Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2003

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Aplikace projektivního odhadu chyby v adaptivním řešení nelineárních problémů
 • 2003-2003 | Svoboda, L.

 • Biomateriál a kontaktní rozhraní - detekce a analýza napěťově deformačních stavů
 • 2003-2005 | Petrtýl, M.

 • Dynamická interakce soustavy těžké vozidlo - most
 • 2001-2003 | Máca, J.

 • Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí
 • 2001-2003 | Kruis, J.

 • Experimentální verifikace viskoelastických vlastností spongiózní kosti a chrupavky
 • 2002-2004 | Melzerová, L.

 • Experimentální výzkum mechanických vlastností čerstvého betonu
 • 2002-2004 | Padevět, P.

 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Formulace kontaktního prvku pro modelování nelineárního chování navíjených kompozitů na meso úrovni
 • 2003-2003 | Wierer, M.

 • Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí
 • 1999-2004 | Šejnoha, J.

 • Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů
 • 2000-2003 | Procházka, P.

 • Komplexní spolehlivostní model předpovědi životnosti betonu
 • 2003-2005 | Bittnar, Z.

 • Laserová modifikace povrchových vrstev polovodičů typu II-VI a její počítačová simulace
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • MAECENAS
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Makroskopická odezva textilních kompozitů se zahrnutím geometrických a materiálových imperfekcí
 • 2003-2005 | Šejnoha, M.

 • Matematické a numerické modelování nelineárních fyzikálních polí
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • Měření vazebných izoterem chloridů ve stavebních materiálech
 • 2003-2003 | Pavlíková, M.

 • Mikromechanická analýza a modelování tlakového porušování vlákno-cementových kompozitů
 • 2002-2004 | Kabele, P.

 • Nelineární kontaktní problém bočního tlaku zrnitého vícefázového tělesa
 • 2002-2004 | Kuklík, P.

 • Optimalizace únosnosti diafyzálních umělých náhrad lidského skeletu z kompozitních materiálů pomocí homogenizace
 • 2001-2003 | Procházka, P.

 • Ověření 3D výpočetního modelu železobetonových sloupů pomocí experimentálního vyšetřování vlivu příčného vyztužení
 • 2002-2004 | Němeček, J.

 • Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC
 • 2001-2005 | Kruis, J.

 • Počítačové modelování a analýza progresivního kolapsu panelových konstrukcí
 • 2002-2004 | Kabele, P.

 • Použití zdravotně nezávadných odpadových materiálů na vyztužování zemních těles
 • 2002-2004 | Kuklík, P.

 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptu odlišných stavů
 • 2003-2005 | Procházka, P.

 • Řízení bioadhese pojivové tkáně k polymerovým kompozitům
 • 2003-2005 | Petrtýl, M.

 • Současný přenos vody a solí ve stavebních materiálech
 • 2003-2003 | Pavlík, Z.

 • Spolehlivá a účinná simulace železobetonových rámových konstrukcí na svazcích osobních počítačů
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Studium termofyzikálních vlastností stavebních materiálů ve vysokoteplotní oblasti
 • 2002-2003 | Černý, R.

 • Studium vlastností modifikované sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích budov
 • 2003-2005 | Černý, R.

 • Tematický systém pro podporu nejlepší technologie metody konečných prvků v průmyslové praxi
 • 2001-2005 | Bittnar, Z.

 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice
 • 2003-2005 | Černý, R.

 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice
 • 2003-2004 | Černý, R.

 • Thermo-chemicko-mechanická počítačová víceúrovňová simulace jevů v mladých betonech
 • 2002-2004 | Bittnar, Z.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
 • 1999-2004 | Petrtýl, M.

 • Tříúrovňové modelování kvazikřehkých materiálů
 • 2001-2004 | Šejnoha, M.

 • Určení tepelných a vlhkostních vlastností stavebních materiálů pomocí inverzního modelování amoderních metod měření polních parametrů
 • 2002-2003 | Černý, R.

 • Určování tepelných a vlhkostních parametrů stavebních materiálů pomocí inverzního modelování a progresivních metod měření polních veličin
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • Víceúčelová optimalizace konstrukcí
 • 2003-2003 | Lepš, M.

 • Víceúrovňové modelování heterogenních struktur - obrazová analýza a počítačová simulace
 • 2003-2007 | Šejnoha, M.

 • Víceúrovňové modelování kompozitů na bázi cementu
 • 2003-2006 | Krejčí, T.

 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb
 • 1999-2004 | Polák, M.

 • Vývoj izolačních materiálů se speciálně navrženými vlastnostmi pro rekonstrukce staveb
 • 2000-2003 | Černý, R.

 • Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností
 • 2002-2004 | Černý, R.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell