České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 1995

<< zpět

 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi

 • Sýkora, J.
  1995-1997
 • Numerická analýza nelineárních okrajových úloh

 • Černý, R.
  1995-1997
 • Spolehlivost zemních svahů výsypek a popílkovišť z hlediska stability

 • Šejnoha, J.
  1995-1996
 • Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin

 • Bittnar, Z.
  1995-1995
 • Servohydraulické zařízení s vysokou tuhostí rámu firmy INOVA

 • Bittnar, Z.
  1993-1996
 • Modernizace výuky a výzkumu v oboru biomechanika tuhé fáze

 • Petrtýl, M.
  1993-1995
 • Chování železobetonu při vysokých rychlostech deformací včetně experimentálního výzkumu

 • Bittnar, Z.
  1994-1996
 • Mechanika perforovaných stěn

 • Máca, J.
  1993-1995
 • Strukturální, mechanické a matematické vztahy a modely v neklasické reologii a plasticitě

 • Petrtýl, M.
  1993-1995
 • Hodnocení bezpečnosti kontejmentů jaderných elektráren

 • Bittnar, Z.
  1994-1996
 • Materiálové modely pro beton zahrnující proměnlivost zatížení a vliv prostředí

 • Bittnar, Z.
  1994-1996
 • Fuzzy-pravděpodobnostní pojetí časově závislé spolehlivosti stavebních konstrukcí

 • Šejnoha, J.
  1994-1996
 • CONT

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • Superpočítačová centra vysokých škol (MU, VUT, ČVUT, VŠCHT, UK)

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • PARCOMPWASTE - Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • Optimalizace pohybu poddajných mechatronických systémů

 • Máca, J.
  1994-1997

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell