České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2018

<< zpět

 • Efektivní numerické metody pro limitní analýzu a plastický kolaps v geotechnických úlohách

 • Koudelka, T.
  2018-2019
 • Mikrostrukturální popis a modelování degradačních procesů v cementových materiálech

 • Němeček, J.
  2018-2018
 • Vývoj a aplikace pokročilých algoritmů pro numerickou analýzu a modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2018-2018
 • Modelování heterogenních materiálů a identifikace parametrů makroskopických materiálových modelů

 • Doškář, M.
  2018-2018
 • Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémech

 • Vorel, J.
  2018-2022
 • Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR

 • Kruis, J.
  2018-2024
 • Technologie pro trvalé ukládání netuhých radioaktivních odpadů

 • Konvalinka, P.
  2018-2019
 • CeSTaR - Počítačová simulace a experimentální ověření - komplexní servis pro flexibilní a efektivní navrhování prefabrikovaných betonových sloupů s inovativním multispirálovým vyztužením

 • Bittnar, Z.
  2018-2020
 • Transfer znalostí v oblasti dentálních implantátů

 • Jíra, A.
  2018-2020
 • Využití magnetoelastické metody pro zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti stávajících a nově budovaných konstrukcí z předpjatého betonu.

 • Polák, M.
  2018-2020
 • Recyklace sádrokartonových desek a nová materiálová využití s přidanou hodnotou

 • Tesárek, P.
  2018-2020
 • Prodloužení životnosti cementobetonových krytů s využitím minerálních příměsí a směsných cementů

 • Šmilauer, V.
  2017-2019
 • Optimalizace 3D tištěných trabekulárních struktur pro potřeby implantologie a jejich mechanické analýzy

 • Řehounek, L.
  2018-2019
 • Využití obrazové analýzy pro geotechnické účely

 • Somr, M.
  2018-2020
 • Víceúrovňové modelování mechanických vlastností heterogenních materiálů a konstrukcí na PC klastrech

 • Krejčí, T.
  2018-2020
 • Pravděpodobnostní identifikace materiálových transportních parametrů založená na neinvazivních experimentálních měřeních

 • Sýkora, J.
  2018-2020
 • Požární odolnost lepených lamelových dřevěných nosníků se zahrnutím nejistot

 • Janda, T.
  2018-2020
 • Nepálená dusaná hlína pro nosné konstrukce

 • Padevět, P.
  2017-2019
 • NMM 2017 Nano makro mechanika

 • Padevět, P.
  2017-2019
 • Odezva železobetonových a předpjatých konstrukcí bloků VVER 1000 na extrémní dynamická zatížení pro vybrané scénáře vývoje těžkých havárií

 • Bittnar, Z.
  2017-2019
 • Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi

 • Tesárek, P.
  2017-2022
 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)

 • Kabele, P.
  2017-2020
 • Multi-scale Composite Material Selection Platform with a Seamless Integration of Material Models and Multidisciplinary Design Framework

 • Patzák, B.
  2017-2020
 • Zevní fixační aparát pro distrakci a permanentní biomechanickou stimulaci nové kostní tkáně

 • Denk, F.
  2017-2020
 • Významná ekonomická a materiálová úspora při výstavbě liniových podzemních konstrukcí zahrnutím popílku a druhotného odpadu do betonového ostění staveb

 • Konvalinka, P.
  2017-2019
 • Možnosti využití mikromletého recyklovaného betonu jako mikroplniva s pojivovými vlastnostmi

 • Tesárek, P.
  2017-2019
 • Robustní dvojúrovňové simulace založené na Fourierově metodě a metodě konečných prvků: Odhady chyb, redukované modely a stochastika

 • Zeman, J.
  2017-2019
 • Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nanoindentace a FIB v malém měřítku

 • Němeček, J.
  2017-2019
 • Termomechanika pevných latek: Modelovaní, Analýza a Simulace

 • Zeman, J.
  2016-2020
 • Databáze digitalizovaných materiálových mikrostruktur pro aditivní výrobu

 • Novák, J.
  2016-2018
 • Zavedení ochranné bariery z vysokohodnotného betonu do průmyslové výroby

 • Konvalinka, P.
  2017-2020
 • Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury

 • Konvalinka, P.
  2015-2018
 • Víceškálový model pro bezprůvlakové tažení trubek vyrobených s pomocí laseru z těžko defromovatelných magnesiových slitin

 • Němeček, J.
  2016-2020
 • Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví

 • Kuklík, P.
  2016-2018
 • Sedimentární záznam a mechanika kolapsu orogenních pásem

 • Kabele, P.
  2016-2018
 • Pokročilé počítačové a experimentální modelování konstrukcí z laminovaného skla zatížených nízkorychlostním rázem

 • Šejnoha, M.
  2016-2018
 • Víceúrovňový popis chování raného betonu

 • Patzák, B.
  2016-2018
 • Identifikace aleatorické nejistoty v parametrech heterogenních materiálů

 • Kučerová, A.
  2016-2018
 • NMM 2016 Nano makro mechanika

 • Padevět, P.
  2016-2018
 • Paralelní výpočty pro víceúrovňové modelování heterogenních materiálů a konstrukcí

 • Krejčí, T.
  2014-2019

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2020 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell