České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2010

<< zpět

 • NMM 2011 Nano a makro mechanika 2011

 • Padevět, P.
  2010-2010
 • Programování inženýrských výpočtů v C++

 • Kučerová, A.
  2010-2013
 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2010-2012
 • Optimalizace kompozitů: eliptické a hyperbolické systémy

 • Procházka, P.
  2010-2012
 • MuPIF - Nástroj pro komplexní multifyzikální simulace

 • Patzák, B.
  2010-2012
 • Řešení rozsáhlých hydro-termo-mechanických úloh pomocí adaptivní MKP

 • Kruis, J.
  2010-2012
 • Modifikace povrchů PET vláken pro kompositní materiály na bázi cementu - význam ITZ pro mechanické vlastnosti kompositu

 • Kopecký, L.
  2010-2013
 • Víceúrovňové simulace mechanických testů betonu

 • Bittnar, Z.
  2010-2011
 • Pokročilé experimentální metody

 • Padevět, P.
  2010-2010
 • Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování

 • Patzák, B.
  2010-2010
 • Nárazové vlny jako hlavní destrukční faktor dynamického zatížení konstrukcí

 • Kravcov, A.
  2010-2011
 • Experimentální a numerické metody pro víceúrovňové modelování materiálů

 • Němeček, J.
  2009-2014
 • Nové průmyslové technologie pro konstrukce na zakázku za cenu běžných konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2009-2013
 • Integrované nástroje pro generativní design a zvýšení konkurenceschopnosti české architektury

 • Zeman, J.
  2009-2012
 • Automatizovaná diagnostika extréme zatížených stavebních konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  2009-2012
 • Víceúrovňové vyšetřování cementových kompozitů vystavených vlivu agresivního prostředí

 • Pekař, J.
  2009-2011
 • Isogeometrická analýza v mechanice konstrukcí

 • Rypl, D.
  2009-2011
 • Propojení experimentální nanoindentace s výpočetními nástroji pro homogenizaci nanomechanických vlastností heterogenních materiálů

 • Němeček, J.
  2009-2012
 • Experimentální metody měření

 • Padevět, P.
  2008-2010
 • Pasivní boční tlak zrnitého vícefázového materiálu

 • Kuklík, P.
  2008-2010
 • Prognóza zatížitelnosti a životnost zděných klenbových mostů

 • Řeřicha, P.
  2008-2010
 • Konference SFR 2008: Vliv slunečního záření na napjatost opěrného systému Katedrály sv. Víta

 • Beran, P.
  2008-2010
 • Numerické modelování a analýza víceúrovňového porušení rozhraní v kompozitních materiálech

 • Zeman, J.
  2008-2010
 • Virtuální testy dotvarování betonu

 • Padevět, P.
  2008-2010
 • Analýza kmitání vyvolaného osobami

 • Máca, J.
  2008-2010
 • Modelování statisticky nehomogenních materiálů pomocí Hashinových-Shtrikmanových variačních principů

 • Sharif Khodaei, Z.
  2007-2013
 • Soudržný částicový model pro simulaci kotevních systémů

 • Jirásek, M.
  2007-2010
 • Analýza porušení železobetonových konstrukcí při vysokých teplotách

 • Kabele, P.
  2007-2013
 • Modifikované hemihydráty síranu vápenitého s výjimečnými užitnými vlastnostmi

 • Černý, R.
  2006-2011
 • Simulace hydratace betonu v konstrukci

 • Hora, Z.
  2005-2011
 • Vyspělé měřicí technologie pro vlhkostní charakterizaci stavebních materiálů

 • Pavlík, Z.
  2005-2011
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II

 • Petrtýl, M.
  2005-2011
 • Udržitelná výstavba

 • Pohl, K.
  2005-2011
 • Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství

 • Bittnar, Z.
  2005-2011

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2020 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell