Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

<< back

 • Škálovatelnost metod doménové dekompozice

 • Brož, J.
  2007-2013
 • Modelování statisticky nehomogenních materiálů pomocí Hashinových-Shtrikmanových variačních principů

 • Sharif Khodaei, Z.
  2007-2010
 • Soudržný částicový model pro simulaci kotevních systémů

 • Jirásek, M.
  2007-2007
 • Optimalizace jako nástroj udržitelného rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti českého stavebnictví

 • Bittnar, Z.
  2007-2007
 • Aktivní účast na konferenci Dombaumeistertagung 2007

 • Kott, J.
  2007-2009
 • Rekonstrukce 3D mikrostruktury cementových kompozitů

 • Forstová, K.
  2007-2013
 • Analýza porušení železobetonových konstrukcí při vysokých teplotách

 • Kabele, P.
  2007-2009
 • Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů

 • Konvalinka, P.
  2007-2009
 • Geometrické a fyzikální modelování porézních uhlík-uhlík kompozitů

 • Šejnoha, M.
  2007-2009
 • Variační a mechanické meze celkových vlastností v dědičných problémech kompozitů

 • Procházka, P.
  2007-2009
 • Vícekriteriální optimalizace návrhu složení betonové směsi na základě počítačové simulace

 • Lepš, M.
  2007-2007
 • Modelování spolupůsobení výztuže a matrice

 • Kruis, J.
  2007-2007
 • Stanovení mezní únosnosti zděných klenbových mostů

 • Posch, M.
  2007-2007
 • Identifikace procesů změn mechanických vlastností zemin vlivem proudění podzemní vody

 • Brouček, M.
  2007-2007
 • Porovnání přímé a zpětné identifikace materiálových parametrů modelu nanoindentace

 • Vitingerová, Z.
  2007-2007
 • Numerická identifikace materiálových parametrů zdiva

 • Vorel, J.
  2007-2007
 • Návrh plasticitního modelu s poškozením pro kvazikřehké materiály

 • Sýkora, J.
  2007-2007
 • Katedrála svatého Víta - vliv slunečního záření na deformace konstrukce

 • Beran, P.
  2006-2007
 • Počítačové modelování konstrukcí - klenby a skořepiny

 • Beran, P.
  2006-2007
 • Elektrická a tepelná vodivost vlhkých materiálů

 • Pavlík, Z.
  2006-2007
 • Analýza chování silikátů při působení vysokých teplot

 • Černý, R.
  2006-2007
 • Analýza progresivních silikátových materiálů pomocí kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice

 • Černý, R.
  2006-2007
 • Teoretická a experimentální analýza porušení stavebních materiálů a jeho vztahu k tepelným a vlkostním vlastnostem

 • Černý, R.
  2006-2008
 • Použití progresivních homogenizačních metod při měření vlhkosti stavebních materiálů metodou TDR

 • Pavlík, Z.
  2006-2009
 • Tepelně izolační materiály se zvýšenou vodivostí vlhkosti pro vnitřní tepelné izolace budov

 • Černý, R.
  2006-2011
 • Základní porozumění cementovým materiálům s cílem zlepšit jejich chemické a fyzikální vlastnosti a estetické funkce

 • Jirásek, M.
  2006-2008
 • Aktivní účast na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings

 • Kott, J.
  2006-2008
 • Stabilita podzemních staveb v mimořádných podmínkách

 • Procházka, P.
  2006-2008
 • Hybridní biokompozit nové generace

 • Petrtýl, M.
  2006-2008
 • Algoritmy pro popis materiálových rozhraní

 • Patzák, B.
  2006-2008
 • Řešení transportu tepla, vlhkosti a solí ve vícevrstvé stavební konstrukci

 • Maděra, J.
  2006-2008
 • Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti silikátových kompozitů s rozptýlenou výztuží

 • Konvalinka, P.
  2006-2008
 • Modelování betonu vystaveného účinkům požáru

 • Surovec, J.
  2005-2011
 • Simulace hydratace betonu v konstrukci

 • Hora, Z.
  2005-2007
 • Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí

 • Šejnoha, J.
  2005-2007
 • Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftalátovými vlákny (PET)

 • Kuklík, P.
  2005-2007
 • Netradiční biochemicky modifikované silikátové izolace betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám a studium jejich vlastností

 • Černý, R.
  2005-2007
 • Nástroje pro geometrický popis kameniva

 • Rypl, D.
  2005-2007
 • Detekce poškození prvku z předpjatého betonu na základě změny jeho dynamických vlastností

 • Plachý, T.
  2005-2008
 • Posouzení trvanlivosti vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi založené na studiu a modelování jejich mikrostruktury

 • Kabele, P.
  2005-2007
 • Počítačová a experimentální analýza struktury a vlastností nových stavebních materiálů od nano po makroúroveň

 • Bittnar, Z.
  2005-2007
 • Mechanické a inženýrské vlastnosti geopolymerních materiálů na bázi alkalicky aktivovaných popílků

 • Bittnar, Z.
  2005-2008
 • Experimentální určení parametrů mikromechanického modelu smršťování a dotvarování cementové pasty

 • Bittnar, Z.
  2005-2011
 • Vyspělé měřicí technologie pro vlhkostní charakterizaci stavebních materiálů

 • Pavlík, Z.
  2005-2011
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II

 • Petrtýl, M.
  2005-2011
 • Udržitelná výstavba

 • Pohl, K.
  2005-2011
 • Tepelné vlastnosti kompozitních stavebních materiálů za vysokých teplot

 • Černý, R.
  2004-2007
 • Prevence poškození stavebních objektů patřících ke kulturnímu dědictví solemi na základě použití inhibitoru krystalizace

 • Černý, R.
  2004-2007
 • Modernizace laboratoře experimentální mechaniky

 • Máca, J.
  2003-2007

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian