Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2016

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Preface
 • Kostelecká, M. - Kuklík, P.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. p. 1-2. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Měření dotvarování cementových past
 • Padevět, P.
  Defense date 2018-04-12. Associate Professor Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2016

 • POROVNÁNÍ MODULŮ PRUŽNOSTI LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA ZÍSKANÝCH Z NEDESTRUKTIVNÍ A DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 162-165. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Mechanické vlastnosti trabekulární slitiny titanu a její použití v dentální implantologii
 • Řehounek, L. - Jíra, A., - Denk, F.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 83-87. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • SMRŠTĚNÍ NEPÁLENÉ HLÍNY PŘIPRAVENÉ Z MONTMORILLONITU
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Mužíková, B.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 211-215. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • The influence of the chosen type of form lubricator in the form for cement paste with fly ash on the fracture process zone
 • Mužíková, B. - Padevět, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 92-97. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • NÁVRAT MODERNÍHO STAVITELSTVÍ K TRADIČNÍMU KONSTRUKČNÍMU MATERIÁLU – NEPÁLENÉ HLÍNĚ
 • Mužíková, B. - Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 347-352. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Ensemble of Surrogates
 • Myšáková, E. - Lepš, M. supervisor
  Defense date 2016-02-08. Doctoral Minimum. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by M. LEPŠ.
  2016

 • Identification of Aleatory Uncertainty in Parameters of Heterogeneous Materials
 • Janouchová, E. - Kučerová, A. supervisor
  Defense date 2016-06-23. Doctoral Minimum. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by A. KUČEROVÁ.
  2016

 • Calibration of Hypoplastic Models for Soils
 • Kadlíček, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  Applied Mechanics and Materials. 2016, 821 503-511. ISSN 1662-7482.
  2016

 • Structural behavior and damage investigation of a neo-gothic masonry arcade
 • Bejarano Urrego, L. - Karanikoloudis, G. - Puliga, M. - Kabele, P., - Biggs, D.
  In: Structural analysis of historical constructions Anamnesis, diagnosis, therapy, controls. Londýn: Taylor & Francis Group, 2016. p. 1691-1698. ISBN 978-1-138-02951-4.
  2016

 • Modelling of Synchronized Jumping Crowds on Grandstands
 • Máca, J. - Rokoš, O.
  In: SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. ISBN 978-80-553-2643-6.
  2016

 • Detekce poškození malých zděných sloupků pomocí modální analýzy
 • Hubka, J. - Plachý, T. - Polák, M., - Tesárek, P.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. pp. 216-220. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Navrhování konstrukcí na účinky zemětřesení – změna národní přílohy
 • Máca, J. - Schenk, V, - Schenková, Z
  Časopis Stavebnictví. 2016, 2016(03/2016), 52-59. ISSN 1802-2030.
  2016

 • Integrated numerical-experimental study on cracking of quasi-brittle composite structures
 • Kabele, P. - Antoš, J., - Nežerka, V.
  In: 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics - Conference Proceedings. Ljubljana: Slovene Society of Experimental Mechanics, 2016. pp. 48-49. ISBN 978-961-94081-0-0.
  2016

 • Human-Induced Loads on Grandstands as Non-Stationary Gaussian Processes
 • Rokoš, O. - Máca, J.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2016. pp. 191-197. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-538-0.
  2016

 • DIC analysis of shear failure in functionally graded cementitious composite beams
 • Kabele, P. - Sajdlová, T. - Rydval, M. - Kolísko, J., - Somr, M.
  In: 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics - Conference Proceedings. Ljubljana: Slovene Society of Experimental Mechanics, 2016. pp. 74-75. ISBN 978-961-94081-0-0.
  2016

 • Utilisation of PID controller in explicit solver
 • Vorel, J. - Marcon, M. - Wendner, W. - Pelessone, D., - Cusatis, G.
  In: Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2016. pp. 487-490. ISBN 978-1-138-02927-9.
  2016

 • VD Vrané nad Vltavou - sledování dynamických vlastností konstrukce lávky - 3. etapa
 • Polák, M. - Plachý, T.
  [Research Report] Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2016. Report no. 132001/2016.
  2016

 • Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets
 • Zlámal, P. - Fíla, T., - Králík, V.
  In: Engineering Mechanics 2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 428-434. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-700-1.
  2016

 • Manganová austenitická ocel - Hadfieldova - modifikovaná zirkoniem, hořčíkem, kovy vzácných zemin a komplexními přísadami
 • Sýkora, P. - Kramár, T. - Žižka, V., - Kopecký, L.
  In: Sborník přednášek z 53. slévárenských dnů. Brno: Česká slévárenská společnost, 2016. pp. 5-16. ISBN 978-80-02-02687-7.
  2016

 • Application of zirconium for grain refinement in production of austenitic manganese steel castings
 • Sýkora, P. - Kramár, T. - Žižka, V., - Kopecký, L.
  In: Technological forum 2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2016. pp. 228-236. ISBN 978-80-87583-17-3.
  2016

 • Laboratorní zkoušky a optimalizace plastové příkopové tvarovky
 • Lidmila, M. - Nežerka, V. - Somr, M., - Antoš, J.
  [Research Report] Stabilplastik, spol. s r.o., 2016. Report no. 8301504A139.
  2016

 • 7th International Conference Nano & Macro Mechanics 2016
 • Padevět, P. org. - Tesárek, P. org. - Plachý, T. org. - Bittnar, P. org. - Otcovská, T. org., - Topič, J. org.
  [Conference Hosting] 2016.
  2016

 • Modal Analysis of Small Masonry Columns
 • Plachý, T. - Hubka, J., - Polák, M.
  In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Kabelová komora Zekan – monolitické dno
 • Bakštein, V. - Kabele, P., - Surovec, J.
  [Technical Report] Praha: PSDS s.r.o., 2016.
  2016

 • Kabelová komora Zekan Grande XXL
 • Bakštein, V. - Kabele, P., - Surovec, J.
  [Technical Report] Praha: PSDS s.r.o., 2016.
  2016

 • STATICKÁ A DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU SO 03-20-02
 • Ryjáček, P. - Litoš, J. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Research Report] 2016.
  2016

 • Review of discrete fracture network modeling
 • Somr, M. - Nežerka, V. - Kabele, P., - Švagera, O.
  [Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. Report no. 74/2016/ENG.
  2016

 • OOFEM-SHCC
 • Havlásek, P. - Kabele, P.
  [Software] 2016.
  2016

 • A detailed description of the computer implementation of SHCC material model in OOFEM.
 • Havlásek, P. - Kabele, P.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016.
  2016

 • Knihovna materiálových charakteristik základních konstrukčních prvků - výsledek typu „X“ - TA04030307-2016V003
 • Šimler, M. - Smeták, T. - Klier, T. - Míčka, T. - Junek, V. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Research Report] Praha 4: Pontex, spol. s r.o., 2016. Report no. TA04030307-2016V003.
  2016

 • An Experimental Analysis of Large Vibrations of Selected Cable-Stays on a Cable-Stayed Bridge
 • Polák, M. - Míčka, T. - Klier, T. - Plachý, T., - Šimler, M.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2016. p. 85-88. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-538-0.
  2016

 • Závěrečná zpráva z měření - most Oskar
 • Ryjáček, P. - Litoš, J. - Polák, M., - Plachý, T.
  [Research Report] 2016.
  2016

 • ATENA Science – GiD FRC Examples & Tutorial
 • Sajdlová, T. - Kabele, P. - Červenka, J., - Janda, Z.
  [Research Report] Praha: Červenka Consulting, s.r.o., 2016.
  2016

 • Parallel Computing in Multi-scale Analysis of Coupled Heat and Moisture Transport in Masonry Structures
 • Kruis, J. - Krejčí, T., - Šejnoha, M.
  In: High Performance Computing in Science and Engineering. Basel: Springer, 2016. pp. 50-59. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-40360-1.
  2016

 • Coupled Heat, Moisture and Salt Transport in Civil Engineering Structures Performed on Parallel Computers
 • Kruis, J. - Krejčí, T. - Šejnoha, M., - Němeček, J.
  In: Proceedings of the World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer (MHMT'16). Ottawa: Avestia Publishing, International ASET Inc., 2016. ISBN 978-1-927877-20-3.
  2016

 • Nanoindentation: applications in practice
 • Němeček, J. - Lukeš, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Lyon: Nanocem. 2016-10-17.
  2016

 • Numerical Optimization and Practical Implementation of the Tube Extrusion Process of Mg Alloys with Micromechanical Analysis of the Final Product
 • Milenin, A - Kustra, P - Byrska-Wójcik, D - Plonka, B - Koudelková, V. - Hrbek, V., - Němeček, J.
  In: Metal Forming 2016. Curich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 55-62. Key Engineering Materials. vol. 716. ISSN 1662-9795. ISBN 978-3-03835-704-9.
  2016

 • A Comparison of Spectators Induced Grandstand Vibrations and Fans Behavior during Two Ice Hockey Games between the Same Teams in the Regular Season and in the Playoffs
 • Polák, M. - Plachý, T., - Verner, M.
  In: SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016. ISBN 978-80-553-2643-6.
  2016

 • EXPLOITATION OF STEREOPHOTOGRAMMETRIC MEASUREMENT OF A FOOT IN ANALYSIS OF PLANTAR PRESSURE DISTRIBUTION
 • Koudelka, T. - Pavelka, K. - Pánková, B. - Jelen, K, - Janura, M.
  In: XXIII ISPRS Congress, Commission V. Göttingen: Copernicus GmbH, 2016. p. 153-158. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives). vol. XLI-B5. ISSN 2194-9034.
  2016

 • METR 2016
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2016.
  2016

 • MEFEL 2016
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2016.
  2016

 • GEFEL 2016
 • Kruis, J. - Koudelka, T.
  [Software] 2016.
  2016

 • An Analysis of the Fans’ Behavior during Two Ice Hockey Games and Its Influence on the Level of Grandstand Vibrations
 • Verner, M. - Polák, M., - Plachý, T.
  In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • A Comparison of Spectators Induced Grandstand Vibrations and Fans Behavior during Two Football Matches between the Same Teams
 • Polák, M. - Plachý, T., - Verner, M.
  In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • LABORATORNÍ ZKOUŠKY PRO CERTIFIKACI PLASTOVÉ PŘÍKOPOVÉ TVAROVKY
 • Tesárek, P. - Prošek, Z., - Fládr, J.
  [Research Report] Stabilplastik, spol. s r.o., 2016.
  2016

 • Two-dimensional Analysis of Coupled Heat and Moisture Transport in Masonry Structures
 • Krejčí, T.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1392-4.
  2016

 • Calibration and Validation of Material Models for Concrete
 • Vorel, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Stellenbosch: Stellenbosch University. 2016-09-07.
  2016

 • Software Solutions for ICME
 • Schmitz, G. J. - Engstrom, A. - Bernhardt, R. - Prahl, U., - Patzák, B.
  The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (TMS). 2016, 68(1), 70-76. ISSN 1047-4838.
  2016

 • Optical and thermal simulation chain for LED package
 • Tapaninen, O. - Myohanen, P. - Majanen, M. - Sitomaniemi, A. - Šmilauer, V., - Patzák, B.
  In: 17th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE). IEEE, 2016. p. 1-6. ISBN 978-1-5090-2106-2.
  2016

 • Two-scale Approach for the Coupled Heat and Moisture Transport
 • Kruis, J. - Krejčí, T.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1392-4.
  2016

 • 3D Multi-scale Analysis of Coupled Heat and Moisture Transport and its Parallel Implementation
 • Kruis, J.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1392-4.
  2016

 • Damage-plasticity Model of the Host Rock in a Nuclear Waste Repository
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1392-4.
  2016

 • Moderní metoda pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Šimler, M., - Smeták, T.
  In: Betonárské dni 2016 Zborník prednášok. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. pp. 227-232. ISBN 978-80-227-4622-9.
  2016

 • Moderní metoda pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Šimler, M., - Smeták, T.
  In: 23. Betonářské dny 2016. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. ISBN 978-80-906097-6-1.
  2016

 • Volume Preserving Smoothing of Triangular Isotropic Three-dimensional Surface Meshes
 • Rypl, D. - Nerad, J.
  Advances in Engineering Software. 2016, 101 3-26. ISSN 0965-9978.
  2016

 • Moderní metoda pro měření osových sil v prvcích stavebních konstrukcí
 • Míčka, T. - Klier, T. - Junek, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Šimler, M., - Smeták, T.
  [Verified Technology] 2016.
  2016

 • Nový přístup k měření osových sil v ocelových prvcích stavebních konstrukcí metodou založenou na magnetoelastickém principu
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M. - Plachý, T. - Smeták, T., - Šimler, M.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Výzkumná zpráva o postupu prací a o dosažených výsledcích za rok 2016; projekt MACRec
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J. - Valentová, T. - Suda, J., - Čížková, Z.
  [Research Report] 2016. Report no. MACRec_2016.
  2016

 • The influence of peritubular and intertubular dentin for the development of the micromechanical properties
 • Hájková, P. - Jíra, A.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Trabecular structures of dental implants formed by 3D printing and their mechanical properties
 • Řehounek, L. - Denk, F., - Jíra, A.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Dřík dentálního implantátu
 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  Czechia. Patent Application.
  2016

 • Dřík dentálního implantátu
 • Denk, F. - Denk, F., - Jíra, A.
  Czechia. Patent CZ 306457. 2016-12-21.
  2016

 • Dřík dentálního implantátu
 • Denk, F. - Denk, F., - Lerach, AL
  Czechia. Patent CZ 306456. 2016-12-21.
  2016

 • EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ RYCHLOSTI VYSYCHÁNÍ DUSANÉ NEPÁLENÉ HLÍNY
 • Otcovská, T. - Padevět, P., - Mužíková, B.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. pp. 341-346. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Výzkumná zpráva popisující postup prací a dosažené výsledky za rok 2016
 • Ryjáček, P. - Rotter, T. - Kašpárek, J. - Polák, M. - Plachý, T., - Fišer, M.
  [Research Report] 2016.
  2016

 • Vyhodnocování kontaktních úhlů pomocí obrazové analýzy
 • Tesárek, P.
  [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2016.
  2016

 • Víceúrovňová analýza chování ocelové vystýlky předpjatého betonového kontejnmentu
 • Bílý, P. - Kohoutková, A. supervisor - Čajka, R. opon. - Vítek, J. opon., - Šejnoha, J. opon.
  Praha: Defense date 2016-06-22. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by A. KOHOUTKOVÁ.
  2016

 • CONSTITUTIVE MODEL OF STEEL FIBRE REINFORCEDCONCRETE SUBJECTED TO HIGH TEMPERATURES
 • Blesák, L. - Goremikins, V. - Wald, F., - Sajdlová, T.
  Acta Polytechnica. 2016, 56(6)(417), 417-424. ISSN 1210-2709.
  2016

 • MODELOVÁNÍ KOROZE VÝZTUŽE VLIVEM CHLORIDŮ V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH
 • Hájková, K. - Šmilauer, V. - Jendele, L., - Červenka, J.
  In: 23. Betonářské dny 2016. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. pp. 1-6. ISBN 978-80-906097-6-1.
  2016

 • ThaLeS: Software Package
 • Rypl, R. - Sýkora, J.
  [Software] 2016.
  2016

 • Variati​onal_QC-damage
 • Rokoš, O.
  [Software] 2016.
  2016

 • Variati​onal_QC-plasticity
 • Rokoš, O.
  [Software] 2016.
  2016

 • A Galerkin view of FFT-based homogenization methods
 • Zeman, J. - Vondřejc, J. - Marek, I. - Mishra, N. - de Geus, T. - Peerlings, R.H.J., - Geers, M.G.D
  In: ECCOMAS Congress 2016. Paříž: ECCOMAS, 2016. ISBN 978-618-82844-0-1.
  2016

 • Adaptive Techniques in Variational Quasicontinuum Method
 • Rokoš, O. - Zeman, J. - Beex, L.A.A., - Peerlings, R.H.J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, Université catholique de Louvain. 2016-09-08.
  2016

 • Fourier spectral methods in image-based homogenization of composites with complex microstructure
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: České vysoké určení technické v Praze. 2016-10-12.
  2016

 • Variationally-based quasi-continuum methods for discrete dissipative systems
 • Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Matematicko-fyzikální fakulta UK. 2016-11-24.
  2016

 • Numerical Modeling of Fresh Concrete Flow through Porous Medium
 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1392-4.
  2016

 • Zkušební série lehkých mobilních ochranných bariér
 • Fornůsek, J. - Sovják, R. - Mára, M. - Zatloukal, J. - Konvalinka, P., - Jelínek, V.J.
  [Functional Sample] 2016.
  2016

 • Návrh robustního experimentu založený na globální citlivosti
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Janouchová, E. - Chleboun, J., - Jarušková, D.
  [Invited unpublished scientific lecture] Janov nad Nisou: 2016-06-20.
  2016

 • Tunnel 2D3D: FEM Program for Modeling Tunnel-Structure Interaction
 • Šejnoha, M. - Janda, T., - Šejnoha, J.
  In: Underground construction Prague 2016. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2016. pp. 94. ISBN 978-80-906452-1-9.
  2016

 • Modeling of variable stiffness of soil
 • Janda, T. - Šejnoha, M., - Kadlíček, T.
  In: Underground construction Prague 2016. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2016. pp. 101. ISBN 978-80-906452-1-9.
  2016

 • Comparing nano and macroindentation in search for microbril angle in spruce
 • Kucíková, L. - Vorel, J. - Hrbek, V. - Němeček, J., - Šejnoha, M.
  In: High Performance and Optimum Design of Structures and Materials II. Southampton: WIT Press, 2016. ISBN 978-1-78466-143-4.
  2016

 • Finite element models for laminated glass units with viscoelastic interlayer for dynamic analysis
 • Janda, T. - Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: High Performance and Optimum Design of Structures and Materials II. Southampton: WIT Press, 2016. ISBN 978-1-78466-143-4.
  2016

 • General method for simulating laboratory tests with constitutive models for geomechanics
 • Janda, T. - Mašín, D.
  International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 2016, 41(2), 304-312. ISSN 0363-9061.
  2016

 • CZECH FLUID SULFOCALCIC ASH AND FLY ASH
 • Škvára, F. - Šulc, R. - Formáček, P. - Snop, R. - Peterová, A. - Cílová, Z., - Kopecký, L.
  Ceramics - Silikaty. 2016, 60(4), 344-352. ISSN 0862-5468.
  2016

 • Calibration and Validation of Material Models for Concrete
 • Vorel, J.
  Praha: Defense date 2016-10-13. Associate Professor Lecture. CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE.
  2016

 • Effective Properties of Wood
 • Vorel, J. - Kucíková, L. - Šejnoha, J., - Šejnoha, M.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016, pp. 262.
  2016

 • Dynamická relaxace - kritický útlum u membránových konstrukcí
 • Hüttner, M. - Fajman, P., - Máca, J.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. pp. 1-9. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Ncorr_post_v2
 • Nežerka, V. - Somr, M., - Antoš, J.
  [Software] 2016.
  2016

 • Mechanical Response of Composites with Respect to Inclusion Interaction
 • Šulc, S.
  Praha: Defense date 2016-06-30. Master Thesis. CTU RCTU. CTU Archive.
  2016

 • Wang Tiles with Adaptive Edges in Material Engineering
 • Šedlbauer, D.
  In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. pp. 119-120. ISBN 978-80-261-0647-0.
  2016

 • Low-Rank Approximation of Stochastic Systems
 • Kučerová, A. - Havelka, J., - Sýkora, J.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016,
  2016

 • Using GPU Computing for the Solution of a CDEM Problem
 • Vančík, V. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Micro-scale Quantities in Heterogeneous Stochastic Microstructures by Means of Wang Tiles
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 270.
  2016

 • μMECH, The Micromechanics Library
 • Svoboda, L. - Šulc, S. - Janda, T. - Vorel, J., - Novák, J.
  Advances in Engineering Software. 2016, 100 148-160. ISSN 0965-9978.
  2016

 • Korelační vztahy pro hypoplastický model jemnozrnných zemin
 • Kadlíček, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: Sborník příspěvků Zakládání staveb Brno 2016. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2016. pp. 39-44. ISBN 978-80-87920-04-6.
  2016

 • Approximation methods for post-processing of large data from the finite element analysis
 • Beneš, Š. - Kruis, J.
  Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2016, 11(3), 165-176. ISSN 1788-1994.
  2016

 • LAMINATED GLASS STRUCTURES IN BENDING: TIME/TEMPERATURE-DEPENDENT FINITE ELEMENT MODELS
 • Zemanová, A. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 610-613. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Latin Hypercube Designs for Meta-Model Construction Based on Quasi-Random Sequences
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 186.
  2016

 • Robust Experiment Design for Identication of Thermophysical Parameters Part I: Acceleration Using Polynomial Chaos Expansion and Sobol Indicies
 • Kučerová, A. - Sýkora, J., - Janouchová, E.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 147.
  2016

 • VLIV POŠKOZENÍ MOSTNÍHO ZÁVĚRU NA JEHO DYNAMICKÉ CHOVÁNÍ
 • Ryjáček, P. - Rotter, T. - Kašpárek, J. - Polák, M. - Plachý, T. - Litoš, J. - Macho, M. - Schindler, J. - Fišer, M., - Vender, B.
  In: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2016. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON, 2016. pp. 337-343. ISBN 978-80-86604-68-8.
  2016

 • Jaký je potenciál mechano-chemické aktivace u vybraných vedlejších produktů či recyklátů?
 • Valentin, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Karra´a, G., - Faltus, M.
  In: Podkladní vrstvy a podloží vozovek. Praha 4: PRAGOPROJEKT,a.s., 2016. pp. 53-65. ISBN 978-80-903925-8-8.
  2016

 • SOUDRŽNOST MODIFIKOVANÝCH KARBONOVÝCH VLÁKEN S CEMENTOVOU MATRICÍ: PLAZMATICKÉ ÚPRAVY
 • Prošek, Z. - Trejbal, J. - Havrda, J. - Holub, P., - Tesárek, P.
  In: 14th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. pp. 188-191. ISBN 978-80-227-4613-7.
  2016

 • Hygro-thermo-mechanical modeling of transport phenomena for simulation of building envelopes detachment
 • Maděra, J. - Koudelka, T., - Kruis, J.
  In: Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2016 (ICCMSE-2016). New York: AIP Conference Proceedings, 2016. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1454-9.
  2016

 • Subdifferential-based implicit return-mapping operators in computational plasticity
 • Sysala, S. - Cermak, M. - Koudelka, T. - Kruis, J., - Zeman, J.
  Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 2016, 96(11), 1318-1338. ISSN 0044-2267.
  2016

 • Vliv drceného vápence a mikromleté mramorové moučky jako náhrady za běžně využívaný písek: Makromechanick
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Šeps, K. - Tesárek, P., - Antoš, J.
  In: 13. konference Speciální betony 2016. Praha: Sekurkon, 2016. ISBN 978-80-86604-70-1.
  2016

 • Vliv uhlíkových vláken na mechanické vlastnosti cementového kompozitu
 • Tesárek, P. - Holub, P. - Havrda, J. - Antoš, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J., - Plachý, T.
  In: 13. konference Speciální betony 2016. Praha: Sekurkon, 2016. ISBN 978-80-86604-70-1.
  2016

 • A variational formulation of dissipative quasicontinuum methods
 • Rokoš, O. - Beex, L.A.A. - Zeman, J., - Peerlings, R.H.J.
  International Journal of Solids and Structures. 2016, 102-103 214-229. ISSN 0020-7683.
  2016

 • Software TunnelCond pro výpočet kondenzace vodní páry v tunelech
 • Šmilauer, V. - Pruška, J., - Vítek, J.
  [Software] 2016.
  2016

 • Platforms for ICME
 • Hashibon, A - Babur, Ö - Hanzich, M - Houzeaux, G, - Patzák, B.
  In: Handbook of Software Solutions for ICME. Weinheim: WILEY - VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2016. p. 533-564. ISBN 978-3-527-33902-0.
  2016

 • Multifunkční silikátový kompozit programovatelných vlastností nejen pro rychlé opravy cementobetonových konstrukcí
 • Bažantová, Z. - Kolář, K. - Konvalinka, P. - Litoš, J., - Reiterman, P.
  Materiály pro stavbu. 2016, 22(9), 34-37. ISSN 1213-0311.
  2016

 • Contact Angle Measurement Tool based on Image Analysis
 • Nežerka, V. - Somr, M. - Antoš, J. - Trejbal, J., - Prošek, Z.
  [Software] 2016.
  2016

 • Vyhodnocení stavu železničního mostu u Červené nad Vltavou – experimentální část
 • Ryjáček, P. - Polák, M. - Plachý, T. - Litoš, J. - Kuznetsov, S. - Pospíšil, S. - Michal, O. - Vachutka, T., - Glöckner, M.
  Časopis stavebnictví. 2016, 2016(09), 34-41. ISSN 1802-2030.
  2016

 • Dlouhodobý vývoj pevnosti cementové pasty s úletovým popílkem
 • Zobal, O. - Padevět, P.
  In: 13. konference Speciální betony 2016. Praha: Sekurkon, 2016. pp. 54-59. ISBN 978-80-86604-70-1.
  2016

 • ConTemp
 • Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Mareš, T., - Patzák, B.
  [Software] 2016.
  2016

 • Low-Rank Approximation of Stochastic Systems
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 111.
  2016

 • Computational aspects of RBFN meta-models for reliability problems
 • Lepš, M. - Šmejkal, M.
  In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. pp. 69-70. ISBN 978-80-261-0647-0.
  2016

 • Vápenocementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J. - Fládr, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29870. 2016-10-11.
  2016

 • Tenkovrstvá cementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29854. 2016-10-04.
  2016

 • Tenkovrstvá vápenocementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29855. 2016-10-04.
  2016

 • Tvarovka pro výplňové zdivo
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J. - Šeps, K., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29871. 2016-10-11.
  2016

 • Tenkovrstvá cementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Lidmila, M.
  Czechia. Utility Model CZ 29872. 2016-10-11.
  2016

 • Plná betonová tvarovka
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J. - Lidmila, M., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29873. 2016-10-11.
  2016

 • Silniční pojivo
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Suda, J. - Šedina, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29910. 2016-10-25.
  2016

 • Běžná cementová zdící malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29853. 2016-10-04.
  2016

 • Optimalizace vývoje teplot v masivních betonových konstrukcích s použitím semi-adiabatické kalibrace a víceúrovňového modelování
 • Šmilauer, V. - Matschei, T.
  [Verified Technology] 2016.
  2016

 • Multi-decade Creep of Concrete
 • Šmilauer, V. - Jirásek, M. - Havlásek, P. - Koudelka, T. - Bittnar, Z. - Kruis, J., - Vráblík, L.
  In: 31st Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2016. pp. 89-95.
  2016

 • Zhroucení budov Světového obchodního centra z hlediska stavební mechaniky
 • Bažant, Z. P. - Jirásek, M.
  Československý časopis pro fyziku. 2016, 66(5), 280-283. ISSN 0009-0700.
  2016

 • Micromechanical analysis of blended cement-based composites
 • Hlobil, M.
  Defense date 2016-10-14. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2016

 • Core Project 10
 • Hlobil, M.
  In: 32nd Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2016. pp. 12-18.
  2016

 • Applying Hypoplastic Model for Soft Soils to the Analysis of Anchored Sheeting Wall
 • Kadlíček, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia. 2016, 13(2 (182)), 125-136. ISSN 1214-9705.
  2016

 • CALIBRATION PROGRAM FOR FINE GRAINED SOILS
 • Kadlíček, T. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 266-269. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • NUMERICAL MODELING OF FOUNDATION SLAB WITH CONCENTRATED LOAD
 • Fiedler, J. - Koudelka, T.
  Pollack Periodica, An International Journal for Engineering and Information Sciences. 2016, 11(3), ISSN 1788-1994.
  2016

 • CONCRETE PLASTICITY MODEL AND ITS APPLICATION TO PLANE STRESS STATE
 • Fiedler, J. - Koudelka, T.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 150-153. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Finite Element Simulation of Four Point Bending of Laminated Veneer Lumber (LVL) Arch
 • Šmídová, E. - Kabele, P.
  In: Conference Proceedings, Prague Czech Republic Jul 07-08, 2016, 18(7) Part III. Waset.org: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2016. ISSN 2010-376X.
  2016

 • Zařízení pro zajištění kloubového uložení vzorku
 • Litoš, J. - Nežerka, V. - Tesárek, P., - Antoš, J.
  Czechia. Utility Model CZ 29655. 2016-07-19.
  2016

 • Laboratorní zkoušky a optimalizace plastové příkopové tvarovky
 • Antoš, J. - Nežerka, V., - Somr, M.
  In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu, 2016. ISBN 978-80-7561-005-8.
  2016

 • Computational Homogenization of Fresh Concrete Flow Around Reinforcing Bars
 • Kolařík, F. - Patzák, B., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 294-297. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Influence of the Oxygen Plasma Treatments on Surface Wettability of Glass Micro Fibers Used as Reinforcement in any Mortars
 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Tesárek, P., - Prošek, Z.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 148-151. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Vliv plasmatické úpravy na vybrané vlastnosti svazků karbonových mikrovláken
 • Havrda, J. - Holub, P., - Trejbal, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 88-92. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Parameter Identification Methodology
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  [Software] 2016.
  2016

 • Vliv rozptýlení uhlíkových mikrovláken na mechanické vlastnosti cementové matrice
 • Holub, P. - Havrda, J. - Prošek, Z., - Trejbal, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 52-58. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Sampling, Metamodeling and Statistical Interpretation
 • Lepš, M. - Myšáková, E.
  [Software] 2016.
  2016

 • Změna smáčivosti plazmaticky modifikovaných polymerních vláken v čase
 • Trejbal, J. - Prošek, Z., - Potocký, Š.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 36-40. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Soudržnost plazmaticky modifikovaných polymerních vláken s cementovou matricí
 • Trejbal, J. - Bartošová, L., - Fládr, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 32-35. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Vliv plazmatických modifikací na mechanické vlastnosti polymerních makro vláken
 • Strnad, P. - Trejbalová, H., - Trejbal, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 28-31. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Comparison of Modulus of Elasticity of Glued Laminated Timber
 • Klapálek, P. - Prošek, Z., - Králík, V.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 29-32. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Vlastnosti hlinˇených smˇesí v závislosti druhu použitého jílu a hodnotˇe vodního souˇcinitele
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 102-105. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Cable-Membrane Structures - Numerical Analysis and Practical Application
 • Hüttner, M. - Máca, J., - Fajman, P.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2016. pp. 99-102. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-538-0.
  2016

 • Properties of the Superabsorbent Polymer in Cement Paste
 • Padevět, P. - Bittnar, P., - Otcovská, T.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Zurich: Trans Tech Publications, 2016. p. 40-43. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Dynamic stability of the Golden Gate Bridge deteriorated by roadway wind barriers
 • Buljac, A. - Hrvoje, K. - Pospíšil, S. - Macháček, M., - Král, R.
  In: Experimental modelling of stratification effects for atmospheric boundary layer using wind tunnel simulation. Northeastern University, 2016.
  2016

 • An Experiment Focused on Fans Behaviour and Induced Grandstand Vibrations During a Football Match
 • Verner, M. - Plachý, T., - Polák, M.
  In: Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2016. p. 75-78. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-538-0.
  2016

 • Experimental modelling of stratification effects for atmospheric boundary layer using wind tunnel simulation
 • Kuznetsov, S. - Pospíšil, S. - Macháček, M. - Michalcova, V. - Uruba, V. - Jonaš, P., - Kozmar, H.
  In: Experimental modelling of stratification effects for atmospheric boundary layer using wind tunnel simulation. Northeastern University, 2016.
  2016

 • FINE RECYCLED CONCRETE POWDER USED AS FILLER AND CEMENT REPLACEMENT IN NEW CONCRETE
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J. - Fládr, J., - Plachý, T.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. pp. 1320-1324. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
  2016

 • Cement Paste with Recycled Concrete Powder: Long Term Development of the Strength
 • Topič, J. - Prošek, Z., - Trejbal, J.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Vliv mletí betonového recyklátu na vývin hydratačního tepla cementové pasty
 • Topič, J. - Prošek, Z.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Influence of Finely Ground Recycled Concrete on Microstructure of Cement-Based Composite Material
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Fládr, J. - Trejbal, J. - Tesárek, P., - Karra'a, George
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. p. 111-115. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • NLD-10 Methods of identification of the characteristic length
 • Novák, J. - Horák, M. - Myšáková, E., - Lepš, M.
  [Research Report] OTTOBRUNN: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0013-CTU.
  2016

 • Non-local Damage Mechanics (NLD-6) Validation Report
 • Novák, J. - Horák, M. - Myšáková, E., - Lepš, M.
  [Research Report] OTTOBRUNN: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0012-CTU.
  2016

 • TC6: Report: Probabilistic life prediction of the thrust chamber
 • Myšáková, E. - Janouchová, E. - Horák, M. - Novák, J., - Lepš, M.
  [Research Report] OTTOBRUNN: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0008-CTU.
  2016

 • TC6: Report: Strategy for probabilistic life prediction
 • Myšáková, E. - Hlobilová, A. - Kučerová, A., - Lepš, M.
  [Research Report] OTTOBRUNN: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0007-CTU.
  2016

 • TC1 - Parameter Identification Methodology: Final Report
 • Janouchová, E. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  [Research Report] OTTOBRUNN: AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0006-CTU.
  2016

 • Bayesian Identification of Lattice Discrete Particle Model for Concrete
 • Sýkora, J. - Janouchová, E. - Kučerová, A. - Vorel, J., - Wendner, R.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 247.
  2016

 • Quantification of Aleatory Uncertainties in Properties of Heterogeneous Materials
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 122.
  2016

 • DETERMINATION OF STEEL CORROSION RATE
 • Hájková, K. - Šmilauer, V.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. p. 186-189. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • REINFORCEMENT CORROSION IN CONCRETE DUE TO CARBONATION AND CHLORIDE INGRESS UP AND BEYOND INDUCTION PERIOD
 • Hájková, K. - Jendele, L. - Šmilauer, V. - Sajdlová, T., - Červenka, J.
  In: Eccomas 2016 Proceedings. Paříž: ECCOMAS, 2016.
  2016

 • Robust Experiment Design for Identification of Thermophysical Parameters - Part II: A Multi-objective Approach
 • Kučerová, A. - Hlobilová, A., - Lepš, M.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. pp. 151.
  2016

 • Reliability-based Design Optimization Using Local Radial Basis Function Interpolations
 • Hlobilová, A. - Lepš, M.
  In: ESCO 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016, pp. 204.
  2016

 • The Behavior of Fly Ash in Concrete Mixture
 • Zobal, O. - Padevět, P. - Bittnar, Z. - Kopecký, L., - Šmilauer, V.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 103-106. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Výstavba a monitoring VD Orlík
 • Zobal, O.
  Zpravodaj WTAcz. 2016,(1-2), 18-21. ISSN 1213-7308.
  2016

 • Běžná cementová zdící malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Karra´a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29828. 2016-09-27.
  2016

 • Vápenocementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J., - Karra'a, G.
  Czechia. Utility Model CZ 29827. 2016-09-27.
  2016

 • Tenkovrstvá vápenocementová malta
 • Valentin, J. - Tesárek, P. - Prošek, Z. - Topič, J. - Fládr, J., - Šeps, K.
  Czechia. Utility Model CZ 29826. 2016-09-27.
  2016

 • Vliv mikrostruktury na smrštění cementového kompozitu s jemně mletým recyklovaným betonem
 • Hrůza, J. - Topič, J., - Prošek, Z.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 46-51. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Smrštění cementového kompozitu s odpadním materiálem na bázi vápence
 • Hlubocký, L. - Prošek, Z.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 66-71. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Vliv odpadní mikromleté mramorové moučky na hydrataci portlandského cementu
 • Prošek, Z. - Topič, J.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 59-65. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Problematika lomové procesní zóny cementové malty
 • Mužíková, B. - Padevět, P.
  In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 117-122. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Shear fracture – testing mode II and determining fracture toughness
 • Mužíková, B.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 35-40. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Shear Fracture - Testing Configuration for Cement Paste in Mode II
 • Mužíková, B.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. pp. 103-104. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Quasicontinuum method combined with anisotropic microplane model
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: ISCAMI 2016 Book of Abstracts. Ostrava: Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy m, 2016, pp. 43.
  2016

 • Quasicontinuum method combined with anisotropic microplane model
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Eccomas 2016 Proceedings. Paříž: ECCOMAS, 2016,
  2016

 • External Thermal Insulation Composite System and Problem with Biodegradation
 • Ryparová, P. - Tesárek, P. - Rácová, Z., - Trejbal, J.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. p. 93-94. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
  2016

 • Modelování materiálů s nepravidelnou mikrostrukturou pomocí kvazikontinua a mikroploškového modelu
 • Mikeš, K.
  In: Sborník konference JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. ISBN 978-80-214-5311-1.
  2016

 • Comparison of quasicontinuum approaches using various levels of simplification
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 394-397. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Quasicontinuum simulation of nanotextile based on the microplane model
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Zurich: Trans Tech Publications, 2016. p. 143-147. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Free warping analysis and numerical implementation
 • Mikeš, K. - Jirásek, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 141-148. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Jednostranně opláštěné stěnové panely lehkých dřevěných skeletů
 • Celler, J. - Dolejš, J. - Pošta, J., - Hlavatá, V.
  Dřevo&Stavby PROFI speciál 2015. 2016,
  2016

 • ON THE ISOGEOMETRIC FORMULATION OF PLANAR CURVED BEAMS
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 138-141. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • TC2-3: Report: Sampling methodology
 • Myšáková, E. - Kučerová, A., - Lepš, M.
  [Research Report] MUNICH: Astrium GmbH, 2016. Report no. FLC-TN-11000-H-0003-CTU.
  2016

 • Non-periodic representation of microstructures by means of Wang tiles: Level-set based design
 • Doškář, M. - Novák, J. - Zeman, J. - Sonon, B, - Massart, T. J.
  In: Eccomas 2016 Proceedings. Paříž: ECCOMAS, 2016, Available from: https://www.eccomas2016.org/proceedings/pdf/11982.pdf
  2016

 • Mechanical behaviour and durability of high volume fly ash cementitious composites
 • Haider, U. - Bittnar, Z. - Kopecký, L. - Bittnar, P. - Němeček, J. - Ali, A., - Pokorný, J.
  Frattura ed Integrita Strutturale. 2016, 38 305-318. ISSN 1971-8993.
  2016

 • Cement-Based Composite with Recycled Concrete Powder: Development of Mechanical Properties
 • Topič, J. - Prošek, Z., - Plachý, T.
  In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. pp. 84-87. ISBN 978-80-01-05973-9.
  2016

 • Influence of Homogenization of Mixtures with Cement and Waste Micronized Marble Powder on Resulting Mechanical Properties of Cement Composites
 • Prošek, Z.
  In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. pp. 80-83. ISBN 978-80-01-05973-9.
  2016

 • Vnější kontaktní zateplovací systém budov odolný proti biodteriogenům
 • Ryparová, P. - Balík, L. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  Czechia. Utility Model CZ 29087. 2016-01-26.
  2016

 • Effect of a plasticizer and micronized stone powder on mechanical properties of a cement matrix
 • Tesárek, P. - Holub, P. - Havrda, J. - Fládr, J., - Prošek, Z.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Effect of particle size distribution waste micronized marble powder on the mechanical properties of the cement composite
 • Prošek, Z. - Šeps, K. - Topič, J., - Tesárek, P.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Modulus Mapping and Its Use to Determine the Effect Process of Drying on the Cells of Spruce
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Králík, V.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 25-28. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • ACCELERATED CHLORIDE MIGRATION TESTS IN CONCRETE
 • Hlaváček, P. - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 1-4. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • ELECTROCHEMICAL INJECTION OF NANOPARTICLES INTO CONCRETE
 • Němeček, J. - Hlaváček, P. - Kouřil, M, - Jamborová, T
  In: Proceedings of the RILEM Conference. Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016, Segment on Electrochemistry in Civil Engineering. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2016. pp. 81-87. Proceedings PRO 111. ISBN 978-2-35158-176-6.
  2016

 • Significant improvement in structural features,mechanical and physical properties of a novel CAR processed Al foam by nano-SiCp addition
 • Hosseini, SM - Habibolahzadeh, A - Králík, V., - Němeček, J.
  Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2016, 670(2016), 342-350. ISSN 0921-5093.
  2016

 • COMBINED INVESTIGATION OF LOW-SCALE FRACTURE IN HYDRATED CEMENT ASSESSED BY NANOINDENTATION AND FIB
 • Němeček, J. - Hrbek, V. - Polívka, L, - Jager, A
  In: 9th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. Fracture Mechanics for Concrete and Concrete Structures, 2016. pp. 1-6.
  2016

 • Tensile strength of hydrated cement paste phases assessed by micro- bending tests and nanoindentation
 • Němeček, J. - Králík, V. - Šmilauer, V. - Polívka, L, - Jager, A
  Cement and Concrete Composites. 2016, 73(2016), 164-173. ISSN 0958-9465.
  2016

 • Microstructure of lime and lime-pozzolana pastes with nanosilica
 • Nunes, C - Slížková, Z - Stefanidou, M, - Němeček, J.
  Cement and Concrete Research. 2016, 83(2016), 152-163. ISSN 0008-8846.
  2016

 • Influence of nano-SiCp on the foamability and microstructure of Al/TiH2 foam sheet manufactured by continual annealing and roll-bonding process
 • Hosseini, SM - Habibolahzadeh, A - Koudelková, V., - Němeček, J.
  Materials & Design. 2016, 97(2016), 483-491. ISSN 0264-1275.
  2016

 • Part 1 Classification of brown coal raw fly ash fractions by wet, magnetic separation methods, and determination of physical, morphological, and chemical properties of separated fractions
 • Haider, U.
  Cement Wapno Beton. 2016, ISSN 1425-8129.
  2016

 • Influence of distribution of finger joints and timber flaws on the damage evolution of laminated glued timber beams during four point bending
 • Melzerová, L. - Šejnoha, M.
  In: WCTE 2016 CD-ROM Proceedings. Wien: Vienna University of Technology, 2016. ISBN 978-3-903039-00-1.
  2016

 • Mechanical Properties of Refractory Composites with Granulated Ceramic Fibers
 • Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. Reno, NV: University of Nevada, Reno, 2016.
  2016

 • Compressive Strength and Dynamic Modulus of Elasticity of the Concrete from the Dam Orlík
 • Zobal, O. - Plachý, T., - Padevět, P.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Tensile failure of mortar and concrete: a microfracturemechanics-inspired damage model including size-effect
 • Hlobil, M. - Göstl, M. - Burrus, J. - Hellmich, Ch., - Pichler, B.
  In: MSMF8 - Abstract Booklet. Brno: VUTIUM Press, 2016. pp. 87. ISBN 978-80-214-5357-9.
  2016

 • Impact of surface plasma treatment on the performance of PET fiber reinforcement in cementitious composites
 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Tesárek, P. - Fládr, J. - Antoš, J. - Somr, M., - Nežerka, V.
  Cement and Concrete Research. 2016, 89 276-287. ISSN 0008-8846.
  2016

 • Influence of Recycled Materials on Resulting Mechanical Properties of Cement Composites
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Trejbal, J. - Šeps, K., - Tesárek, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 53-56. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • ConTemp – A virtual thermo-mechanical simulator for hydrating reinforced concrete blocks with extension to service life
 • Šmilauer, V. - Baquerizo, L - Matschei, T - Havlásek, P. - Leal Da Silva, W., - Hájková, K.
  In: Service Life of Cement-Based Materials and Structures. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2016. pp. 463-472. ISBN 978-2-35158-172-8.
  2016

 • Influence of metakaolin addition on fracture properties of refractory concretes reinforced with basalt fibres
 • Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  Cement Wapno Beton. 2016, 21(3), 140-148. ISSN 1425-8129.
  2016

 • Multi-Objective Reliability-Based Design Optimization using Subset Simulation Enhanced by Meta-Models
 • Hlobilová, A. - Lepš, M.
  In: REC 2016. Bochum: Ruhr Universitat Bochum, 2016. pp. 427-440.
  2016

 • DETERMINING THE ROLE OF INDIVIDUAL FLY ASH PARTICLES IN INFLUENCING THE VARIATION IN THE OVERALL PHYSICAL, MORPHOLOGICAL, AND CHEMICAL PROPERTIES OF FLY ASH
 • Haider, U. - Bittnar, Z. - Kopecký, L. - Šmilauer, V. - Pokorný, J. - Záleská, M. - Prošek, Z., - Hrbek, V.
  Acta Polytechnica. 2016, 56(4), 265-282. ISSN 1210-2709.
  2016

 • RESPONSE OF HIGH-PERFORMANCE FIBRE REINFORCED CONCRETE REINFORCED BY TEXTILE REINFORCEMENT TO IMPACT LOADING
 • Vogel, F. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  Acta Polytechnica. 2016, 56(4), 328-335. ISSN 1210-2709.
  2016

 • Micromechanical characteristics of hardly deformable Mg alloys
 • Gupta, S. - Petráňová, V. - Hrbek, V., - Němeček, J.
  In: Local Mechanical Properties. Curich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 33-36. Defect and Diffusion Forum. ISSN 1662-9507.
  2016

 • Nanoindentation assessed fracture toughness of cement paste
 • Němeček, J. - Hrbek, V.
  In: Local Mechanical Properties. Curich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 186-189. Defect and Diffusion Forum. ISSN 1662-9507.
  2016

 • Impact of hydrophobic modifications on microstructure and micromechanics of cementitious material
 • Hrbek, V. - Petráňová, V., - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 218-221. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Deterioration and assessment of steel bridges
 • Ryjáček, P. - Stančík, V. - Macho, M., - Polák, M.
  In: Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks - Proceedings of the 8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2016. Leiden: CRC Press/Balkema, 2016. pp. 1188-1195. ISBN 9781138028517.
  2016

 • Coefficients of Transverse Contraction of the Wood Cell Constituents and their Effect on the Cell Behavior
 • Hlavatá, V. - Kuklík, P., - Hataj, M.
  In: Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 20-24. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015)
 • Kostelecká, M. ed. - Kuklík, P. ed.
  Praha, 2015-11-12/2015-11-13. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-719-3.
  2016

 • Potentials for Using Pulverized (Micro-Milled) Mineral Waste Materials as Stabilizing Agents or Fillers in Cold Recycled Mixes
 • Suda, J. - Čížková, Z. - Topič, J. - Valentin, J., - Tesárek, P.
  In: Geo-China 2016: Innovative and Sustainable Solutions in Asphalt Pavements. Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2016. pp. 29-37. GSP. ISSN 0895-0563. ISBN 978-0-7844-8005-2.
  2016

 • ZaKo – software pro výpočet zatlačení kolejnice
 • Krejčiříková, H. - Somr, M. - Nežerka, V., - Hřebíček, Z.
  [Software] 2016.
  2016

 • Compression and reconstruction of random microstructures using accelerated lineal path function
 • Havelka, J. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  Computational Materials Science. 2016, 122 102-117. ISSN 0927-0256.
  2016

 • Variational Quasicontinuum methods for lattice structures with plasticity and localized damage
 • Rokoš, O. - Zeman, J.
  [Invited unpublished scientific lecture] Luxembourg: Computational Science Seminar, University of Luxembourg. 2016-07-20.
  2016

 • Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016
 • Tesárek, P. ed. - Somr, M. ed., - Nežerka, V. ed.
  Praha, 2016-06-15. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05977-7.
  2016

 • Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství"
 • Valentin, J. ed. - Čížková, Z. ed. - Nežerka, V. ed., - Somr, M. ed.
  Praha, 2016-06-20. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016. ISBN 978-80-01-05973-9.
  2016

 • Dependence of Compressive Strength of Rammed Earth on Used Clay Composition
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. pp. 107-108. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • Použitelnost illiticko-kaolinitického jílu v nosných konstrukcích z dusané hlíny
 • Otcovská, T. - Padevět, P.
  In: MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE ZDRAVÉ DOMY 2016. Brno: Fakulta architektury, 2016. pp. 114-122. ISBN 978-80-904593-3-5.
  2016

 • Hydrothermal Conditions Influence on Aluminous Cement Pastes with Metakaolin
 • Holčapek, O. - Reiterman, P. - Jogl, M., - Konvalinka, P.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. pp. 313-314. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
  2016

 • Application of Fibers in Refractory Composites
 • Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Konvalinka, P.
  In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. pp. 321-322. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
  2016

 • Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva 2015
 • Melzerová, L.
  [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2016. Report no. LD12023/4.
  2016

 • Acceleration of Robust Experiment Design using Sobol Indices and Polynomial Chaos Expansion
 • Kučerová, A. - Sýkora, J. - Janouchová, E. - Jarušková, D., - Chleboun, J.
  In: REC 2016. Bochum: Ruhr Universitat Bochum, 2016. pp. 411-426.
  2016

 • Bayesian calibration of lattice discrete particle model for concrete
 • Janouchová, E. - Kučerová, A. - Sýkora, J. - Vorel, J., - Wendner, Roman
  In: REC 2016. Bochum: Ruhr Universitat Bochum, 2016. pp. 399-410.
  2016

 • Residual properties of fiber-reinforced refractory composites with a fireclay filler
 • Jogl, M. - Reiterman, P. - Holčapek, O. - Koťátková, J., - Konvalinka, P.
  Acta Polytechnica. 2016, 56 27-32. ISSN 1210-2709.
  2016

 • Performance of Plasma Treated Polymer Macro-Fibers
 • Trejbal, J. - Fládr, J., - Kopecký, L.
  In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
  2016

 • A comparative study on low-memory iterative solvers for FFT-based homogenization of periodic media
 • Mishra, N. - Vondřejc, J., - Zeman, J.
  Journal of Computational Physics. 2016, 321 151-168. ISSN 0021-9991.
  2016

 • Global topology weight optimization of 52-bar benchmark truss with discrete cross-sections
 • Tyburec, M. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 558-561. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • ON PARALLELIZATION OF ASSEMBLY OPERATIONS IN FINITE ELEMENT SOFTWARE
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 82-85. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Mechanical response of composites with respect to inclusion interaction
 • Šulc, S. - Janda, T., - Novák, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 542-545. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Microstructure-informed Enrichment Functions in Extended Finite Element Method
 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 130-133. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Epistemic Uncertainty Identification via Different Bayesian Inference Methods
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 246-249. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Synthesized Micromechanical Fields Based on the Synergy of Wang Tiles and FEM
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 622-625. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Comparison of different simulation techniques for reliability-based design optimization
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 474-477. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • PRESS Weighted Average Surrogate: Trial Tests in 2D
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 410-413. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.
  2016

 • Multiscale modeling of drying shrinkage and creep of concrete
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  Cement and Concrete Research. 2016, 85 55-74. ISSN 0008-8846.
  2016

 • An integrated experimental-numerical study of the performance of lime-based mortars in masonry piers under eccentric loading
 • Nežerka, V. - Antoš, J. - Litoš, J. - Tesárek, P., - Zeman, J.
  Construction and Building Materials. 2016, 114 913-924. ISSN 0950-0618.
  2016

 • Hybridní panely s výztuhami ve tvaru I
 • Celler, J. - Dolejš, J. - Hlavatá, V., - Pošta, J.
  In: Dřevostavby 2016. Volyně: VOŠ Volyně, 2016. pp. 137-140. ISBN 978-80-86837-84-0.
  2016

 • Comparison of comprebive strength and young's modulus of cement samples with different types of aggregate
 • Topič, J. - Osvald, A. - Nežerka, V. - Prošek, Z. - Lidmila, M. - Valentin, J., - Tesárek, P.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 207-210. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • Influence of recycled concrete composition on its elastic stiffness
 • Prošek, Z. - Osvald, A. - Topič, J. - Valentin, J. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 288-291. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • Approximation of large data from the finite element analysis allowing fast post-processing
 • Beneš, Š. - Kruis, J.
  Advances in Engineering Software. 2016, 97 17-28. ISSN 0965-9978.
  2016

 • Behaviour of Fans During the Football Match
 • Verner, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 77-80. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • An Experimental Analysis of Grandstand Vibrations Caused by Crowd of Spectators during Two Football Matches
 • Verner, M. - Polák, M., - Plachý, T.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 312-315. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • An Experimental Analysis of the Real Dynamic Behavior and the Reliability Verification of an Existing Footbridge
 • Fanfulová, E. - Plachý, T., - Polák, M.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 308-311. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Detection of Cracks on Small Specimens Based on Modal Analysis
 • Plachý, T. - Svoboda, T. - Tesárek, P., - Polák, M.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 304-307. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Pulse Method used for Non-destructive Assessment of Glued Laminated Timber Beams
 • Klapálek, P. - Melzerová, L., - Plachý, T.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 231-234. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Micromechanical multiscale fracture model for compressive strength of blended cement pastes
 • Hlobil, M. - Šmilauer, V., - Chanvillard, G.
  Cement and Concrete Research. 2016, 83 188-202. ISSN 0008-8846.
  2016

 • Core Project 10
 • Hlobil, M.
  In: 31st Full Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Lausanne: Nanocem, 2016. pp. 21-25.
  2016

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v oblasti dentálních implantátů
 • Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F. - Bodlák, D.B., - Goldmann, T.
  [Research Report] 2016. Report no. 3.
  2016

 • Experimentální a numerická analýza hliníkových pěn pomocí nanoindentace a víceúrovňového modelování
 • Králík, V.
  Praha: CTU Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05903-6.
  2016

 • EXPERIMENTAL ANALYSIS OF STRESS-STRAIN FIELD WITH STRESS CONCENTRATOR USING DIGITAL IMAGE CORRELATION
 • Jandejsek, I.
  Praha: CTU Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05890-9.
  2016

 • Damage Detection of Masonry Columns Using Modal Analysis
 • Hubka, J. - Plachý, T., - Polák, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 49-52. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Changes of the properties of cement paste with fly ash exposed to the high temperature
 • Lovichová, R. - Padevět, P., - Fornůsek, J.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 138-143. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • OOFEM, ver. 2.4
 • Patzák, B. - Jirásek, M. - Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Kolařík, F. - Ohman, M. - Beňo, M. - Horák, M. - Dvořáková, E., - Mikeš, K.
  [Software] 2016.
  2016

 • Recycled Plastic Material Properties Defined by Nanoindentation
 • Procházková, Z. - Šejnoha, M. - Němeček, J., - Králík, V.
  Advanced Materials Letters. 2016, 7(1), 78-82. ISSN 0976-3961.
  2016

 • Artificial neural networks in the calibration of nonlinear mechanical models
 • Mareš, T. - Janouchová, E., - Kučerová, A.
  Advances in Engineering Software. 2016, 95 68-81. ISSN 0965-9978.
  2016

 • Comparison of Numerical Approaches to Bayesian Updating
 • Rosić, B. - Sýkora, J. - Pajonk, O. - Kučerová, A., - Matthies, H.
  In: Computational Methods for Solids and Fluids. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 427-462. Computational Methods in Applied Sciences. vol. 41. ISSN 1871-3033. ISBN 978-3-319-27996-1.
  2016

 • Cement Composite Reinforced with Synthetic Fibers: Comparison of Three-point and Four-point Bending Test Results
 • Topič, J. - Bartoš, J. - Kopecký, L. - Prošek, Z., - Trejbal, J.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 332-335. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Analysis of size effect on strength of quasi-brittle materials using integral-type nonlocal models
 • Havlásek, P. - Grassl, P., - Jirásek, M.
  Engineering Fracture Mechanics. 2016, 157 72-85. ISSN 0013-7944.
  2016

 • DiPro an open-source tool for processing of load-displacement diagram
 • Nežerka, V. - Somr, M. - Antoš, J. - Trejbal, J., - Tesárek, P.
  [Software] 2016.
  2016

 • Mesoscale Modeling of Nonlinear Influence of Ambient Relative Humidity on Drying Shrinkage of Concrete
 • Havlásek, P. - Jirásek, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 129-134. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Compressive Strength of Lime-Based Mortars Reinforced by Micro Glass Fibers
 • Trejbal, J. - Kopecký, L., - Potocký, Š.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 292-295. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Effect of Reinforcement on Flexural Strength and Ductility of Gypsum-Based Composites with Recycled Wires from Automobile Tires
 • Tesárek, P. - Trejbal, J. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V., - Lidmila, M.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 348-351. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Composite Middle Lamella Hardness and Young’s modulus of Artificial Dried Spruce Wood by Nanoindentation
 • Prošek, Z. - Topič, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Králík, V.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 320-323. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • A jigsaw puzzle framework for homogenization of high porosity foams
 • Doškář, M. - Novák, J.
  Computers and Structures. 2016, 166 33-41. ISSN 0045-7949.
  2016

 • Effect of Curing Humidity on Stiffness of Cement Based Mortars with Recycled Fillers
 • Jarolím, M. - Osvald, A. - Nežerka, V. - Topič, J. - Ťoupek, R. - Antoš, J., - Tesárek, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 19-22. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Development of Mechanical Properties of Cement Based Composites with Recycled Concrete Aggregate
 • Hrůza, J. - Topič, J. - Hlubocký, L., - Plachý, T.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 11-14. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Mechanical Properties of Gypsum Matrix Reinforced with Recycled Fibers
 • Hlubocký, L. - Hrůza, J. - Novák, L., - Topič, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 3-6. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Wang tilings in numerical homogenization
 • Doškář, M. - Novák, J.
  In: Engineering Mechanics 2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 489-494. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-700-1.
  2016

 • Stochastic Wang tiles generation using the discrete element method
 • Stránský, J. - Doškář, M.
  In: Engineering Mechanics 2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 392-398. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-700-1.
  2016

 • Plasticity Calculation of Plates Using Layered Model
 • Koudelka, T. - Fiedler, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 111-118. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Creep of the Four Month Old Cement Paste with Content of Fly Ash
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 251-254. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Creep of Eight Years Old Cement Paste
 • Padevět, P. - Bittnar, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 41-44. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Clay Building Materials and Their Properties
 • Žabičková, I. - Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 247-250. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Destructive and Nondestructive Evaluation of Frost Resistance of Cement Pastes with Fly Ash
 • Zobal, O. - Padevět, P., - Plachý, T.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 296-299. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II
 • Padevět, P. ed.
  Český Krumlov, 2015-06-01/2015-06-04. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Influence of Fly Ash on Properties of Fresh and Hardened Cement Screed
 • Zobal, O. - Reiterman, P. - Holčapek, O., - Padevět, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 85-88. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Non-destructive Testing of Glued Laminated Timber Beams With Use of Pilodyn 6J – Method of Spike
 • Klapálek, P. - Melzerová, L.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 23-26. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Analysis of Stability of Mode II Crack Growth
 • Sajdlová, T. - Kabele, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 161-164. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Carrying Capacity Testing of Membrane Connection
 • Hüttner, M. - Fajman, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 15-18. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Optimized Wang Tiles Generation for Heterogeneous Materials Modelling
 • Šedlbauer, D. - Doškář, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 183-190. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Experimental Investigation of the Interface between Synthetic and Glass Fibers and Lime-Based Mortars
 • Přinosil, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 57-62. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Influence of Oxygen Plasma Surface Treatment of PET Micro Fibers on Flexural Strength of Reinforced Cement Pastes
 • Trejbal, J. - Bartoš, J. - Kopecký, L. - Ryparová, P., - Potocký, Š.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 73-76. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Influence of the Bell-Jar Magma Chamber Geometry on a Caldera Formation
 • Somr, M. - Kabele, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 165-169. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Replacement of Cement with Finely Ground Recycled Concrete: Influence on Mechanical Properties
 • Topič, J. - Prošek, Z. - Fládr, J. - Nežerka, V., - Tesárek, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 69-72. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Approximation of Mechanical Fields around Short-Cylinder-Shaped Inclusions by Means of Artificial Neural Network
 • Zrůbek, L. - Kučerová, A., - Novák, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 191-194. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Four-Node Quadrilateral Shell Element MITC4
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 99-104. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Compressive Strength of Unburned Clay Masonry
 • Žabičková, I. - Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 31-34. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Different Approaches to Parallelization of Vector Assembly
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  Applied Mechanics and Materials. 2016,(821), 341-348. ISSN 1662-7482.
  2016

 • Wang Tiling for Microstructure-Informed Enrichment Functions: A One-Dimensional Study
 • Doškář, M. - Novák, J., - Zeman, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 105-110. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Comparison of DEM-Based Wang Tilings and PUC
 • Stránský, J. - Doškář, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 170-175. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Different Approaches to Parallelization of Sparse Matrix Assembly Operation
 • Bošanský, M. - Patzák, B.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 91-98. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Using 2D Digital Image Analysis to Locate Position of Micro Fibers in Cross-Sections of Fiber-Reinforced Concrete
 • Trejbal, J. - Kopecký, L. - Fládr, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Prošek, Z.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. p. 169-174. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • Stochastic Model Calibration Based on Measurements from Different Experiments
 • Janouchová, E. - Kučerová, A., - Sýkora, J.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 135-140. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Tuning of Shape Parameters for Radial Basis Functions in Nonlinear Meta-Modeling
 • Myšáková, E. - Lepš, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 149-152. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Study on Multi-Objective Reconstruction of Random Media
 • Pospíšilová, A. - Lepš, M.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 153-160. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction
 • Padevět, P. ed.
  Praha, 2015-09-17. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Estimation of Orthotropic Mechanical Properties of Wood Based on Non-Destructive Testing
 • Melzerová, L. - Kucíková, L. - Janda, T., - Šejnoha, M.
  Wood Research. 2016, 2016(61), 861-870. ISSN 1336-4561.
  2016

 • Multi-Functional High-performance Cement Based Composite
 • Bažantová, Z. - Kolář, K. - Konvalinka, P., - Litoš, J.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 53-56. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • Nonlinear Behaviour of Concrete Foundation Slab
 • Koudelka, T. - Fiedler, J.
  Applied Mechanics and Materials. 2016, 821 495-502. ISSN 1662-7482.
  2016

 • Localization properties of Desmorat's anisotropic damage model
 • Jirásek, M. - Suárez, F.
  Computers and Structures. 2016, 174 139-153. ISSN 0045-7949.
  2016

 • Localization analysis of an energy-based fourth-order gradient plasticity model
 • Rokoš, O. - Zeman, J., - Jirásek, M.
  European Journal of Mechanics - A/Solids. 2016, 55 256-277. ISSN 0997-7538.
  2016

 • Enhancing engineered cementitious composite by external and internal hydrophobization
 • Hrbek, V. - Petráňová, V., - Němeček, J.
  In: Special Concrete and Composites 2015. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. pp. 57-63. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-579-3.
  2016

 • Micromechanical Homogenization of Ultra-High Performance Concrete
 • Petráňová, V. - Sajdlová, T., - Němeček, J.
  In: Engineering Mechanics 2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 518-525. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482.
  2016

 • Lateral Vibration Induced by Crossing Pedestrian
 • Šána, V.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 176-182. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

 • Assessment of Serviceability of the Footbridge Across Opatovska Street
 • Šána, V.
  In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 263-266. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
  2016

 • Algorithmic framework for stochastic Galerkin method
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. pp. 123-128. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.
  2016

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2023 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell