České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2000

<< zpět

 • Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC

 • Kruis, J.
  2000-2002
 • Laserová modifikace povrchových vrstev polovodičů typu II-VI a její počítačová simulace

 • Černý, R.
  1999-2004
 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb

 • Polák, M.
  1999-2004
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství

 • Petrtýl, M.
  1999-2004
 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií

 • Bittnar, Z.
  1999-2004
 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství

 • Bittnar, Z.
  1999-2004
 • Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí

 • Šejnoha, J.
  1997-2001
 • Inovační nástroje pro návrh a řízenou údržbu železobetonových konstrukcí dopravní infrastruktury

 • Bittnar, Z.
  2000-2000
 • Zavedení vlivu tlumení a Mohr-Coulombových přechodových podmínek do statické verze PFC

 • Válek, M.
  2000-2000
 • Objektivní simulace poškození heterogenních materiálů se změkčením

 • Štemberk, P.
  2000-2000
 • Optimalizace vláken na nelineárních kompozitních strukturách

 • Procházka, P.
  2000-2000
 • Transport vlhkosti v betonu porušeném trhlinami

 • Konvalinka, P.
  2000-2000
 • Dynamické chování mostu s vnějšími předpínacími kabely

 • Karásek, P.
  2000-2002
 • Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek

 • Procházka, P.
  2000-2002
 • Vliv koncentrace příměsí na laserovou krystalizaci amorfního křemíku

 • Černý, R.
  2000-2003
 • Vývoj izolačních materiálů se speciálně navrženými vlastnostmi pro rekonstrukce staveb

 • Černý, R.
  2000-2003
 • Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů

 • Procházka, P.
  2000-2002
 • Metody přímé identifikace vnitřních a vnějších mechanických interakcí pohybového aparátu člověka

 • Petrtýl, M.
  2000-2002
 • Analýza vlivu výrobních parametrů na chování navíjených kompozitů

 • Šejnoha, J.
  2000-2002
 • Paralelní adaptivní simulace chování materiálů se změkčením

 • Rypl, D.
  2000-2002
 • Funkční adaptace a patobiomechanika končetinového a axiálního skeletu při silových účincích

 • Čulík, J.
  1999-2002
 • Koncentrace příměsí a její vliv na laserovou krystalizaci amorfního křemíku

 • Černý, R.
  1999-2001
 • Nové algoritmy v nelineární analýze tenkostěnných prutů metodou konečných prvků

 • Fajman, P.
  1996-2001
 • Inovované simulační prostředky pro návrh trvanlivých betonových konstrukcí dopravní infrastruktury a řízení údržby

 • Bittnar, Z.
  1997-2000
 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů

 • Bittnar, Z.
  1997-2002
 • Elektromagnetická emise a její aplikace ve stavebnictví a geofyzice

 • Černý, R.
  1998-2000
 • Experimentální a numerická analýza vlivu mechanického namáhání na teplotní a vlhkostní pole v obvodových pláštích stavebních konstrukcí

 • Černý, R.
  1997-2000
 • Mikromechanická analýza kvazikřehkých materiálů

 • Šejnoha, M.
  1997-2000
 • Použití experimentálně zjištěných modálních dat pro výpočet odezvy mostní konstrukce na dynamické zatížení a pro odhad životnosti

 • Polák, M.
  1997-2000
 • Simulace porušování betonových konstrukcí

 • Patzák, B.
  1998-2000
 • Zlepšování technologií pro spolupůsobení vrchní stavby a pilotových základů

 • Kuklík, P.
  1997-2000
 • Pružnoplastická analýza rámových konstrukcí s optimalizačním procesem

 • Fajman, P.
  1999-2001
 • Analýza kompozitů s náhodnou mikrostrukturou

 • Krejčí, T.
  1999-2001
 • Fyzikální metody sledování a interpretace hydratačních procesů cementu v betonu

 • Černý, R.
  1999-2001

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2020 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell