České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2015

<< zpět

 • Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury

 • Konvalinka, P.
  2015-2018
 • Vývoj, modifikace a modelování mikrostruktury stavebních materiálů

 • Němeček, J.
  2015-2017
 • Modifikace povrchů polymerní a skleněné mikro-výztuže pro aplikaci ve stavebnictví

 • Kopecký, L.
  2015-2017
 • Paralelní výpočty pro víceúrovňové modelování heterogenních materiálů a konstrukcí

 • Krejčí, T.
  2014-2019
 • Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj

 • Bittnar, Z.
  2015-2015
 • NMM 2015 Nano makro mechanika

 • Padevět, P.
  2015-2015
 • Pokročilé numerické modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2015-2015
 • Efektivní metody pro stochastické modelování heterogenních materiálů

 • Kočková, E.
  2015-2017
 • Vývoj termo-hydro-mechanického modelu pro expanzívní zeminy a simulace úložiště radioaktivních odpadů

 • Kruis, J.
  2015-2017
 • Analýza konstrukcí tribun

 • Polák, M.
  2015-2017
 • Pokročilé nástroje pro analýzu dřevěných konstrukcí

 • Vorel, J.
  2015-2017
 • Numerické nástroje pro návrh robustních a optimalizovaných experimentů

 • Sýkora, J.
  2015-2017
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)

 • Bittnar, Z.
  2014-2017
 • Integrovaný nástroj pro praktickou aplikaci pokročilých výpočetních modelů pro geomateriály vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a životnosti staveb dopravní infrastruktury

 • Šejnoha, M.
  2014-2017
 • NMM 2014, Nano makro mechanika

 • Padevět, P.
  2014-2015
 • Pokročilé algoritmy pro numerické modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2014-2015
 • Vývoj a charakterizace inovativních materiálů pro stavebnictví

 • Němeček, J.
  2013-2016
 • Integrative Computational Materials Engineering Expert Group

 • Patzák, B.
  2014-2016
 • Multiscale Modelling Platform: Smart design of nano-enabled products in green technologies

 • Patzák, B.
  2014-2016
 • Statika v architektuře

 • Jíra, A.
  2013-2015
 • Snížení materiálových a energetických nákladů konvenčně ražených tunelů s využitím spolupůsobení primárního a sekundárního ostění s cílem zvýšení efektivity nosných prvků konstrukce tunelů

 • Pešková, Š.
  2013-2016
 • Počítačový model vysokohodnotných vláknobetonů

 • Kabele, P.
  2013-2016
 • Pokročilé algoritmy pro numerické simulace a modelování ve stavebním inženýrství

 • Patzák, B.
  2013-2015
 • Hybridní víceúrovňové nástroje modelování heterogenních pevných látek

 • Novák, J.
  2013-2015
 • Komprese reálných materiálových systémů pomocí Wangova dláždění

 • Bittnar, Z.
  2013-2015
 • Víceúrovňová simulace rozlévání betonové směsi

 • Patzák, B.
  2013-2015
 • Numerické modelování poškození a transportních procesů v kvazikřehkých materiálech

 • Kruis, J.
  2013-2016
 • Numerické modelování vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi

 • Vorel, J.
  2012-2015
 • Alumosilikátové polymerné pěny

 • Šmilauer, V.
  2012-2015
 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva

 • Melzerová, L.
  2012-2015
 • Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí

 • Fajman, P.
  2012-2016
 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost.

 • Šejnoha, M.
  2011-2015

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2020 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell