 • Fajman, P.
  1996-2001
 • Inženýrský software pro superpočítačová centra

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • Spolehlivost zemních svahů výsypek a popílkovišť z hlediska stability

 • Šejnoha, J.
  1995-1997
 • Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin

 • Bittnar, Z.
  1995-1996
 • Modernizace výuky a výzkumu v oboru biomechanika tuhé fáze

 • Petrtýl, M.
  1993-1996
 • Mechanika perforovaných stěn

 • Máca, J.
  1994-1996
 • Materiálové modely pro beton zahrnující proměnlivost zatížení a vliv prostředí

 • Bittnar, Z.
  1994-1996
 • Fuzzy-pravděpodobnostní pojetí časově závislé spolehlivosti stavebních konstrukcí

 • Šejnoha, J.
  1994-1996
 • Moderní informační technologie v mechanice konstrukcí

 • Řeřicha, P.
  1994-1996
 • CONT

 • Bittnar, Z.
  1996-1996
 • Superpočítačová centra vysokých škol (MU, VUT, ČVUT, VŠCHT, UK)

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • PARCOMPWASTE - Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • Optimalizace pohybu poddajných mechatronických systémů

 • Máca, J.
  1995-1997
 • Optimalizace stavebních konstrukcí užitím analýzy transformačního pole

 • Procházka, P.
  1994-1997
 • Zvýšení kapacity vnitřních výsypek uhelných dolů

 • Procházka, P.
  1996-1997
 • Změkčení, porušení a vliv velikosti v normálních a vysokopevnostních betonových konstrukcích při periodickém a cyklickém zatížení

 • Bittnar, Z.
  1996-1998
 • Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza

 • Máca, J.
  1996-1998
 • Efektivní využití nových počítačových technologií v procesu navrhování železobetonových konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  1996-1998

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2020 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell