České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2009

<< zpět

 • Experimentální a numerické metody pro víceúrovňové modelování materiálů

 • Němeček, J.
  2009-2014
 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2009-2013
 • Integrované nástroje pro generativní design a zvýšení konkurenceschopnosti české architektury

 • Zeman, J.
  2009-2012
 • Automatizovaná diagnostika extréme zatížených stavebních konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2009-2012
 • Výpočetní program pro simulaci procesů v průběhu tvrdnutí betonu s využitím mikroúrovňových modelů hydratace

 • Bittnar, Z.
  2009-2009
 • Konference ACM09: Dvouúrovňové modelování transportních procesů v heterogenních materiálech

 • Sýkora, J.
  2009-2009
 • Konference CSC2009: Comparison of single and multi-objective identification of material parameters

 • Vitingerová, Z.
  2009-2009
 • Koference Sdružené problémy 2009 - Vliv teploty na deformace historických budov na Pražském Hradě

 • Beran, P.
  2009-2009
 • Řízení rizik v projektech tunelových staveb

 • Špačková, O.
  2009-2009
 • Numerické modelování interakce kapaliny s konstrukcí

 • Krybus, D.
  2009-2009
 • Víceúrovňové vyšetřování cementových kompozitů vystavených vlivu agresivního prostředí

 • Pekař, J.
  2009-2011
 • Isogeometrická analýza v mechanice konstrukcí

 • Rypl, D.
  2009-2011
 • Propojení experimentální nanoindentace s výpočetními nástroji pro homogenizaci nanomechanických vlastností heterogenních materiálů

 • Němeček, J.
  2009-2012
 • Počítačová a experimentální analýza stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů

 • Bittnar, Z.
  2009-2009
 • Příčiny poruch staveb - Analýza konstrukcí

 • Kuklík, P.
  2009-2009
 • Experimentální metody měření

 • Padevět, P.
  2008-2010
 • Pasivní boční tlak zrnitého vícefázového materiálu

 • Kuklík, P.
  2008-2010
 • Regularizovaný model pro lokalizované tlakové porušení spongiózní kosti

 • Jirásek, M.
  2008-2009
 • Prognóza zatížitelnosti a životnost zděných klenbových mostů

 • Řeřicha, P.
  2008-2010
 • Konference SFR 2008: Vliv slunečního záření na napjatost opěrného systému Katedrály sv. Víta

 • Beran, P.
  2008-2010
 • Numerické modelování a analýza víceúrovňového porušení rozhraní v kompozitních materiálech

 • Zeman, J.
  2008-2010
 • Virtuální testy dotvarování betonu

 • Padevět, P.
  2008-2010
 • Analýza kmitání vyvolaného osobami

 • Máca, J.
  2008-2010
 • Modelování statisticky nehomogenních materiálů pomocí Hashinových-Shtrikmanových variačních principů

 • Sharif Khodaei, Z.
  2007-2013
 • Soudržný částicový model pro simulaci kotevních systémů

 • Jirásek, M.
  2007-2010
 • Rekonstrukce 3D mikrostruktury cementových kompozitů

 • Forstová, K.
  2007-2009
 • Analýza porušení železobetonových konstrukcí při vysokých teplotách

 • Kabele, P.
  2007-2013
 • Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů

 • Konvalinka, P.
  2007-2009
 • Geometrické a fyzikální modelování porézních uhlík-uhlík kompozitů

 • Šejnoha, M.
  2007-2009
 • Variační a mechanické meze celkových vlastností v dědičných problémech kompozitů

 • Procházka, P.
  2007-2009
 • Vícekriteriální optimalizace návrhu složení betonové směsi na základě počítačové simulace

 • Lepš, M.
  2007-2009
 • Tepelně izolační materiály se zvýšenou vodivostí vlhkosti pro vnitřní tepelné izolace budov

 • Černý, R.
  2006-2009
 • Modifikované hemihydráty síranu vápenitého s výjimečnými užitnými vlastnostmi

 • Černý, R.
  2006-2011
 • Simulace hydratace betonu v konstrukci

 • Hora, Z.
  2005-2011
 • Vyspělé měřicí technologie pro vlhkostní charakterizaci stavebních materiálů

 • Pavlík, Z.
  2005-2011
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II

 • Petrtýl, M.
  2005-2011
 • Udržitelná výstavba

 • Pohl, K.
  2005-2011
 • Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství

 • Bittnar, Z.
  2005-2011

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2020 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell