České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 1997

<< zpět

 • Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí

 • Šejnoha, J.
  1997-2001
 • Dotvarování a rozměrový efekt u masivních betonových konstrukcí

 • Patzák, B.
  1997-1997
 • Řešení stability tunelové čelby metodou diskrétních prvků

 • Válek, M.
  1997-1997
 • Využití počítače SP2 pro generování sítí ve 3D

 • Rypl, D.
  1997-1997
 • Přímé použití experimentálně zjištěných modálních dat mostní konstrukce pro výpočet její odezvy na dynamické zatížení

 • Polák, M.
  1997-1997
 • Experimentální zjišťování parametrů výpočtového modelu betonu v tlaku

 • Padevět, P.
  1997-1997
 • Nové algoritmy v nelineární analýze tenkostěnných prutů metodou konečných prvků

 • Fajman, P.
  1996-2001
 • Inženýrský software pro superpočítačová centra

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • Stabilitní problémy tunelové čelby

 • Procházka, P.
  1997-1999
 • Spolehlivost zemních svahů výsypek a popílkovišť z hlediska stability

 • Šejnoha, J.
  1995-1997
 • Superpočítačová centra vysokých škol (MU, VUT, ČVUT, VŠCHT, UK)

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • PARCOMPWASTE - Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • Optimalizace pohybu poddajných mechatronických systémů

 • Máca, J.
  1995-1997
 • Optimalizace stavebních konstrukcí užitím analýzy transformačního pole

 • Procházka, P.
  1994-1997
 • Zvýšení kapacity vnitřních výsypek uhelných dolů

 • Procházka, P.
  1996-1997
 • Změkčení, porušení a vliv velikosti v normálních a vysokopevnostních betonových konstrukcích při periodickém a cyklickém zatížení

 • Bittnar, Z.
  1996-1998
 • Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza

 • Máca, J.
  1996-1998
 • Efektivní využití nových počítačových technologií v procesu navrhování železobetonových konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  1996-1998
 • Princip remodelace kompozitní makrostruktury Kortikalis

 • Petrtýl, M.
  1997-1999
 • Inovované simulační prostředky pro návrh trvanlivých betonových konstrukcí dopravní infrastruktury a řízení údržby

 • Bittnar, Z.
  1997-2000
 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů

 • Bittnar, Z.
  1997-2002
 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Metodika geomechanické prognózy

 • Procházka, P.
  1997-1999
 • Lokalizace nepružné deformace a poškození

 • Šejnoha, J.
  1997-1999
 • Experimentální a numerická analýza vlivu mechanického namáhání na teplotní a vlhkostní pole v obvodových pláštích stavebních konstrukcí

 • Černý, R.
  1997-2000
 • Mikromechanická analýza kvazikřehkých materiálů

 • Šejnoha, M.
  1997-2000
 • Použití experimentálně zjištěných modálních dat pro výpočet odezvy mostní konstrukce na dynamické zatížení a pro odhad životnosti

 • Polák, M.
  1997-2000
 • Zlepšování technologií pro spolupůsobení vrchní stavby a pilotových základů

 • Kuklík, P.
  1997-2000

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2020 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell