Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2003

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Comparison of integral-type nonlocal plasticity models for strain-softening materials
 • Jirásek, M. - Rolshoven, S
  International Journal of Engineering Science. 2003, 41(13-14), 1553-1602. ISSN 0020-7225.
  2003

 • Time instability of passive lateral pressure of non-cohesive materials
 • Koudelka, Petr - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the Twelfth Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Vol 1 and 2. Singapore: World Scientific, 2003. pp. 801-804. ISBN 981-238-559-2.
  2003

 • Adaptive Technique in Nonlinear Problems
 • Svoboda, L. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  In: Extended abstracts of the 4th International Congress of Croating Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2003. pp. 185-186. ISBN 953-96243-4-7.
  2003

 • CTU REPORTS: Příspěvky k výpočtovému a experimentálnímu sledování vlastností inženýrských materiálů a konstrukcí
 • Máca, J. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Analysis of Layered Plates by Domain Decomposition Method with Sparse Direct Solver
 • Kruis, J. - Vondráček, R.
  In: Proceedings of XV.SANM. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. pp. 59-72. ISBN 80-7043-312-4.
  2003

 • DP-FETI Method
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  Inženýrská mechanika. 2003, 10(6), 467-480. ISSN 1210-2717.
  2003

 • Thermal and Hygric Properties of Gypsum: Reference Measurements
 • Tesárek, P. - Černý, R. - Drchalová, J., - Rovnaníková, P.
  In: Thermophysics 2003. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2003, pp. 52-57. ISBN 80-969190-1-6.
  2003

 • A 2-D Critical Experiment for The Assessment of Thermal and Hygric Performance of an Interior Thermal Insulation System
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Thermophysics 2003. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2003. pp. 46-51. ISBN 80-969190-1-6.
  2003

 • Specific Heat Capacity of Cementitious Composites in High-Temperature Range
 • Němečková, J. - Pavlík, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2003. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2003. pp. 18-23. ISBN 80-969190-1-6.
  2003

 • Computational Analysis of Melting, Solidification and Evaporation of Pulsed Laser Irradiated CdZnTe
 • Černý, R. - Přikryl, P., - Gatskevich, E.
  In: Thermophysics 2003. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2003, pp. 6-11. ISBN 80-969190-1-6.
  2003

 • Experimentální a matematická analýza vícevrstvého systému železniční trati
 • Krejčiříková, H. - Tyc, P. - Lidmila, M. - Horníček, L. - Pleva, M. - Máca, J., - Pohl, K.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb, 2003. Report no. GAČR 103/03/0172.
  2003

 • Experimentální a teoretická studie zatížení uhelné sloje před a po otřesu
 • Vacek, J. - Procházka, P.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2003. Report no. 103/00/0530.
  2003

 • Vliv změny teploty na vlastnosti betonu
 • Padevět, P.
  In: Betonářské dny 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. pp. 474-477. ISBN 80-239-1840-0.
  2003

 • Počítačový model pro analýzu napětí a přetvoření Karlova mostu
 • Šejnoha, J. - Blažek, V. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  [Research Report] Praha: ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky, 2003. Report no. 1.
  2003

 • Testing of Higher Temperature Loaded Concrete in Compression and Observing Its Structure
 • Padevět, P.
  In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003. pp. 42-43. ISBN 963-9058-20-3.
  2003

 • Beton a jeho změny materiálových vlastností za zvýšených teplot
 • Padevět, P.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2003. pp. 301-304. ISBN 80-8070-066-4.
  2003

 • Teplotně vlhkostní analýza stavební konstrukce v rámci "semi-scale" experimentu a počítačových simulací
 • Pavlík, Z. - Maděra, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2003, 12(10), 296-299. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Heat Influence on Micromechanical Properties of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: TERMANAL 2003. Bratislava: House of Slovak University of Technology, 2003. pp. 71-72. ISBN 80-227-1955-2.
  2003

 • Modeling of Normal and High Strength Concrete Structures
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2003, pp. 1-6. ISBN 0-9657001-3-5.
  2003

 • Micromechanical Properties of Cement Pastes
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003. Praha: Sekurkon, 2003. pp. 19-25. ISBN 80-86604-08-X.
  2003

 • Modeling of High Strength Concrete Structures
 • Němeček, J. - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of The Ninth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2003, pp. 147-148. ISBN 0-948749-87-3.
  2003

 • Výzkum mikromechanických vlastností cementové pasty
 • Němeček, J.
  In: Betonářské dny 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. pp. 58-63. ISBN 80-239-1840-0.
  2003

 • Hydratace cementové pasty a model CEMHYD3D
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2003, 3(6), 32-35. ISSN 1213-3116.
  2003

 • Modeling Laser-Induced Phase Change Processes: Theory and Computation
 • Černý, R. - Přikryl, P.
  In: Laser Crystallization of Silicon. Amsterdam: Elsevier, 2003. p. 43-78. ISBN 0-12-752184-4.
  2003

 • Matematická analýza vícevrstvého systému železniční trati
 • Pohl, K. - Máca, J.
  In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálné problémy stavebných konštrukcií. Košice: Technická Univerzita, 2003. p. 301-312. ISBN 80-232-0221-9.
  2003

 • Dynamic Interaction of Trucks and Bridges
 • Máca, J. - Valášek, M.
  In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
  2003

 • Numerický model - katedrála S. Víta. Vstupní data, vybrané výsledky. Porovnání s výsledky měření in situ
 • Máca, J. - Záleský, J., - Beran, P.
  [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra geotechniky, 2003. Report no. 02/2003.
  2003

 • A BEM Formulation for Homogenization of Composites with Randomly Distributed Fibers
 • Procházka, P. - Šejnoha, J.
  Engineering Analysis with Boundary Elements. 2003, 71(1), 137-144. ISSN 0955-7997.
  2003

 • Experimentální a numerické modelování podmáčených svahů
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Zakládání staveb. Brno: Čermák, 2003, pp. 33-35.
  2003

 • Shape Optimization of Fibers in Diaphysal Implants
 • Procházka, P.
  In: ICCE-10. New Orleans: University of New Orleans, 2003, pp. 591-592.
  2003

 • Moving Boundary of Fibers in FRC
 • Procházka, P.
  In: Proceedings of Moving Boundaries VII: Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems. Southampton: WIT Press, 2003. pp. 327-336. ISBN 1-85312-987-9.
  2003

 • Comparative Study of Tunnel Face Stability
 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2003. p. 163-172. Structures and Materials. vol. 12. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2003

 • Overall Material Properties of Glass-Fiber Reinforced Concrete
 • Procházka, P.
  In: Material Charakterization. Southampton: WIT Press, 2003, pp. 175-184. ISBN 1-85312-988-7.
  2003

 • Time-Dependent Changes in Fiber Reinforced Concrete During the Curing Process
 • Procházka, P. - Starikov, N.
  In: International Conference on Mechanics of Time-Dependent Materials. Ljubljana: SEM, 2003,
  2003

 • Creep Effect in Front of Tunnel Face Using Free Hexagons
 • Procházka, P.
  In: International Conference on Mechanics of Time-Dependent Materials. Ljubljana: SEM, 2003,
  2003

 • Constitutive Relations in Geomechanics Using Optimization
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Optimal Design of Materials and Structures. Palaiseau: Ecole Polytechnique, 2003,
  2003

 • Analytical Model of Multiple Cracking in Fiber Reinforced Cementitious Composites Under Uniaxial Tension
 • Kabele, P.
  In: Structural Health Monitoring and Intelligent Infrastructure. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003. pp. 791-798. ISBN 90-5809-647-5.
  2003

 • Numerical Analysis of Engineered Cementitious Composites' Performance in Civil Engineering Applications
 • Kabele, P.
  In: Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003. Praha: Sekurkon, 2003. pp. 242-249. ISBN 80-86604-08-X.
  2003

 • On Uniaxial Stress-Strain Relationship of Fiber Reinforced Cementitious Composites in Multiple Cracking State
 • Kabele, P.
  In: CTU REPORTS Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 173-185. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Combined Continuous/Discontinuous Failure of Cementitious Composites
 • Simone, A. - Sluys, L.J., - Kabele, P.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003. p. 133-137. ISBN 90-5809-536-3.
  2003

 • Finite Element Analysis of Building Collapse during Demolition
 • Kabele, P. - Pokorný, T., - Koska, R.
  In: Proceedings of 16th International Conference on the Applications of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2003. ISSN 1611-4086.
  2003

 • On Multiscale Approach to Modeling of Materials and Structures in Civil Engineering
 • Kabele, P.
  In: Proceeding of the Ninth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction - Embracing the Challenges of the 21st century. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2003. pp. 52-57.
  2003

 • Information on Current Issues of Infrastructure Maintenance in the Czech Republic
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Tokyo: Society for Infrastructure Maintenance Engineering. 2003-11-12.
  2003

 • Multiscale Modeling of Fracture in Engineered Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Ann Arbor: University of Michigan. 2003-11-25.
  2003

 • Challenging Issues of Civil Engineering Education in the Czech Republic at the Turn of the 20th and 21st Centuries
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bali: Fumio Nishino Symposium. 2003-12-15.
  2003

 • Phenomenological and Multiscale Modeling of Fracture in Engineered Cementitious Composites
 • Kabele, P.
  [Invited unpublished scientific lecture] Nishi-Chofu: Kajima Technical Research Institute. 2003-11-18.
  2003

 • New Developments in Analytical Modeling of Mechanical Behavior of ECC
 • Kabele, P.
  Journal of Advanced Concrete Technology. 2003, 1(3), 253-264. ISSN 1346-8014.
  2003

 • Numerical Evaluation of Pile Foundations in Tropical Soils of the Federal District of Brazil by Means of a Semi-Analytical Mathematical Procedure
 • Cunha, R.P. - Kuklík, P.
  SOLOS E ROCHAS, SUELOS Y ROCAS, SOILS & ROCKS. 2003, 26(2), 167-182. ISSN 0103-7021.
  2003

 • Využití polyvinilalkoholových vláken v cementových kompozitech
 • Kolísko, J. - Klečka, T. - Kolář, K., - Kabele, P.
  In: Sanácia betonových konstrukcií. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií, 2003. pp. 22-26. ISBN 80-227-1896-3.
  2003

 • Vlastnosti cementového kompozitu s polyvinilalkoholovými (PVA) vlákny
 • Kolísko, J. - Kabele, P., - Sutner, O.
  In: Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. pp. 18-21. ISBN 80-239-0352-7.
  2003

 • Numerical Evaluation of Deep Foundation in a Tropical Soil of Brazil
 • Cunha, R.P. - Kuklík, P., - Laurin, J.
  In: Geotechnical Problem with Man-Made and Man Influenced Grounds. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2003. pp. 99-104. ISBN 80-86769-04-6.
  2003

 • Applications of Environmentally Save Waste Materials as Soil Structure Reinforcement
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M. - Kos, J. - Janda, T., - Cunha, R.P.
  In: Geotechnical Problem with Man-Made and Man Influenced Grounds. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2003. pp. 771-776. ISBN 80-86769-04-6.
  2003

 • Příspěvek k řešení hloubky deformační zóny
 • Kuklík, P. - Kopáčková, M., - Sehnoutek, L.
  In: 31. konference Zakládání staveb Brno 2003 - sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. pp. 15-20. ISBN 80-7204-304-8.
  2003

 • Several Remarks on Fiber Reinforced Soils
 • Kuklík, P. - Šejnoha, M. - Kuklíková, J., - Masopust, J.
  In: Embracing the Challenges in the 21st Century. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2003. pp. 48-53.
  2003

 • Composite Stems of Hip Replacements with Gradient of Elastic Properties (GEP)
 • Petrtýl, M. - Jíra, A., - Danešová, J.
  In: The 7th Conference of the ESEM. Belfast: European Society for Engineering and Medicine, 2003, pp. 154. ISBN 3-598-11629-2.
  2003

 • New Principles of Bone Reconstruction
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: The 7th Conference of the ESEM. Belfast: European Society for Engineering and Medicine, 2003, pp. 99. ISBN 3-598-11629-2.
  2003

 • External and Internal Governing of Bone Remodelling
 • Petrtýl, M. - Danešová, J.
  In: International Anthropological Congress "Antropology and Society". Prague: Charles University, Fakulty of Science, Department of Anthropology, 2003, pp. 131-132.
  2003

 • 3-D Interaction Model of Bridge and Truck with Bridge-Friendly Suspension
 • Máca, J. - Šmilauer, V., - Valášek, M.
  In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálné problémy stavebných konštrukcií. Košice: Technická Univerzita, 2003. pp. 301-306. ISBN 80-232-0221-9.
  2003

 • Interaction of Bridges and Trucks with Bridge-Friendly Suspensions
 • Máca, J.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2003. pp. 128-131. ISBN 80-8070-066-4.
  2003

 • Friction and Wear Characteristics of TiCN Coating at Elevated Temperatures
 • Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R. - Kopecký, L., - Nováková, D.
  In: Vrstvy a povlaky 2003 - Zborník prednášok. Dubnica nad Váhom: ZTS - MATEC, 2003, pp. 111-115. ISBN 80-968337-1-5.
  2003

 • Comparison of Tribological Behaviour of TiN, TiCN and CrN at Elevated Temperatures
 • Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R. - Kopecký, L., - Široký, P.
  In: Abstract Book of AEPSE 2003. Jangan-Gu, Suwon: The Center for Advanced Plasma Surface Technology, 2003, pp. 323.
  2003

 • The Tribological Characteristics of CrN Coating at Elevated Temperatures
 • Polcar, T. - Kubart, T. - Novák, R. - Kopecký, L., - Široky, P.
  In: Abstract Book of AEPSE 2003. Jangan-Gu, Suwon: The Center for Advanced Plasma Surface Technology, 2003, pp. 241.
  2003

 • Temperature Dependence of Tribological Properties of MoS2 and MoSe2 Coatings
 • Kubart, T. - Polcar, T. - Novák, R. - Kopecký, L., - Nováková, D.
  In: Abstract Book of AEPSE 2003. Jangan-Gu, Suwon: The Center for Advanced Plasma Surface Technology, 2003. pp. 81.
  2003

 • Vývoj pevnosti u mladých betonů
 • Padevět, P.
  In: Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálné problémy stavebných konštrukcií. Košice: Technická Univerzita, 2003, pp. 193-197. ISBN 80-232-0221-9.
  2003

 • Education in Structural Mechanics at the CTU in Prague
 • Máca, J.
  In: Actas del I Encuentro Internacional de Ensenanza de la Ingenieria Civil. Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. ISBN 84-600-9901-6.
  2003

 • Effective Modal Mass in Response Spectrum Method
 • Máca, J. - Surovec, J.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. pp. 257-260. ISBN 80-227-1958-7.
  2003

 • Parallel Adaptive Simulation of Quasi-Brittle Failure
 • Rypl, D. - Patzák, B., - Bittnar, Z.
  In: Adaptive Modelling and Simulation. Barcelona: Center for Numerical Methods in Engineering, 2003, ISBN 84-95999-30-7.
  2003

 • Modální analýza mostů pozemních komunikací
 • Rotter, T. - Ryjáček, P. - Král, J., - Polák, M.
  In: Sborník konference Mosty 2003. Praha: Sekurkon, 2003. pp. 191-196. ISBN 80-86604-05-5.
  2003

 • Lávka pro chodce v Mladé Boleslavi
 • Lenner, R. - Jachan, J. - Ehrenberger, J. - Polák, M. - Rotter, T., - Studnička, J.
  In: Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 41-46. ISBN 80-01-02747-3.
  2003

 • Experiments with Component Plate in Bending and Bolt in Tension Subject to Repeated Load
 • Gregor, D. - Wald, F. - Jirovský, I., - Drdácký, M.
  In: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 83-91. ISBN 80-01-02835-6.
  2003

 • Využití modální analýzy pro hodnocení mostů
 • Rotter, T. - Ryjáček, P. - Polák, M., - Král, J.
  In: Ocelové konstrukce a mosty 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 617-622. ISBN 80-01-02747-3.
  2003

 • Lávka v Mladé Boleslavi
 • Lenner, R. - Jachan, J. - Ehrenberger, J. - Polák, M. - Rotter, T., - Studnička, J.
  Stavební obzor. 2003, 12(4), 105-111. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Experimental and Numerical Modeling of the Tunnel Face Stability
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: 10th Congress of ISRM. Johannesburg: Institute of mining and metallurgy, 2003, pp. 1247-1250.
  2003

 • Application of Discrete Hexagonal Elements to Rock Bumps Problems
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2003. p. 313-322. Structures and Materials. vol. 12. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2003

 • Comparative Study of Tunnel Face Stability
 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2003. p. 163-172. Structures and Materials. vol. 12. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2003

 • Experimental and Numerical Modelling of the Tunnel Face Stability
 • Trčková, J. - Procházka, P.
  In: ISRM - Technology Roadmap for Rock Mechanics. Johannesburg: The South Africa Inst. of Mining and Metalurgy, 2003, pp. 1247-1250. ISBN 1-919783-52-0.
  2003

 • Adaptive Analysis of Materials with Strain Softening
 • Bittnar, Z. - Patzák, B., - Rypl, D.
  In: Advances in Computational and Experimental Engineering and Sciences. Forsyth: TeX Science Press, 2003,
  2003

 • Identification of Mechanical Parameters in Underground Structures
 • Procházka, P. - Trčková, J.
  In: Material Charakterization. Southampton: WIT Press, 2003, pp. 101-110. ISBN 1-85312-988-7.
  2003

 • Back Analysis of One Road Tunnel in Prague
 • Procházka, P. - Trčková, J., - Kameníček, I.
  In: 2nd Specialty Conference on the Conceptual Approach to Structural Design. Singapore: CI Premier PTE, 2003, pp. 747-754. ISBN 981-04-8561-1.
  2003

 • Stability in Geotechnics Using the Free Hexagons
 • Procházka, P. - Doležel, V.
  In: 2nd Specialty Conference on the Conceptual Approach to Structural Design. Singapore: CI Premier PTE, 2003, pp. 755-762. ISBN 981-04-8561-1.
  2003

 • Pull-Out Problem of a Steel FRC Beam
 • Procházka, P. - Starikov, N.
  In: 3th Asia-Pacific Specialty Conference on Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-Premier, 2003, pp. 179-186. ISBN 981-04-8564-6.
  2003

 • Macromechanical Properties of Poroelastic Fibre Reinforced Cencrete
 • Procházka, P.
  In: 3th Asia-Pacific Specialty Conference on Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-Premier, 2003, pp. 195-202. ISBN 981-04-8564-6.
  2003

 • Mechanical Behavior of FRC Beams with One Sided Moistened Surface
 • Procházka, P. - Pešková, Š.
  In: 3th Asia-Pacific Specialty Conference on Fiber Reinforced Materials. Singapore: CI-Premier, 2003, pp. 187-194. ISBN 981-04-8564-6.
  2003

 • Deterministic and Stochastic Optimization of Composite Cylindrical Laminates
 • Procházka, P.
  International Journal of Solids and Structures. 2003, 40(1), 7109-7127. ISSN 0020-7683.
  2003

 • Application of Discrete Element Methods to the Problem of Rock Bumps
 • Procházka, P. - Kugblenu, M.
  Acta Polytechnica. 2003, 42(4), 57-67. ISSN 1210-2709.
  2003

 • Certain Discrete Element Methods in Problems of Fracture Mechanics
 • Procházka, P. - Kugblenu, M.
  Acta Polytechnica. 2003, 42(4), 42-50. ISSN 1210-2709.
  2003

 • Bridge - Friendly Truck Suspension
 • Valášek, M. - Máca, J. - Kejval, J., - Šmilauer, V.
  In: 18th International Symposium of IAVSD. Tokyo: Institute of Technology, 2003. pp. 124-129.
  2003

 • Maltovinové směsy vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek
 • Drdácký, M. - Michoinová, D., - Procházka, P.
  [Research Report] Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. Report no. PK00-P04-OPP15.
  2003

 • Numerické metody řešení bočního zemního tlaku
 • Koudelka, T. - Bittnar, Z.
  In: Betonářské dny 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. ISBN 80-239-1840-0.
  2003

 • General Lateral Pressure Theory and Numerical Methods of Solution
 • Koudelka, T. - Bittnar, Z.
  In: 2nd PhD Workshop BRNO-WIEMAR-PRAGUE-WIEN-BOKU, Book of Abstracts. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 17. ISBN 80-214-2506-7.
  2003

 • Termochemoplastický model hydratace a reologie betonu
 • Hora, Z. - Bittnar, Z.
  In: Betonářské dny 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. pp. 507-512. ISBN 80-239-1840-0.
  2003

 • Počítačový model hydratace a reologie betonu
 • Hora, Z.
  Praha: Defense date 2003-06-25. Master Thesis. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2003

 • Adaptive Simulation of Materials with Quasi-Brittle Failure
 • Rypl, D. - Patzák, B., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of The Ninth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2003, ISBN 0-948749-88-1.
  2003

 • Adaptivní technika v nelineárních problémech
 • Svoboda, L. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Adaptivity in Nonlinear Problems of Elasto-plasticity
 • Svoboda, L. - Rypl, D., - Bittnar, Z.
  In: 2nd PhD Workshop BRNO-WIEMAR-PRAGUE-WIEN-BOKU, Book of Abstracts. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 30. ISBN 80-214-2506-7.
  2003

 • Dynamic Interaction of Bridge and Truck with Semi-Active Suspension
 • Šmilauer, V. - Máca, J.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003, ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Modelování hydratace cementu programem CEMHYD3D
 • Šmilauer, V. - Bittnar, Z.
  In: Betonářské dny 2003. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2003. pp. 477-482. ISBN 80-239-1840-0.
  2003

 • Statistically Optimized Periodic Unit Cells as Representatives of Random Microstructures
 • Zeman, J. - Šejnoha, M.
  In: Proceedings of the International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2003. pp. 1-6. ISBN 0-9657001-3-5.
  2003

 • Experimental Verification of Viscoelastic Properties of Compact Bone
 • Petrtýl, M. - Melzerová, L. - Danešová, J., - Wohlmuthová, A.
  In: Biomechanics 2003. Rhodes: IASTED, 2003, pp. 236-240. ISBN 0-88986-359-8.
  2003

 • Process Zone Resolution by Extended Finite Elements
 • Patzák, B. - Jirásek, M.
  Engineering Fracture Mechanics. 2003, 70(7-8), 957-977. ISSN 0013-7944.
  2003

 • Adaptive Simulation of Quasibrittle Failure
 • Patzák, B. - Jirásek, M.
  In: Computational Modelling of Concrete Structures. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003, pp. 109-118. ISBN 90-5809-536-3.
  2003

 • Multi-Objective Optimization Approach to Design and Detailing of RC Frames
 • Lepš, M. - Vondráček, R. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of The Ninth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2003, pp. 311-312. ISBN 0-948749-88-1.
  2003

 • Automated Design of Reinforced Concrete Frames
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 184-185. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Automated RC Beam Design Using Parallel Genetic Algorithm
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of NAFEMS World congress 2003. Glasgow: NAFEMS Ltd, 2003,
  2003

 • Discrete Optimization Approach to Design of Reinforced Concrete Frames
 • Lepš, M.
  In: Computational Fluid and Solid Mechanics. Oxford: Elsevier Science, 2003. pp. 2320-2323. ISBN 0-08-044046-0.
  2003

 • Paralelní optimalizace železobetonových rámů
 • Lepš, M.
  In: 5. Odborná konference doktorského studia díl 10 - Ekonomika a řízení stavebnictví. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2003, pp. 63-64. ISBN 80-7204-265-3.
  2003

 • Estimation of Microplane Model Parameters Using Parallel Genetic Algorithm
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Němeček, J.
  In: Proceedings of The Seventh International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil and Structural Engineering. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2003, pp. 87-88. ISBN 0-948749-90-3.
  2003

 • Applying Genetic Algorithms to Several Problems of Engineering Practice
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control: Applications to Industrial and Societal Problems. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2003, pp. 126-127. ISBN 84-95999-33-1.
  2003

 • Optimization of RC Structures
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 980-981. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
  2003

 • Analysis of Composite Materials with Random Microstructure
 • Zeman, J.
  Praha: Defense date 2003-03-07. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav.
  2003

 • Analysis of Composite Materials with Random Microstructure
 • Zeman, J.
  Praha: Defense date 2003-03-01. Doctoral Minimum. České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav.
  2003

 • Parameter Identification for Rock Long Term Behaviour Simulation
 • Kučerová, A. - Muhlbauer, M., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of NAFEMS World congress 2003. Glasgow: NAFEMS Ltd, 2003,
  2003

 • Optimization of Reinforced Concrete Structures
 • Lepš, M.
  In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 978-979. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Automated RC Beam Design Using Genetic Algorithm
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of 16th International Conference on the Applications of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2003, ISSN 1611-4086.
  2003

 • Search for Microplane Model Parameters
 • Lepš, M. - Kučerová, A., - Bittnar, Z.
  In: 2nd PhD Workshop BRNO-WIEMAR-PRAGUE-WIEN-BOKU, Book of Abstracts. Brno: VUT v Brně, 2003, pp. 21. ISBN 80-214-2506-7.
  2003

 • Parallel Genetic Algorithm Applied in Optimization of RC Beams
 • Lepš, M. - Zeman, J., - Bittnar, Z.
  In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, ISBN 80-86059-35-9.
  2003

 • Optimizing of Neural Networks Using a Genetic Algorithm
 • Kučerová, A. - Drchal, J. - Němeček, J., - Lepš, M.
  In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 316-317. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
  2003

 • Microplane Material Model Parameters Identification by Genetic Algorithm-Based Method
 • Kučerová, A. - Lepš, M., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of the International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences. Forsyth: Tech Science Press, 2003, ISBN 0-9657001-3-5.
  2003

 • New Approach to Optimization of Reinforced Concrete Beams
 • Lepš, M. - Šejnoha, M.
  Computers and Structures. 2003, 81(18-19), 1957-1966. ISSN 0045-7949.
  2003

 • A Competitive Comparison of Different Types of Evolutionary Algorithms
 • Hrstka, O. - Kučerová, A. - Lepš, M., - Zeman, J.
  Computers and Structures. 2003, 81(18-19), 1979-1990. ISSN 0045-7949.
  2003

 • Damage Localization of Structures Based on Modal Characteristics Changes
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 694-695. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Analýza stavu nosné konstrukce mostu na základě experimentálně určených modálních charakteristik
 • Polák, M.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2003. pp. 120-123. ISBN 80-8070-066-4.
  2003

 • Lokalizace poškození pomocí změny křivosti tvarů vlastního kmitání a křivosti změny matice modální poddajnosti
 • Plachý, T.
  In: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2003. pp. 321-324. ISBN 80-8070-066-4.
  2003

 • Porovnání dynamického chování poškozeného mostu před a po jeho rekonstrukci
 • Polák, M.
  In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. pp. 77-78. ISBN 80-214-2314-5.
  2003

 • Lokalizace poškození železobetonových trámů a jejich modelů na základě změny vlastních tvarů
 • Plachý, T.
  In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. pp. 73-74. ISBN 80-214-2314-5.
  2003

 • Lokalizace poškození železobetonových trámů a jejich modelů na základě změny vlastních tvarů
 • Plachý, T.
  In: Experimental Stress Analysis 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. ISBN 80-214-2314-5.
  2003

 • Porovnání dynamického chování poškozeného mostu před a po jeho rekonstrukci
 • Polák, M.
  In: Experimental Stress Analysis 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. ISBN 80-214-2314-5.
  2003

 • Dynamická studie železobetonového trámu poškozeného trhlinami
 • Plachý, T.
  Praha: Defense date 2003-05-05. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
  2003

 • Výpočet frekvencí a tvarů vlastního kmitání estakády SO 5102 Parník - Dlouhá Třebová na traťovém úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2003. Report no. 38030.
  2003

 • Dynamická zkouška průjezdní komunikace z ulice Budějovická na provoz osobních automobilů - I. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Technical Report] 2003. Report no. 132002/2003.
  2003

 • Approaches to Discretisation of 3D Surfaces
 • Rypl, D.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02755-4.
  2003

 • Modeling of Hydration in Cement-Based Materials: Performance of CEMHYD3D Model
 • Šmilauer, V.
  Praha: Defense date 2003-06-24. Master Thesis. ČVUT FSv, Katedra stavební mechaniky.
  2003

 • Comparative Study of Tunnel Face Stability
 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2003. p. 163-172. Structures and Materials. vol. 12. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2003

 • Constant Strain Triangle Element with Embedded Discontinutity Based on Partition of Unity
 • Audy, M. - Krček, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  Building Research Journal. 2003, 51(3), 172-185. ISSN 1335-8863.
  2003

 • Modeling of Mechanical Response of Woven Composite Tubes
 • Wierer, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Proceedings of the 9th International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials. Delft: Delft University Press, 2003. pp. 1-8. ISBN 90-407-1126-7.
  2003

 • Finite Element Method Modelling in Geotechnical Enginerring
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] EPFL: École Polytechnique Féredale de Laussanne. 2003-12-13.
  2003

 • Dynamická zatěžovací zkouška železničního mostu -SO 5102 Parník - Dlouhá Třebová, estakáda
 • Polák, M. - Sýkora, J., - Plachý, T.
  [Technical Report] 2003. Report no. 132001/2003.
  2003

 • Kyčelní implantáty 2. generace
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  Pohybové ústrojí. 2003, 10(1), 3-7. ISSN 1210-7182.
  2003

 • Hip Replacements of the 2nd Generation
 • Petrtýl, M. - Jíra, A.
  In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 163-166. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Sanace staveb a jejich rekonstrukce z pohledu statiky stavebních konstrukcí
 • Kuklík, P. ed.
  Praha, 2003-10-08. Praha: WTA CZ, 2003.
  2003

 • Experimental Investigation of Building Materials and Technologies
 • Konvalinka, P. ed. - Luxemburk, F. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02835-6.
  2003

 • Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures
 • Konvalinka, P.
  In: CTU REPORTS Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 187-196. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Properties of Concrete After the Freeze-Thaw Exposure
 • Konvalinka, P.
  In: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 92-98. ISBN 80-01-02835-6.
  2003

 • Actas del I Encuentro Internacional de Ensenanza de la Ingenieria Civil
 • Konvalinka, P.
  In: Actas del I Encuentro Internacional de Ensenanza de la Ingenieria Civil. Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. p. 1-6. ISBN 84-600-9901-6.
  2003

 • Hodnocení spolehlivosti a životnosti konstrukcí pomocí simulace
 • Šejnoha, J. - Kalousková, M.
  In: Uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování konstrukcí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2003. p. 201-215. ISBN 80-01-02826-7.
  2003

 • Equipment for Investigation of Electrical Properties of Polymeric Composits
 • Mlích, A. - Bouda, V., - Kopecký, L.
  In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: STU v Bratislave, 2003, pp. 44. ISBN 80-89088-16-3.
  2003

 • Study of Structural Changes of Polymeric Nano - Composites
 • Mlích, A. - Bouda, V., - Kopecký, L.
  Materiálové inžinierstvo. 2003, 10(4), 9-14. ISSN 1335-0803.
  2003

 • Biomechanical and Genetical Regulation of Bone Reconstruction-What is dominant?
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Olomouc: Universita Palackého. 2003-11-22.
  2003

 • Genetical and Biomechanical Regulation of Bone Remodelling
 • Petrtýl, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha, Lékařský dům: Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu. 2003-10-10.
  2003

 • Numerical Solution of Coupled Problems
 • Kruis, J. - Krejčí, T., - Bittnar, Z.
  In: Proceedings of The Ninth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2003. ISBN 0-948749-88-1.
  2003

 • Aplikace sparse direct řešiče v metodách doménové dekompozice
 • Kruis, J. - Vondráček, R., - Bittnar, Z.
  In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003. pp. 59-71. ISBN 80-214-2489-3.
  2003

 • DP-FETI on Heterogeneous Cluster
 • Kruis, J. - Bittnar, Z.
  In: Advances in Computational and Experimental Engineering and Sciences. Forsyth: TeX Science Press, 2003.
  2003

 • Lima Plasters with Pozzolanic Admixtures for Historical Buildings: Determination of Basic Thermal and Hygric Properties
 • Kunca, A.
  In: 2nd PhD Workshop BRNO-WIEMAR-PRAGUE-WIEN-BOKU, Book of Abstracts. Brno: VUT v Brně, 2003, pp. 19. ISBN 80-214-2506-7.
  2003

 • Multiscale Modeling of Woven Composites with Imperfect Microstructure
 • Zeman, J.
  In: 2nd PhD Workshop BRNO-WIEMAR-PRAGUE-WIEN-BOKU, Book of Abstracts. Brno: VUT v Brně, 2003. pp. 35. ISBN 80-214-2506-7.
  2003

 • Computational Methods for Evaluation of Overall Response of Composite Materials
 • Wierer, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. pp. 396-397. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Multiscale Modelling of Woven Composites Including Interfaces
 • Wierer, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Extended abstracts of the 4th International Congress of Croating Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2003. pp. 585-592. ISBN 953-96243-4-7.
  2003

 • Localization of Inelastic Deformation in Problems Free of Initial Stress Concentrators
 • Audy, M. - Krček, J. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: Extended abstracts of the 4th International Congress of Croating Society of Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2003. pp. 61-68. ISBN 953-96243-4-7.
  2003

 • Návrh s optimalizací železobetonových rámových konstrukcí
 • Fajman, P. - Lepš, M., - Zeman, J.
  In: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003, pp. 81-86. ISBN 80-227-1958-7.
  2003

 • Simplified Model of Subsoil-Structure Interaction
 • Fajman, P.
  In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 70-71. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Analysis of Composite Materials with Random Microstructure
 • Zeman, J.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02847-X.
  2003

 • Pulsed Laser-Induced Phase Changes in CdZnTe: A-Computational Analysis
 • Černý, R. - Přikryl, P., - Gatskevich, E.
  In: Proceedings of Moving Boundaries VII: Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems. Southampton: WIT Press, 2003. p. 291-300. ISBN 1-85312-987-9.
  2003

 • Computational Solution of a Two-Phase Moving Boundary Problem with Two Moving Interfaces in Pulsed Laser Processing of Semiconductors
 • Černý, R. - Přikryl, P., - Gatskevich, E.
  In: Proceedings of Moving Boundaries VII: Computational Modelling of Free and Moving Boundary Problems. Southampton: WIT Press, 2003. p. 33-42. ISBN 1-85312-987-9.
  2003

 • Hygrothermal Testing of Building Envelopes in Semi-Scale Conditions
 • Pavlík, Z. - Maděra, J. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  In: Research in Building Physics. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003. p. 389-396. ISBN 90-5809-565-7.
  2003

 • High Temperature Behavior of Cement Based Composites
 • Toman, J. - Drchalová, J. - Poděbradská, J. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Research in Building Physics. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003. p. 101-107. ISBN 90-5809-565-7.
  2003

 • Thermal and Hygric Properties of Lime Plasters with Pozzolonic Admixtures for Historical Buildings
 • Černý, R. - Drchalová, J. - Kunca, A. - Tydlitát, V., - Rovnaníková, P.
  In: Research in Building Physics. Lisse: A. A. Balkema Publisher, 2003. p. 27-33. ISBN 90-5809-565-7.
  2003

 • Thermal Properties of Carbon-Fiber Reinforced Cement Composites in High Temperature Range
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: TERMANAL 2003. Bratislava: House of Slovak University of Technology, 2003. pp. 27-30. ISBN 80-227-1955-2.
  2003

 • Thermal and Hygric Properties of Portland Cement Mortar after High-Temperature Exposure Combined with Compressive Stress
 • Černý, R. - Totová, M. - Poděbradská, J. - Toman, J. - Drchalová, J., - Rovnaníková, P.
  Cement and Concrete Research. 2003, 33(9), 1347-1355. ISSN 0008-8846.
  2003

 • Application of Stochastic Global Optimization in Engineering
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] EPFL: École Polytechnique Fédérale de Lausanne. 2003-11-13.
  2003

 • Properties of Glass-Fiber Reinforced Cement Composites after High-Temperature Exposure
 • Toman, J. - Drchalová, J. - Poděbradská, J., - Černý, R.
  In: Experimental Investigation of Building Materials and Technologies. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. pp. 5-14. ISBN 80-01-02835-6.
  2003

 • Experimental Investigation of Building Materials and Technologies
 • Konvalinka, P. ed. - Luxemburk, F. ed.
  Praha, Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02835-6.
  2003

 • Thermal Conductivity and Specific Heat Capacity of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites after Thermal and Mechanical Load
 • Toman, J. - Mňahončáková, E. - Vejmelka, R. - Kolísko, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 33-38. ISBN 80-227-1924-2.
  2003

 • Test House for Validation of Hygrothermal Performance of Interior Thermal Insulation System on Mineral Wool Basis
 • Pavlík, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 29-32. ISBN 80-227-1924-2.
  2003

 • Effect of High Temperatures on Mechanical Properties of Carbon Fiber Reinforced Cement Composites
 • Toman, J. - Vejmelka, R. - Mňahončáková, E. - Sutner, O., - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 23-28. ISBN 80-227-1924-2.
  2003

 • Rozbor faktorů a podmínek vývoje parametrů produktivity studia na ČVUT v Praze pro období 2004-2008
 • Bíla, J. - Havlíček, V. - Lábus, L., - Máca, J.
  [Research Report] Praha: AS ČVUT, 2003. Report no. !!!.
  2003

 • The Effect of Thermal and Mechanical Load on the Moisture Diffusivity of Two Carbon Fiber Reinforced Cement Composites
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of International Workshop: Physical and Material Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 91-96. ISBN 80-227-1924-2.
  2003

 • Závislost součinitele teplotní vodivosti cementových kompozitů vyztužených skleněnými vlákny na teplotě
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2003, 12(7), 206-209. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Two scale modeling of plain weave composites with imperfections
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Albuquerque Convention Center: USACM and Sandia National Laboratories. 2003-07-29.
  2003

 • Multiscale analysis of composites with imperfect microstructure
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lausanne: École Polytechnique Féredale de Laussanne. 2003-07-16.
  2003

 • Introduction to Finite Method in Geomechanics
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Indian Institute of Technology: IIT, Department of Civil Engineering, Geotechnical Division. 2003-05-14.
  2003

 • Stability analysis of soft soils with the help of finite element method
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] ECC Division, Chennai: LARSEN & TOUBRO LIMITED. 2003-05-14.
  2003

 • Finite element analysis of heterogeneous materials - theory of homogenization
 • Šejnoha, M.
  [Invited unpublished scientific lecture] Widener University: Windener University, Department of Civil Engineering. 2003-08-04.
  2003

 • Measurement of Moisture Storage Parameters of Building Materials
 • Jiřičková, M. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  Acta Polytechnica. 2003, 43(2), 39-43. ISSN 1210-2709.
  2003

 • Příčiny poruch chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • Fajman, P.
  Stavitel. 2003, 11(4), 30-32. ISSN 1210-4825.
  2003

 • Numerical Implementation of Isotropic Consolidation of Clayey Soils
 • Janda, T. - Kuklík, P., - Šejnoha, M.
  Acta Polytechnica. 2003, 43(1), 8-14. ISSN 1210-2709.
  2003

 • Transport Processes: Numerical Solution
 • Kruis, J. - Krejčí, T., - Bittnar, Z.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003. pp. 174-175. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Transport Processes: Governing Equations
 • Krejčí, T. - Kruis, J., - Šejnoha, J.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003. pp. 172-173. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Penalty Formulation of the Method of Free Hexagons
 • Procházka, P. - Kugblenu, M.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003. pp. 282-283. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Variational Formulation of the Solution of Composites Using BEM
 • Procházka, P.
  In: Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2003. pp. 280-281. ISBN 80-86246-18-3.
  2003

 • Dynamic Analysis of Bridge-Truck System with Bridge-Friendly Truck Suspension
 • Máca, J.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 345-352. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Long-Term Deformation of Shear Wall Systems
 • Šejnoha, J. - Fajman, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 285-296. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Explicit Solver for Non-Linear Problems
 • Řeřicha, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 273-284. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Adaptive Simulation of Behaviour of Materials with Strain Softening
 • Rypl, D. - Patzák, B.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 251-272. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Structural Damage Assesment Using Dynamic System Identification
 • Polák, M. - Plachý, T.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 237-250. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • DP-FETI in Structural Mechanics
 • Kruis, J.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 219-235. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Identification of Material Models with Modern Methods
 • Kučerová, A. - Muhlbauer, M.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 197-218. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Changes of Material Characteristics of Concrete under the Freeze-Thaw Loading
 • Konvalinka, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 187-196. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • On Uniaxial Stess-Strain Relationship of Fiber Reinforced Cementitious Composites in Multiple Cracking State
 • Kabele, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 173-185. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Using a Genetic Algorithm for Optimizing Synaptic Weights of Neural Networks
 • Drchal, J. - Kučerová, A., - Němeček, J.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 161-172. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Localization of Inelastic Deformation and Partition of Unity Method - One Dimensional Case
 • Audy, M. - Šejnoha, M., - Zeman, J.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 139-160. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Theoretical and Experimental Analysis of Coupled Water and Salt Transport in Concrete
 • Černý, R. - Pavlík, Z., - Rovnaníková, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 121-138. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Some Experiences with Bored Piles in Brazil in Relation to Numerically Back-Analyzed Design Parameters
 • Cunha, R.P. - Kuklík, P.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 83-102. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • The Sixtieth Birthday of Professor Zdeněk Bittnar
 • Šejnoha, J.
  In: CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 7-9. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • CTU Reports 1/2003: Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures
 • Konvalinka, P. ed. - Máca, J. ed.
  Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02734-1.
  2003

 • Mechanické vlastnosti betonu za vyšších teplot
 • Padevět, P.
  Stavební obzor. 2003, 12(5), 145-148. ISSN 1210-4027.
  2003

 • An Algorithm for Investigating the Structure of Material Surfaces
 • Toman, M. - Procházka, P.
  Acta Polytechnica. 2003, 43(1), 54-61. ISSN 1210-2709.
  2003

 • Compliance matrices of bone tissue phases by optimization
 • Procházka, P.
  In: Computer Aided Optimum Design of Structures VIII. Southampton: WIT Press, 2003. pp. 309-318. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-972-0.
  2003

 • Optimization of Slopes Using the DEM & BEM
 • Procházka, P.
  In: Boundary Element Technology XV. Southampton: WIT Press, 2003. pp. 147-156. ISSN 1462-6047. ISBN 1-85312-971-2.
  2003

 • Návrh kritického experimentu pro posouzení tepelně-vlhkostních vlastností betonové konstrukce
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. pp. 145-148. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Testování tepelně-vlhkostních parametrů stavebních konstrukcí v podmínkách diferenčního klimatu
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. pp. 141-144. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Kalorimetrické měření měrné tepelné kapacity vápenných omítek s pucolánovými přísadami pro rekonstrukci historických budov
 • Tydlitát, V. - Kunca, A. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, pp. 173-176. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Porovnání kapacitní a TDR metody pro určení vlhkostních profilů ve stavebních materiálech
 • Tesárek, P. - Jiřičková, M. - Pavlík, Z., - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, pp. 165-168. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Měření vlhkostních akumulačních parametrů stavebních materiálů
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, pp. 137-140. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Tepelné vlastnosti cementových kompozitů s uhlíkovými vlákny za vysokých teplot
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. pp. 149-152. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Počítačová analýza teplotně-vlhkostních poměrů v obvodových pláštích s vnitřní tepelnou izolací
 • Maděra, J. - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. pp. 133-136. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Testovací objekt pro ověření vlhkostních a tepelných vlastností vnitřního tepelně-izolačního systému na bázi minerální vlny
 • Pavlík, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. pp. 181-184. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami
 • Kunca, A. - Tydlitát, V. - Černý, R., - Rovnaníková, P.
  In: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků). Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, pp. 169-172. ISBN 80-7042-836-8.
  2003

 • Numerical Simulation of Melting and Crystallization of CdZnTe Induced by Pulsed Lasers
 • Černý, R. - Toman, J. - Přikryl, P., - Gatskevich, E.
  In: Thermophysics 2002. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2003, pp. 6-11. ISBN 80-8050-603-5.
  2003

 • Inverse Modeling of Thermal and Hygric Properties of Building Materials Based on a Semi-Scale Experiment
 • Pavlík, Z. - Maděra, J., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2002. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2003. pp. 59-64. ISBN 80-8050-603-5.
  2003

 • Properties of Glass- and Carbon Fiber Reinforced Cement Composites for Their Technical Applications
 • Toman, J. - Černý, R.
  In: Thermophysics 2002. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2003. pp. 53-58. ISBN 80-8050-603-5.
  2003

 • Thermal Properties of Carbon- and Glass Fiber Reinforced Cement Composites in High Temperature Range in a Comparsion with Mortar and Concrete
 • Pavlík, J. - Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Thermophysics 2002. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2003. pp. 47-52. ISBN 80-8050-603-5.
  2003

 • Tepelné a vlhkostní vlastnosti vápenné omítky s přísadou metakaolinu
 • Tydlitát, V. - Kunca, A. - Drchalová, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2003, 12(4), 122-125. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Vliv statistické závislosti náhodných veličin na spolehlivost konstrukce
 • Šejnoha, J. - Jarušková, D. - Kalousková, M., - Menšík, A.
  In: Spolehlivost konstrukcí. Posudek, poruchy, havárie. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003, pp. 125-130. ISBN 80-02-01551-7.
  2003

 • Problematika spolehlivosti základových desek pod hladinou podzemní vody
 • Šejnoha, J. - Krejčí, T.
  In: Spolehlivost konstrukcí. Posudek, poruchy, havárie. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003. pp. 71-74. ISBN 80-02-01551-7.
  2003

 • Duktilita železobetonových konstrukcí
 • Němeček, J.
  BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2003, 3(2), 51-53. ISSN 1213-3116.
  2003

 • Příprava geometrického modelu pro mikromechanickou analýzu
 • Gajdošík, J. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Stavební obzor. 2003, 12(3), 80-82. ISSN 1210-4027.
  2003

 • DP-FETI Method and Its Applicatios
 • Kruis, J.
  In: Numerical Analysis, Proceedings of the Seminar Dedicated to the Jubilee of Ivo Marek. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. pp. 33-34. ISBN 80-248-0255-4.
  2003

 • Test House for Validation of Hygrothrmal Performance of Interior Thermal Insulation System on Mineral Wool Basis
 • Pavlík, Z. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 938-939. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Semi-Scale Testing of Interior Thermal Insulation System on Mineral Wool Basis
 • Pavlík, Z. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 934-935. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Inverse Modeling of Heat and Moisture Transport Processes in a Building Envelope with Interior Thermal Insulation System
 • Pavlík, Z. - Maděra, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 932-933. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Effect of Gravity on Moisture Transport in Building Materials
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 528-529. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Thermal Diffusivity of Carbon-Fiber Reinforced Cement Composites in High-Temperature Range
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 526-527. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • The Role of Exact Konwledge of Properties of Fiber Reinforced Cement Composites for Their Technical Applications
 • Poděbradská, J. - Toman, J., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 524-525. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Measurement of Water Retention Curves of Building Materials
 • Jiřičková, M. - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 522-523. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Moisture Transport and Storage Properties of AAC, Ceramic Brick and Calcium Silicate in the Hygroscopic Range
 • Jiřičková, M. - Totová, M., - Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 520-521. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Polycrystalline Silicon Thin Film Solar Cells Produced by Pulsed Laser Processing: Computational Optimization of the Production Process
 • Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 518-519. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • Computational Simulations of Pulsed Laser Induced Phase-Change Processes in CdTe and CdZnTe
 • Černý, R.
  In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 516-517. ISBN 80-01-02708-2.
  2003

 • A Simple Gravimetric Method for Determining the Moisture Diffusivity of Building Materials
 • Drchalová, J. - Černý, R.
  Construction and Building Materials. 2003, 17(3), 223-228. ISSN 0950-0618.
  2003

 • Vlhkostní parametry cementového kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny
 • Drchalová, J. - Toman, J., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2003, 12(2), 42-44. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Computer Modeling of Pulsed Laser Processing of CdZnTe
 • Černý, R. - Přikryl, P., - Gatskevich, E.
  In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 85-89. ISBN 80-7015-912-X.
  2003

 • Application of a Microwave Impulse Technique to the Measurement of Free Water Content in Early Hydration Stages of Cement Paste
 • Pavlík, J. - Tydlitát, V. - Černý, R. - Klečka, T. - Bouška, P., - Rovnaníková, P.
  Cement and Concrete Research. 2003, 33 93-102. ISSN 0008-8846.
  2003

 • Ověření funkčnosti nového vnitřního tepelně izolačního systému na bázi kapilárně aktivní minerální vlny
 • Pavlík, Z. - Jiřičková, M., - Černý, R.
  Stavební obzor. 2003, 12(1), 6-9. ISSN 1210-4027.
  2003

 • Comparative Study of Tunnel Face Stability
 • Procházka, P. - Vacek, J.
  In: Damage & Fracture Mechanics VII. Southampton: WIT Press, 2003. p. 163-172. Structures and Materials. vol. 12. ISSN 1462-6055. ISBN 1-85312-926-7.
  2003

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2023 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell