České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2020

<< zpět

 • An experimentally-validated multi-scale materials, process and device modeling & design platform enabling non-expert access to open innovation in the organic and large area electronics industry

 • Patzák, B.
  2020-2022
 • Pokročilé biologické struktury jako základ inženýrských konstrukcí

 • Jíra, A.
  2020-2021
 • Vývoj pokročilých mikromechanických testů a modelování cementových kompozitů

 • Němeček, J.
  2020-2020
 • Pokročilá analýza konstrukcí: výpočet rozvoje trhlin a optimalizační návrh rámových konstrukcí

 • Schmidt, J.
  2020-2020
 • Vývoj a aplikace numerických algoritmů pro pokročilé modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2020-2020
 • Application of Advanced DIC Algorithms in Experimental Mechanics

 • Hlůžek, R.
  2020-2020
 • NMM 2020 Nano & Makro Mechanika

 • Padevět, P.
  2020-2022
 • Mobilní recyklační linka na zpracování stavebního odpadu z minerálních tepelně-izolačních materiálů a využití recyklátu včetně možnosti přímé aplikace na stavbách

 • Zobal, O.
  2020-2022
 • Snížení materiálových nároků a zvýšení únosnosti železobetonových sloupů s multispirálovým vyztužením - pokročilá simulace a experimentální ověření

 • Bittnar, Z.
  2020-2023
 • Mikrostrukturální modifikace samozhutnitelných betonů pro snížení tlaků na bednění

 • Němeček, J.
  2020-2023
 • Multi-scale Modeling of the Next Generations of Li-ion batteries

 • Patzák, B.
  2020-2022
 • NMM 2019 Nano & Makro Mechanika

 • Padevět, P.
  2019-2021
 • Vývoj a aplikace numerických algoritmů pro analýzu a modelování v mechanice konstrukcí a materiálů

 • Rypl, D.
  2019-2020
 • Sádrokarton se zvýšenou odolností proti biologické degradaci

 • Prošek, Z.
  2019-2022
 • Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice

 • Polák, M.
  2019-2023
 • Pattern-forming mechanical metamaterials: Non-periodic modular design and fabrication

 • Zeman, J.
  2019-2020
 • Mathematical Frontiers in Large Strain Continuum Mechanics

 • Zeman, J.
  2019-2021
 • Systém pro trvalé monitorování průběhu degradačních procesů v konstrukcích inženýrských staveb

 • Konvalinka, P.
  2019-2021
 • NMM 2018 Nano & Macro Mechanika

 • Padevět, P.
  2019-2021
 • Návrh a pokročilé modelování skleněných konstrukcí odolných proti násilnému vniknutí a průstřelu

 • Šejnoha, M.
  2019-2021
 • Tlakové testy se sevřením pro analýzu betonových sloupů

 • Bittnar, Z.
  2019-2021
 • Smrštěním vyvozené deformace a mikrotrhliny v konstrukčním betonu - monitoring, modelování a identifikace

 • Havlásek, P.
  2019-2021
 • Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémech

 • Vorel, J.
  2018-2022
 • Numerické modelování a laboratorní charakterizace bentonitové bariéry v úložištích odpadu z jaderných zařízení v ČR

 • Kruis, J.
  2018-2024
 • CeSTaR - Počítačová simulace a experimentální ověření - komplexní servis pro flexibilní a efektivní navrhování prefabrikovaných betonových sloupů s inovativním multispirálovým vyztužením

 • Bittnar, Z.
  2018-2020
 • Transfer znalostí v oblasti dentálních implantátů

 • Jíra, A.
  2018-2020
 • Využití magnetoelastické metody pro zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti stávajících a nově budovaných konstrukcí z předpjatého betonu.

 • Polák, M.
  2018-2020
 • Recyklace sádrokartonových desek a nová materiálová využití s přidanou hodnotou

 • Tesárek, P.
  2018-2020
 • Využití obrazové analýzy pro geotechnické účely

 • Somr, M.
  2018-2020
 • Víceúrovňové modelování mechanických vlastností heterogenních materiálů a konstrukcí na PC klastrech

 • Krejčí, T.
  2018-2020
 • Pravděpodobnostní identifikace materiálových transportních parametrů založená na neinvazivních experimentálních měřeních

 • Sýkora, J.
  2018-2020
 • Požární odolnost lepených lamelových dřevěných nosníků se zahrnutím nejistot

 • Janda, T.
  2018-2020
 • Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi

 • Tesárek, P.
  2017-2022
 • Rozvoj výzkumně orientovaného studijního programu Fyzikální a materiálové inženýrství (CZ/ENG)

 • Kabele, P.
  2017-2020
 • Multi-scale Composite Material Selection Platform with a Seamless Integration of Material Models and Multidisciplinary Design Framework

 • Patzák, B.
  2017-2020
 • Zevní fixační aparát pro distrakci a permanentní biomechanickou stimulaci nové kostní tkáně

 • Denk, F.
  2017-2020
 • Termomechanika pevných latek: Modelovaní, Analýza a Simulace

 • Zeman, J.
  2016-2020
 • Zavedení ochranné bariery z vysokohodnotného betonu do průmyslové výroby

 • Konvalinka, P.
  2017-2020
 • Víceškálový model pro bezprůvlakové tažení trubek vyrobených s pomocí laseru z těžko defromovatelných magnesiových slitin

 • Němeček, J.
  2016-2020

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2020 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell