Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

<< back

 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství

 • Bittnar, Z.
  1997-2001
 • Koncentrace příměsí a její vliv na laserovou krystalizaci amorfního křemíku

 • Černý, R.
  1998-1998
 • Experimentální zjišťování parametrů výpočtového modelu betonu v tlaku

 • Padevět, P.
  1998-1998
 • Materiálové charakteristiky betonu vystaveného vysokým teplotám

 • Konvalinka, P.
  1998-1998
 • Kontaktní problém v kompozitních strukturách

 • Válek, M.
  1998-1998
 • Experimentální zjišťování parametrů permeability betonu při vysokém stupni porušení

 • Padevět, P.
  1998-1998
 • Zavedení microplane modelu pro beton do výpočetního systému

 • Němeček, J.
  1998-1998
 • Vliv způsobu uchycení vzorku při zkoumání pracovního diagramu betonu

 • Konvalinka, P.
  1996-2001
 • Nové algoritmy v nelineární analýze tenkostěnných prutů metodou konečných prvků

 • Fajman, P.
  1998-1998
 • Inženýrský software pro superpočítačová centra

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Zvýšení kapacity vnitřních výsypek uhelných dolů

 • Procházka, P.
  1996-1998
 • Změkčení, porušení a vliv velikosti v normálních a vysokopevnostních betonových konstrukcích při periodickém a cyklickém zatížení

 • Bittnar, Z.
  1996-1998
 • Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza

 • Máca, J.
  1996-1998
 • Efektivní využití nových počítačových technologií v procesu navrhování železobetonových konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Princip remodelace kompozitní makrostruktury Kortikalis

 • Petrtýl, M.
  1997-2000
 • Inovované simulační prostředky pro návrh trvanlivých betonových konstrukcí dopravní infrastruktury a řízení údržby

 • Bittnar, Z.
  1997-2002
 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Metodika geomechanické prognózy

 • Procházka, P.
  1997-1999
 • Lokalizace nepružné deformace a poškození

 • Šejnoha, J.
  1998-2000
 • Elektromagnetická emise a její aplikace ve stavebnictví a geofyzice

 • Černý, R.
  1997-2000
 • Experimentální a numerická analýza vlivu mechanického namáhání na teplotní a vlhkostní pole v obvodových pláštích stavebních konstrukcí

 • Černý, R.
  1997-2000
 • Mikromechanická analýza kvazikřehkých materiálů

 • Šejnoha, M.
  1997-2000
 • Použití experimentálně zjištěných modálních dat pro výpočet odezvy mostní konstrukce na dynamické zatížení a pro odhad životnosti

 • Polák, M.
  1998-2000
 • Simulace porušování betonových konstrukcí

 • Patzák, B.
  1997-2000

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian