Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Publikace 2021

Na této stránce najdete seznam všech publikací na katedře v patřičném roce. Pokud hledáte publikace pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Závislost přenosu distrakční síly při procesu prodlužování dlouhých kostí
 • Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 68-69. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
  2021

 • A lattice discrete particle model to simulate the viscoelastic behaviour of macro - synthetic fibre reinforced concrete
 • Del Prete, C. - Boumakis, X. - Wan-Wendner, R., - Vorel, J.
  Construction and Building Materials. 2021, 295 ISSN 0950-0618.
  2021

 • Použitelnost MKP simulací pro lékaře v reálném čase
 • Řehounek, L. - Jíra, A., - Frolo, M.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
  2021

 • Numerical Homogenization of Gyroid Structures
 • Krejčí, T. - Řehounek, L. - Jíra, A. - Šejnoha, M. - Kruis, J., - Koudelka, T.
  In: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2020 (ICNAAM-2020). New York: AIP Conference Proceedings, 2021.
  2021

 • 12th Conference Nano & Macro Mechanics 2021
 • Bittnar, P. org. - Plachý, T. org. - Padevět, P. org. - Tesárek, P. org. - Plaček Otcovská, T. org., - Zobal, O. org.
  [Conference Hosting] 2021.
  2021

 • Deformace nesymetricky vysychajících betonových nosníků
 • Havlásek, P. - Šmilauer, V. - Nežerka, V. - Dohnalová, L., - Sovják, R.
  In: 28. Betonářské dny 2021 - I. Část. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2021. p. 215-220. ISBN 978-80-907611-6-2.
  2021

 • Stochastic Micro-Modelling of Historic Masonry
 • Adamek, J. - Kabele, P.
  In: 12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (SAHC 2021). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2021. p. 2306-2317. ISBN 978-84-123222-0-0.
  2021

 • Robust probabilistic calibration of a stochastic lattice discrete particle model for concrete
 • Kočková, E. - Kučerová, A. - Sýkora, J. - Vorel, J., - Wan-Wendner, R.
  Engineering Structures. 2021, 236 ISSN 0141-0296.
  2021

 • TRFEL 2021
 • Koudelka, T. - Krejčí, T.
  [Software] 2021.
  2021

 • MEFEL 2021
 • Koudelka, T. - Kruis, J.
  [Software] 2021.
  2021

 • Technologie určování vlivu teplotních či dalších změn na pohyby mostních konstrukcí současně v podélném i svislém směru pozemní radarovou interferometrií.
 • Talich, M. - Havrlant, J. - Soukup, L. - Antoš, F. - Polák, M. - Ryjáček, P. - Litoš, J. - Plachý, T., - Macho, M.
  [Verified Technology] 2021.
  2021

 • WP7 HITEC: Souhrn výstupů českých stran projektu EURAD
 • Černochová, K. - Kašpar, V. - Kruis, J. - Mašín, D. - Najser, J. - Svoboda, J., - Vašíček, R.
  [Research Report] Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2021. Report no. 561/2021.
  2021

 • Experimental dynamic analysis of the arch road bridge
 • Plachý, T. - Polák, M. - Ryjáček, P. - Talich, M. - Havrlant, J. - Antoš, F. - Litoš, J. - Macho, M., - Soukup, L.
  In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Madeira: IOPscience, 2021. vol. 906. ISSN 1755-1315.
  2021

 • Podklady pro technický předpis pro posuzování vlastností recyklovaného kameniva do betonu - navázaný na přípravu normy pro recyklované kamenivo do betonu
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Rydval, M. - Pavlů, T. - Lidmila, M., - Valentin, J.
  [Research Report] 2021. Report no. V2.
  2021

 • HPMETR 2021
 • Krejčí, T. - Koudelka, T., - Kruis, J.
  [Software] 2021.
  2021

 • HPMEFEL 2021
 • Krejčí, T. - Kruis, J., - Koudelka, T.
  [Software] 2021.
  2021

 • HPTRFEL 2021
 • Krejčí, T. - Kruis, J., - Koudelka, T.
  [Software] 2021.
  2021

 • HPSR
 • Kuklík, P. - Válek, M., - Paschopoulos, C.
  [Software] 2021.
  2021

 • Nová metodika pro kvantitativní hodnocení povrchů monolitických betonových konstrukcí s pomocí analýzy obrazu
 • Trávníček, P. - Tichý, J., - Němeček, J.
  In: 18. konference SPECIÁLNÍ BETONY - BETONY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH VYSOKOHODNOTNÉ BETONY OSTATNÍ SPECIÁLNÍ BETONY. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON, 2021. p. 6-11. ISBN 978-80-86604-87-9.
  2021

 • Mitigation of chloride induced corrosion in reinforced concrete structures and its modeling
 • Němeček, J. - Trávníček, P. - Němečková, J., - Kruis, J.
  Koroze a ochrana materiálu. 2021, 65(3), 79-85. ISSN 1804-1213.
  2021

 • Combined influence of carbonation and leaching on freeze-thaw resistance of limestone ternary cement concrete
 • Adu-Amankwah, S. - Zajac, M. - Skoček, J., - Němeček, J.
  Construction and Building Materials. 2021, 307 ISSN 0950-0618.
  2021

 • Influence of rock inclusion composition on the fracture response of cement-based composite specimens
 • Vyhlídal, M. - Rozsypalová, I. - Šimonová, H. - Kucharczyková, B., - Němeček, J.
  In: Procedia Structural Integrity 33 (2021). Amsterdam: Elsevier B.V., 2021. p. 966-981. ISSN 2452-3216.
  2021

 • Surface morphology and mechanical properties changes induced in Ti3InC2 (M3AX2) thin nanocrystalline films by irradiation of 100 keV Ne+ ions
 • Bakardjieva, S. - Ceccio, G. - Vacik, J. - Calcagno, L., - Němeček, J.
  Surface & Coatings Technology. 2021, 426 ISSN 0257-8972.
  2021

 • Induratio penis plastica
 • Pešková, Š. - Válek, M. - Litoš, J. - Konvalinka, P. - Petrtýl, M. - Křístek, V. - Drlík, P., - Podhorský, J.
  [Functional Sample] 2021.
  2021

 • Software - Induratio penis plastica
 • Pešková, Š. - Válek, M. - Mareš, T. - Drlík, P. - Konvalinka, P. - Petrtýl, M. - Litoš, J. - Křístek, V., - Podhorský, J.
  [Software] 2021.
  2021

 • Numerical and material modelling for the development of a new device for the treatment of Induratio penis plastica
 • Pešková, Š. - Drlík, P. - Křístek, V. - Petrtýl, M. - Válek, M. - Litoš, J. - Konvalinka, P., - Sedláček, R.
  In: 10th International Conference on Computational Methods and Experiments in Material and Contact Characterisation 2021. Portsmouth: Wessex Institute of Technology, 2021. p. 67-78. WIT Transactions on Engineering Sciences. ISSN 1743-3533. ISBN 9781784664374.
  2021

 • Efficient inverse solvers for thermal tomography
 • Havelka, J. - Sýkora, J., - Kučerová, A.
  Computers and Mathematics with Applications. 2021, 97 314-328. ISSN 0898-1221.
  2021

 • Quasicontinuum-inspired modeling of inelastic materials
 • Mikeš, K. - Jirásek, M. supervisor - Eliáš, J. opon., - Beex, L. opon.
  Defense date 2021-06-24. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by M. JIRÁSEK.
  2021

 • Odezva horninového masivu při použití ekvivalentních podmínek porušení v analýze MKP
 • Žalská, T. - Šejnoha, M.
  In: 49. konference zakládání staveb Brno 2021. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2021. p. 147-154. vol. 49. ISBN 978-80-87920-09-1.
  2021

 • Overview of the modified magnetoelastic method applicability
 • Klier, T. - Míčka, T. - Polák, M., - Hedbávný, M.
  ACTA IMEKO. 2021, 10(3), 167-176. ISSN 2221-870X.
  2021

 • Porovnání teplotních gradientů pro analýzu CB vozovek
 • Veselý, J. - Pánek, P., - Vébr, L.
  Silnice Mosty. 2021, 2021(4), ISSN 1804-8684.
  2021

 • Comprehensive experiments on time-dependent behavior of structural concrete subjected to drying and loading
 • Havlásek, P. - Šmilauer, V., - Dohnalová, L.
  In: The Biot-Bažant Conference on Engineering Mechanics and Physics of Porous Materials. Evanston: Northwestern University, 2021.
  2021

 • Souhrnná výzkumná zpráva o možnostech zvyšování využití stavebních a demoličních odpadů ve stavebnictví
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Rydval, M. - Pavlů, T. - Lidmila, M., - Valentin, J.
  [Research Report] 2021. Report no. V1.
  2021

 • Ochranný přehoz pro bariéru BALBAR (model A)
 • Kratochvíl, V. - Dufka, D. - Pohůnek, J. - Tesárek, P. - Nežerka, V., - Koželuh, J.
  [Functional Sample] 2021.
  2021

 • Současné možnosti zvyšování využití stavebního a demoličního odpadu ve stavebnictví
 • Prošek, Z. - Pavlů, T. - Rydval, M. - Valentin, J. - Lidmila, M. - Karra'a, G. - Podolský, J. - Foltýn, J., - Tesárek, P.
  WASTE FORUM. 2021,(3), 176-186. ISSN 1804-0195.
  2021

 • Micro-Scale Fracture Properties of Cementitious Composites
 • Němeček, J. - Němeček, J. supervisor - Schlangen, E. opon. - Šmilauer, V. opon., - Štemberk, P. supervisor
  Defense date 2021-10-25. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by P. ŠTEMBERK and J. NĚMEČEK.
  2021

 • Effect of Magnesium and Cerium on Modification of Carbides in Chromium Cast Iron Grade EXL-1A
 • Sýkora, P. - Kolaříková, M., - Kopecký, L.
  In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 268-272. ISBN 978-80-87583-33-3.
  2021

 • Chytrý kontejner na sběr stavebního SDK odpadu
 • Karra´a, G. - Tesárek, P. - Nežerka, V. - Prošek, Z. - Podolský, J., - Nyč, M.
  [Prototype] 2021.
  2021

 • Chytrý kontejner na sběr stavebního SDK odpadu
 • Karra´a, G. - Tesárek, P. - Nežerka, V. - Prošek, Z. - Podolský, J., - Nyč, M.
  [Functional Sample] 2021.
  2021

 • CitiBIM Toolkit
 • Voříšek, J. - Rypl, D., - Patzák, B.
  [Software] 2021.
  2021

 • Micromechanical Parameter Identification Using Bayes Method
 • Gaynutdinova, L. - Rokoš, O. - Zeman, J. - Havelka, J., - Pultarová, I.
  In: Sborník abstraktů Studentské konference a Rektorysovy soutěže 2021. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021.
  2021

 • Micromechanical Parameter Identification using the Bayes Method
 • Gaynutdinova, L.
  Defense date 2021-02-10. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mathematics; CTU FCE. Department of Mechanics.
  2021

 • Topology optimization of discrete structures by polynomial optimization
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  In: EUROPT 2021 Virtual Conference July 7-9, 2021. Ecole Nationale de l’Aviation Civile, 2021. p. 21.
  2021

 • Global minimum-compliance optimization of frames and shells
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  In: YIC 2021 VI ECCOMAS YOUNG INVESTIGATORS CONFERENCE. Madrid: ECCOMAS, 2021. p. 192.
  2021

 • Global optimality in minimum compliance topology optimization of frame and shell structures
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  In: WCSMO14 Book of Abstracts. International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2021.
  2021

 • Možnosti využití jemné frakce odpadního betonu v lehčených cementových kompozitech
 • Tesárek, P. - Prošek, Z.
  In: 18. konference SPECIÁLNÍ BETONY - BETONY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH VYSOKOHODNOTNÉ BETONY OSTATNÍ SPECIÁLNÍ BETONY. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON, 2021. p. 45-48. ISBN 978-80-86604-87-9.
  2021

 • DIGITALIZACE A ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESŮ POVOLOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
 • Kareš, J. - Veselý, J. - Pánek, P. - Fazekas, K., - Vébr, L.
  [Research Report] 2021.
  2021

 • Classification of Mason’s Skills by Analysis of Selected Churches of the Broumov Group
 • Kuklík, P. - Válek, M., - Paschopoulos, C.
  In: Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Curich: Trans Tech Publications, 2021. p. 15-20. Advances in Science and Technology. vol. 109. ISSN 1662-8969. ISBN 978-3-0357-1823-2.
  2021

 • The Mechanical Properties and Fatigue Prediction of a New Generation of Osteosynthetis Devices
 • Drátovská, V. - Sedláček, R. - Padovec, Z. - Růžička, P., - Kratochvíl, A.
  Strojnícky časopis. 2021, 71(2), 101-108. ISSN 2450-5471.
  2021

 • Efficient finite difference formulation of a geometrically nonlinear beam element
 • Jirásek, M. - La Malfa Ribolla, E., - Horák, M.
  International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2021, 122 7013-7053. ISSN 0029-5981.
  2021

 • Development of composite element joining keel beam and aircraft fuselage
 • Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R.
  In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 175-178. ISBN 978-80-261-1059-0.
  2021

 • Revamp of Creep and Shrinkage NU Database
 • Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Dohnalová, L. - Wan-Wendner, R., - Bažant, Z.P.
  In: The Biot-Bažant Conference on Engineering Mechanics and Physics of Porous Materials. Evanston: Northwestern University, 2021.
  2021

 • 29th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS
 • Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed.
  Praha, 2021-11-05. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. ISBN 978-80-01-06909-7.
  2021

 • 29th Workshop of Applied Mechanics
 • Padovec, Z. org. - Kubášová, K. org.
  [Workshop Hosting] 2021.
  2021

 • Využití dronů v odpadovém hospodářství - zaměření deponií a další možnosti
 • Tesárek, P. - Prošek, Z. - Nežerka, V. - Lidmila, M. - Svatý, Z., - Urban, R.
  [Invited unpublished scientific lecture] Bzenec: Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje. 2021-09-23.
  2021

 • New Long-Life Concrete Pavements in the Czech Republic
 • Slánský, B. - Šmilauer, V. - Hlavatý, J., - Dvořák, R.
  In: 12th International Conference on Concrete Pavements. Skokie: International Society for Concrete Pavements, 2021.
  2021

 • Bezpečnostní bariéra
 • Dufka, D. - Pohůnek, J. - Soukup, J. - Tesárek, P. - Máca, J., - Fajman, P.
  Czechia. Patent CZ 308880. 2021-06-17.
  2021

 • DEFORMACE SYMETRICKY A NESYMETRICKY VYSYCHAJÍCÍCH BETONOVÝCH NOSNÍKŮ
 • Havlásek, P. - Šmilauer, V. - Nežerka, V. - Dohnalová, L., - Sovják, R.
  Beton-technologie, konstrukce, sanace. 2021, 21(3), 52-56.
  2021

 • MULTISCALE VISCOELASTIC ANALYSIS OF PLAIN WEAVE TEXTILE COMPOSITES
 • Šejnoha, M. - Vorel, J. - Valentová, S., - Marseglia, G.M.
  The International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements. 2021, 9(1-4), 189-200. ISSN 2046-0546.
  2021

 • Polymer Composites 2021
 • Padovec, Z. org. - Sedláček, R. org., - Kubášová, K. org.
  [Conference Hosting] 2021.
  2021

 • POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings
 • Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed., - Sedláček, R. ed.
  Tábor, 2021-10-26/2021-10-27. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. ISBN 978-80-01-06897-7.
  2021

 • Gyroidní struktura jako základní konstrukční prvek implantátů a její rozmanitost
 • Jíra, A. - Řehounek, L.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 10-11. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
  2021

 • NUMERICAL COMPARISON OF TRANSGINGIVAL AND SUBGINGIVAL DENTAL IMPLANTS IN REGARD TO THEIR STRESS DISTRIBUTIONS
 • Řehounek, L. - Jíra, A. - Javorská, G., - Bodlák, D.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 81-86. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Modelování gyroidních struktur pro osteointegrační povrchy implantátů
 • Řehounek, L. - Jíra, A.
  In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 85-86. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
  2021

 • Influence of earth composition on adsorption capacity of methylene blue dye
 • Plaček Otcovská, T. - Mužíková, B., - Padevět, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 63-68. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Fracture energy of illitic rammed earth with high water-clay ratio
 • Mužíková, B. - Plaček Otcovská, T., - Padevět, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 53-57. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • AUTOMATED BIM ENTITY RECONSTRUCTION FROM UNSTRUCTURED 3D POINTCLOUDS
 • Voříšek, J. - Patzák, B. - Dvořáková, E., - Rypl, D.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 126-130. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Mechanical Response of Explanted Collagen-Nanofiber Composites Intended for Pulmonary Artery Banding
 • Vltavský, M. - Horný, L. - Kronek, J. - Suchý, T. - Vištejnová, L. - Klein, P. - Kuželová Košťáková, E. - Havlíčková, K. - Chlup, H., - Sedláček, R.
  In: Experimental Stress Analysis 2021 - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 79-80. 1.. ISBN 978-80-01-06884-7.
  2021

 • Akcelerovaná in vitro degradace kalcium fosfátových cementů
 • Vltavský, M. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Bartoš, M. - Valová, K., - Vojtová, L.
  In: XII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2021“. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2021. p. 45. 1.. ISBN 978-80-01-06886-1.
  2021

 • APPLICATION OF THE MORI-TANAKA METHOD TO DESCRIBE THE RATE-DEPENDENT BEHAVIOR OF UNIDIRECTIONAL FIBROUS COMPOSITES
 • Valentová, S. - Šejnoha, M. - Vorel, J. - Sedláček, R., - Padevět, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 114-120. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Effective elastic and fracture properties of regular and irregular masonry from nonlinear homogenization
 • Krejčí, T. - Koudelka, T. - Bernardo, V., - Šejnoha, M.
  Computers and Structures. 2021, 2021(254), ISSN 0045-7949.
  2021

 • Effects of Gamma-Ray Irradiation on Hardened Cement Mortar
 • Khmurovska, Y. - Štemberk, P. - Sikorin, S.N. - Němeček, J. - Jozwiak-Niedzwiedzka, D. - Doleželová, M. - Kaladkevich, Y. - Pavalanski, E., - Fatseyeu, V.
  International Journal of Concrete Structures and Materials. 2021, 15(17), ISSN 2234-1315.
  2021

 • Prototyp T profilu
 • Padovec, Z. - Sedláček, R. - Zámečníková, T. - Křena, J., - Kliský, M.
  [Prototype] 2021.
  2021

 • Optimization of tuned mass dampers attached to damped structures - Minimization of maximum displacement and acceleration
 • Máca, J. - Štěpánek, J.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 98-103. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • PyVEx
 • Nežerka, V. - Hlůžek, R.
  [Software] 2021.
  2021

 • On comparison of 3D isogeometric Timoshenko and Bernoulli beam formulations
 • Dvořáková, E. - Patzák, B.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 12-17. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Určení tuhosti porušeného horninového masivu s využitím DFN modelů
 • Lebeda, M. - Kabele, P., - Mikláš, O. opon.
  Defense date 2021-02-10. Master Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics.
  2021

 • Finite element implementation of geometrically nonlinear contact
 • Faltus, O. - Horák, M.
  In: ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 18-23. vol. Vol. 30. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Experimental and numerical investigation of the response of GLT beams exposed to fire
 • Kucíková, L. - Janda, T. - Sýkora, J. - Šejnoha, M., - Marseglia, G.
  Construction and Building Materials. 2021, 299 1-18. ISSN 1879-0526.
  2021

 • Mechanical properties of spruce wood extracted from glt beams loaded by fire
 • Kucíková, L. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Sýkora, J. - Padevět, P., - Marseglia, G.
  SUSTAINABILITY. 2021, 13(10), ISSN 2071-1050.
  2021

 • Oscillation-free Computation Homogenisation Scheme with Quasilinear Complexity
 • Ladecký, M. - Junge, T. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  In: Book of Abstracts: VI ECCOMAS YOUNG INVESTIGATORS CONFERENCE. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2021. p. 191.
  2021

 • Guaranteed two-sided bounds on all eigenvalues of preconditioned elliptic problems
 • Ladecký, M. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School Proceedings of the conference SNA'21 Ostrava, January 25- 29, 2021. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2021. p. 38-41. ISBN 978-80-86407-82-1.
  2021

 • COMPARING THE HOEK-BROWN AND MOHR-COULOMB FAILURE CRITERIA IN FEM ANALYSIS
 • Žalská, T. - Pavelcová, V., - Šejnoha, M.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 69-75. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • On models of long-term behavior of concrete
 • Chleboun, J. - Dohnalová, L., - Runcziková, J.
  In: PANM 20 Programs and Algorithms of Numerical Mathematics. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. p. 21-29. ISBN 978-80-85823-71-4.
  2021

 • MODELLING OF TIME-DEPENDENT BEHAVIOUR OF PARTICULATE THERMOSET POLYMERS
 • Vozáb, J. - Vorel, J.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 131-134. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Betonová směs pro samozhutnitelné betony
 • Němeček, J. - Trávníček, P. - Tichý, J., - Zelinka, P.
  Czechia. Utility Model CZ 35213. 2021-06-29.
  2021

 • Towards a Passive Self-Assembling Macroscale Multi-Robot System
 • Jílek, M. - Somr, M. - Kulich, M. - Zeman, J., - Přeučil, L.
  IEEE Robotics and Automation Letters. 2021, 6(4), 7293-7300. ISSN 2377-3766.
  2021

 • Irregular Opening Arrangements in Masonry Walls: Equivalent Frame and Finite Element Simulations
 • Pagani, C. - Salvatori, L., - Orlando, M.
  Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2021, ISSN 0098-8847.
  2021

 • Microstructure-informed reduced modes synthesized with Wang tiles and the Generalized Finite Element Method
 • Doškář, M. - Zeman, J. - Krysl, P., - Novák, J.
  Computational Mechanics. 2021, 68(2), 233-253. ISSN 0178-7675.
  2021

 • A Three-Phase Transport Model for High-Temperature Concrete Simulations Validated with X-ray CT Data
 • Pohl, C. - Šmilauer, V., - Unger, J.
  Materials. 2021, 14(17), 1-21. ISSN 1996-1944.
  2021

 • Thermo – mechanical model of concrete pavement in hardening phasis
 • Veselý, J. - Pánek, P., - Vébr, L.
  In: Road and Rail Infrastructure VI, Proceedings of the Conference CETRA 2020*. Zagreb: University of Zagreb, 2021. p. 989-995. ISSN 1848-9850. ISBN 978-953-8168-48-2.
  2021

 • Chování diváků na montované tribuně během světového poháru v biatlonu
 • Dolejš, J. - Verner, M.
  Lešenář. 2021,(19), 10-12. ISSN 2464-5338.
  2021

 • Global optimality in minimum compliance topology optimization of frames and shells by moment-sum-of-squares hierarchy
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Kružík, M., - Henrion, D.
  Structural and Multidisciplinary Optimization. 2021, 64(4), 1963-1981. ISSN 1615-147X.
  2021

 • Recommendations of RILEM TC 287-CCS: thermo-chemo-mechanical modelling of massive concrete structures towards cracking risk assessment
 • Azenha, M. - Kanavaris, F. - Schlicke, D. - Jedrzejewska, A. - Benboudjema, F. - Honorio, T. - Šmilauer, V. - Serra, C. - Forth, J. - Riding, K. - Khadka, B. - Sousa, C. - Briffaut, M. - Lacarrière, L. - Koenders, E. - Kanstad, T. - Klausen, A. - Torrenti, J.-M., - Fairbairn, E.
  Materials and Structures. 2021, 54(4), 1-13. ISSN 1359-5997.
  2021

 • Biomateriály a jejich povrchy XIV.
 • Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Kubášová, K. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed.
  Herbertov, Horní mlýn, 2021-09-14/2021-09-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
  2021

 • Mechanical Properties of Porous Structures for Dental Implants: Experimental Study and Computational Homogenization
 • Jíra, A. - Šejnoha, M. - Krejčí, T. - Vorel, J. - Řehounek, L., - Marseglia, G.
  Materials. 2021, 14(16), 1-25. ISSN 1996-1944.
  2021

 • An analysis of the mechanical properties of porous ceramic foams for bone substitutes during accelerated degradation
 • Vltavský, M. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Bartoš, M. - Valová, K. - Lysáková, K., - Vojtová, L.
  In: Applied Mechanics 2021 : 22nd International Science Conference for Young Researchers, Book of Full Texts. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2021. p. 54-59. ISBN 978-80-270-9946-7.
  2021

 • FIRE-PROTECTION WITH ALKALI-ACTIVATED CEMENT BINDER
 • Šejna, J. - Šmilauer, V. - Šulc, S. - Wald, F., - Reiterman, P.
  In: Proceedings of the International Conference In Ljubljana, 10-11 June 2021. Lublaň: University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geod, 2021. p. 269-274. 1. vydání. ISSN 2570-8074. ISBN 978-961-6884-71-6.
  2021

 • Optimum Performance of Axially Compressed Concrete Columns with Multi-spiral Reinforcement
 • Lepš, M. - Havlásek, P.
  In: Concrete Structures: New Trends for Eco-Efficiency and Performance. Lausanne: Fédération Internationale du Béton, 2021. p. 2175-2184. ISSN 2617-4820. ISBN 978-2-940643-08-0.
  2021

 • Confinement Effectiveness Factor for Columns with Circular Cross-section: Design Codes vs. Numerical Modeling
 • Havlásek, P.
  In: Concrete Structures: New Trends for Eco-Efficiency and Performance. Lausanne: Fédération Internationale du Béton, 2021. p. 2165-2174. ISSN 2617-4820. ISBN 978-2-940643-08-0.
  2021

 • Comparative study of multiscale computational strategies for materials with discrete microstructures
 • Mikeš, K. - Bormann, F. - Rokoš, O., - Peerlings, R.H.J.
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2021, 382 ISSN 0045-7825.
  2021

 • FIRE PROTECTION OF STEEL ELEMENTS USING LIGHTWEIGHT HYBRID CEMENT MORTAR
 • Šulc, S. - Šmilauer, V. - Šejna, J., - Wald, F.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 104-108. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Využití minerální izolace v obvodovém plášti budovy s ohledem na jeho následnou recyklaci
 • Tesárek, P. - Trejbal, J. - Richter, J., - Prošek, Z.
  WASTE FORUM. 2021, 2021(2), 50-60. ISSN 1804-0195.
  2021

 • Two-sided guaranteed bounds to individual eigenvalues of preconditioned finite element and finite difference problems
 • Pultarová, I. - Ladecký, M.
  Numerical Linear Algebra with Applications. 2021, 28(5), ISSN 1070-5325.
  2021

 • Size effect on the ultimate drying shrinkage of cement mortar: 1-year experiment and numerical modeling
 • Dohnalová, L. - Havlásek, P. - Šmilauer, V. - Reiterman, P., - Davidová, V.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 1-6. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Crack control of upstream polder face using calibrated thermo-mechanical simulations
 • Šmilauer, V. - Havlásek, P. - Reiterman, P., - Huňka, P.
  In: International RILEM Conference on Early-Age and Long-Term Cracking in RC Structures. Berlin: Springer, 2021. p. 1-318. 1. vol. 1. ISBN 978-3-030-72921-9.
  2021

 • A comparison of the state of the art models for constitutive modelling of concrete
 • Vorel, J. - Marcon, M. - Cusatis, G. - Caner, F. - Di Lizio, G., - Wan-Wendner, R.
  Computers and Structures. 2021, 244 1-15. ISSN 0045-7949.
  2021

 • Plasma modification of microfibers – application to lightweight cement composite containing recycled concrete
 • Ďureje, J. - Prošek, Z. - Trejbal, J. - Tesárek, P., - Potocký, Š.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 7-11. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • NUMERICAL SIMULATION OF SLUMP FLOW TEST OF CEMENT PASTE COMPOSITES
 • Němeček, J. - Němeček, J.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 58-62. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • MODELING TIME-DEPENDENT DEFORMATIONS OF CONCRETE MEMBERS SUBJECTED TO SYMMETRIC AND ASYMMETRIC DRYING
 • Horák, P. - Havlásek, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 24-30. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Micronized concrete powder as mircofiller in cement paste: influence on hydration and structure
 • Topič, J. - Prošek, Z.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 109-113. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Detection of the presence of microorganisms during production of plasterboard
 • Sekavová, H. - Prošek, Z., - Ryparová, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 93-97. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Increasing the biological resistance of gypsum by means of silver, calcium and copper ions
 • Prošek, Z. - Sekavová, H., - Ryparová, P.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 76-80. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Mechanical and chemical activation of blast furnace slag and its influence on the mechanical properties of the resulting cement paste
 • Horych, J. - Tesárek, P., - Prošek, Z.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 30-35. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • NMM 2020 Nano & Macro Mechanics
 • Padevět, P. ed.
  Praha, 2020-09-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • The Mechanical Properties and Fatigue Prediction of New Generation of Devices for Osteosynthesis
 • Drátovská, V. - Sedláček, R., - Padovec, Z.
  In: Applied Mechanics 2021 : 22nd International Science Conference for Young Researchers, Book of Full Texts. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2021. p. 1-6. ISBN 978-80-270-9946-7.
  2021

 • TK01030031 - Inženýrská bariéra 200C - Průběžná zpráva za rok 2020
 • Svoboda, J. - Vašíček, R. - Šťástka, J. - Kruis, J. - Krejčí, T. - Mašín, D. - Najser, J. - Franěk, J. - Rukavičková, L. - Laufek, F., - Mikeš, J.
  [Annual Report] Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021.
  2021

 • Blind competition on the numerical simulation of steel-fiber-reinforced concrete beams failing in shear
 • Barros, J. - Sanz, B. - Kabele, P. - Yu, R.C. - Meschke, G. - Planas, J. - Cunha, V. - Caggiano, A. - Ozyurt, N. - Gouveira, V. - van den Bos, A. - Poveda, E. - Gal, E. - Červenka, J. - Neu, G.E. - Rossi, P. - Dias-da-Costa, D. - Juhasz, P. - Cendon, D. - Ruiz, G. - et al.
  Structural Concrete. 2021, 22(2), 939-967. ISSN 1751-7648.
  2021

 • Correlation of viscosimetry and practical tests of fresh cement paste consistency
 • Němeček, J. - Trávníček, P. - Zacharda, V. - Pommer, V., - Němeček, J.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. Melville, NY: AIP Publishing, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2322. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4066-1.
  2021

 • Viscosimetry of cement pastes - Analytical and numerical solutions
 • Němeček, J. - Trávníček, P. - Pommer, V., - Němeček, J.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. Melville, NY: AIP Publishing, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2322. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4066-1.
  2021

 • Optical Measurement of Displacements Using Supbixel Image Registration
 • Antoš, J. - Nežerka, V. supervisor
  Defense date 2021-01-26. PhD Thesis. CTU FCE. Department of Mechanics. Supervised by V. NEŽERKA.
  2021

 • Self-healing in cementitious composite containing bacteria and protective polymers at various temperatures
 • Schreiberová, H. - Trtík, T. - Chylík, R. - Prošek, Z. - Šeps, K. - Fládr, J. - Bílý, P., - Kohoutková, A.
  Magazine of Civil Engineering. 2021, 105(5), ISSN 2071-0305.
  2021

 • Robust and Inexpensive Test on Passively Confined Concrete for Efficient Design of Concrete Structures
 • Havlásek, P. - Dohnalová, L. - Bittnar, P. - Padevět, P. - Jirásek, M., - Bittnar, Z.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. Melville, NY: AIP Publishing, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2322. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4066-1.
  2021

 • Optimum Design of Axially Compressed Concrete Columns with Multi-spiral Reinforcement
 • Havlásek, P. - Lepš, M., - Bittnar, Z.
  In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. Melville, NY: AIP Publishing, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2322. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4066-1.
  2021

 • Shrinkage-induced deformations and creep of structural concrete: 1-year measurements and numerical prediction
 • Havlásek, P. - Šmilauer, V. - Dohnalová, L., - Sovják, R.
  Cement and Concrete Research. 2021, 144 ISSN 0008-8846.
  2021

 • Effect of Elevated Temperature on Concrete Structures by Discontinuous Boundary Element Method
 • Procházka, P.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS. 2021, 18(09), ISSN 0219-8762.
  2021

 • The role of bacterially induced calcite precipitation in self-healing of cement paste
 • Ryparová, P. - Prošek, Z. - Schreiberová, H. - Bílý, P., - Tesárek, P.
  Journal of Building Engineering. 2021, 39 ISSN 2352-7102.
  2021

 • Zařízení pro léčení Peyronieho nemoci
 • Pešková, Š. - Drlík, P. - Křístek, V. - Litoš, J. - Konvalinka, P. - Válek, M. - Petrtýl, M. - Podhorský, J., - Podhorský, J.A.
  Czechia. Patent CZ 308690. 2021-01-14.
  2021

 • Determination of Micromechanical Properties of Cementitious Materials with Self-Healing Agent
 • Prošek, Z. - Ryparová, P. - Jíra, A. - Bílý, P., - Tesárek, P.
  In: Key Engineering Materials. Curich: Trans Tech Publications, 2021. p. 149-154. vol. 880. ISSN 1662-9795. ISBN 978-3-0357-1826-3.
  2021

 • Guaranteed two-sided bounds on all eigenvalues of preconditioned elliptic problems
 • Ladecký, M. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School Proceedings of the conference SNA'21 Ostrava, January 25- 29, 2021. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2021. p. 38-41. ISBN 978-80-86407-82-1.
  2021

 • Thermal Model for Timber Fire Exposure with Moving Boundary
 • Šulc, S. - Šmilauer, V., - Wald, F.
  Materials. 2021, 14(3), 1-10. ISSN 1996-1944.
  2021

 • Enhanced massivity index based on evidence from case studies: Towards a robust pre-design assessment of early-age thermal cracking risk and practical recommendations
 • Kanavaris, F. - Jedrzejewska, A. - Sfikas, I.P. - Schlicke, D. - Kuperman, S. - Šmilauer, V. - Honório, T. - Fairbairn, E.M.R. - Valentim, G. - Funchal de Faria, E., - Azenha, M.
  Construction and Building Materials. 2021, 271 1-18. ISSN 1879-0526.
  2021

 • Guaranteed Two-Sided Bounds on All Eigenvalues of Preconditioned Diffusion and Elasticity Problems Solved By the Finite Element Method
 • Ladecký, M. - Pultarová, I., - Zeman, J.
  Applications of mathematics. 2021, 2020(1), ISSN 1572-9109.
  2021

 • Reduced order models of elastic glass plate under low velocity impact
 • Janda, T. - Schmidt, J. - Hála, P. - Konrád, P. - Zemanová, A. - Sovják, R. - Zeman, J., - Šejnoha, M.
  Computers and Structures. 2021, 244 1-12. ISSN 1879-2243.
  2021

 • Stříkaný beton
 • Růžička, P. - Pešková, Š. - Šmilauer, V. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
  Czechia. Patent CZ 308680. 2021-01-08.
  2021

 • Thermo-mechanical model for concrete pavement
 • Veselý, J. - Šmilauer, V.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 121-125. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

 • Modular-topology optimization with Wang tilings: an application to truss structures
 • Tyburec, M. - Zeman, J. - Doškář, M. - Kružík, M., - Lepš, M.
  Structural and Multidisciplinary Optimization. 2021, 63(3), 1099-1117. ISSN 1615-147X.
  2021

 • Numerical Modeling of Axially Compressed Circular Concrete Columns
 • Havlásek, P.
  Engineering Structures. 2021, 227 ISSN 0141-0296.
  2021

 • EVALUATION OF IMPACT OF ELEVATED TEMPERATURES ON YOUNG’S MODULUS OF GLT BEAMS
 • Kucíková, L. - Šejnoha, M. - Janda, T. - Padevět, P., - Marseglia, G.
  In: NMM 2020 Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 41-47. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. Vol.30. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06840-3.
  2021

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell