České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2001

<< zpět

 • Studium termofyzikálních vlastností stavebních materiálů ve vysokoteplotní oblasti

 • Černý, R.
  2001-2002
 • Dlouhodobé mechanické chování hornin a jejich vliv na podzemní díla

 • Bittnar, Z.
  2001-2003
 • Experimentální verifikace viskoelastických vlastností spongiózní kosti a chrupavky

 • Melzerová, L.
  2001-2004
 • Optimalizace železobetonových konstrukcí

 • Lepš, M.
  2001-2005
 • Tematický systém pro podporu nejlepší technologie metody konečných prvků v průmyslové praxi

 • Bittnar, Z.
  2001-2004
 • Spolehlivá a účinná simulace železobetonových rámových konstrukcí na svazcích osobních počítačů

 • Bittnar, Z.
  2001-2004
 • Tříúrovňové modelování kvazikřehkých materiálů

 • Šejnoha, M.
  2001-2005
 • Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC

 • Kruis, J.
  2000-2002
 • HAMSTAD-Určení přenosových vlastností vody v porézních stavebních materiálech a vývoj numerických metod pro jejich hodnocení

 • Černý, R.
  2001-2001
 • Experimentální vyšetřování degradace betonu v agresivním prostředí

 • Padevět, P.
  2001-2001
 • Pravděpodobnostní řešení stěnových systémů zatížených teplotními vlivy

 • Novotná, E.
  2001-2003
 • Matematické a numerické modelování nelineárních fyzikálních polí

 • Černý, R.
  2001-2003
 • Optimalizace únosnosti diafyzálních umělých náhrad lidského skeletu z kompozitních materiálů pomocí homogenizace

 • Procházka, P.
  2001-2003
 • Dynamická interakce soustavy těžké vozidlo - most

 • Máca, J.
  2001-2003
 • Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí

 • Kruis, J.
  2001-2003
 • Laserová modifikace povrchových vrstev polovodičů typu II-VI a její počítačová simulace

 • Černý, R.
  1999-2004
 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb

 • Polák, M.
  1999-2004
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství

 • Petrtýl, M.
  1999-2004
 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií

 • Bittnar, Z.
  1999-2004
 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství

 • Bittnar, Z.
  1999-2004
 • Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí

 • Šejnoha, J.
  1997-2001
 • Dynamické chování mostu s vnějšími předpínacími kabely

 • Karásek, P.
  2000-2002
 • Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek

 • Procházka, P.
  2000-2002
 • Vliv koncentrace příměsí na laserovou krystalizaci amorfního křemíku

 • Černý, R.
  2000-2003
 • Vývoj izolačních materiálů se speciálně navrženými vlastnostmi pro rekonstrukce staveb

 • Černý, R.
  2000-2003
 • Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů

 • Procházka, P.
  2000-2002
 • Metody přímé identifikace vnitřních a vnějších mechanických interakcí pohybového aparátu člověka

 • Petrtýl, M.
  2000-2002
 • Analýza vlivu výrobních parametrů na chování navíjených kompozitů

 • Šejnoha, J.
  2000-2002
 • Paralelní adaptivní simulace chování materiálů se změkčením

 • Rypl, D.
  2000-2002
 • Funkční adaptace a patobiomechanika končetinového a axiálního skeletu při silových účincích

 • Čulík, J.
  1999-2002
 • Koncentrace příměsí a její vliv na laserovou krystalizaci amorfního křemíku

 • Černý, R.
  1999-2001
 • Nové algoritmy v nelineární analýze tenkostěnných prutů metodou konečných prvků

 • Fajman, P.
  1996-2001
 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů

 • Bittnar, Z.
  1997-2002
 • Pružnoplastická analýza rámových konstrukcí s optimalizačním procesem

 • Fajman, P.
  1999-2001
 • Analýza kompozitů s náhodnou mikrostrukturou

 • Krejčí, T.
  1999-2001
 • Fyzikální metody sledování a interpretace hydratačních procesů cementu v betonu

 • Černý, R.
  1999-2001

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2020 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell