Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

<< back

 • Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a FIB v malém měřítku

 • Němeček, J.
  2016-2017
 • Analýza vlivu explozí v uzavřených a polouzavřených prostorách

 • Procházka, P.
  2016-2020
 • Termomechanika pevných latek: Modelovaní, Analýza a Simulace

 • Zeman, J.
  2016-2018
 • Zavedení ochranné bariery z vysokohodnotného betonu do průmyslové výroby

 • Konvalinka, P.
  2015-2018
 • Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury

 • Konvalinka, P.
  2016-2020
 • Víceškálový model pro bezprůvlakové tažení trubek vyrobených s pomocí laseru z těžko defromovatelných magnesiových slitin

 • Němeček, J.
  2016-2018
 • Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví

 • Kuklík, P.
  2016-2018
 • Sedimentární záznam a mechanika kolapsu orogenních pásem

 • Kabele, P.
  2016-2018
 • Pokročilé počítačové a experimentální modelování konstrukcí z laminovaného skla zatížených nízkorychlostním rázem

 • Šejnoha, M.
  2016-2018
 • Víceúrovňový popis chování raného betonu

 • Patzák, B.
  2016-2018
 • Obnova železobetonových konstrukcí pomocí simultánního odstranění chloridů a injektování nanočástic

 • Němeček, J.
  2016-2016
 • Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost

 • Šejnoha, M.
  2016-2018
 • NMM 2016 Nano makro mechanika

 • Padevět, P.
  2016-2016
 • Pokročile od návrhu materiálu ke konstrukci

 • Padevět, P.
  2016-2016
 • Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2016-2017
 • Zahrnutí nejistot a nehomogenit do algoritmů a postupů pro numerickou analýzu a modelování

 • Myšáková, E.
  2015-2017
 • Vývoj, modifikace a modelování mikrostruktury stavebních materiálů

 • Němeček, J.
  2015-2017
 • Modifikace povrchů polymerní a skleněné mikro-výztuže pro aplikaci ve stavebnictví

 • Kopecký, L.
  2014-2019
 • Pokročilé numerické modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2015-2017
 • Efektivní metody pro stochastické modelování heterogenních materiálů

 • Kočková, E.
  2015-2017
 • Vývoj termo-hydro-mechanického modelu pro expanzívní zeminy a simulace úložiště radioaktivních odpadů

 • Kruis, J.
  2015-2017
 • Analýza konstrukcí tribun

 • Polák, M.
  2015-2017
 • Pokročilé nástroje pro analýzu dřevěných konstrukcí

 • Vorel, J.
  2015-2017
 • Software pro predikci a modelování životnosti a bezpečnosti dopravních konstrukcí

 • Šmilauer, V.
  2014-2017
 • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)

 • Bittnar, Z.
  2014-2017
 • Pokročilé algoritmy pro numerické modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2013-2016
 • Vývoj a charakterizace inovativních materiálů pro stavebnictví

 • Němeček, J.
  2014-2016
 • Integrative Computational Materials Engineering Expert Group

 • Patzák, B.
  2014-2016
 • Statika v architektuře

 • Jíra, A.
  2013-2016
 • Snížení materiálových a energetických nákladů konvenčně ražených tunelů s využitím spolupůsobení primárního a sekundárního ostění s cílem zvýšení efektivity nosných prvků konstrukce tunelů

 • Pešková, Š.
  2013-2016
 • Víceúrovňová simulace rozlévání betonové směsi

 • Patzák, B.
  2013-2016
 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva

 • Melzerová, L.
  2012-2016

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian