Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 1995

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • CONT
 • 1994-1996 | Bittnar, Z.

 • Fuzzy-pravděpodobnostní pojetí časově závislé spolehlivosti stavebních konstrukcí
 • 1994-1996 | Šejnoha, J.

 • Hodnocení bezpečnosti kontejmentů jaderných elektráren
 • 1993-1995 | Bittnar, Z.

 • Chování železobetonu při vysokých rychlostech deformací včetně experimentálního výzkumu
 • 1993-1996 | Bittnar, Z.

 • Materiálové modely pro beton zahrnující proměnlivost zatížení a vliv prostředí
 • 1993-1995 | Bittnar, Z.

 • Mechanika perforovaných stěn
 • 1993-1995 | Máca, J.

 • Moderní informační technologie v mechanice konstrukcí
 • 1994-1996 | Řeřicha, P.

 • Modernizace výuky a výzkumu v oboru biomechanika tuhé fáze
 • 1995-1995 | Petrtýl, M.

 • Optimalizace pohybu poddajných mechatronických systémů
 • 1995-1997 | Máca, J.

 • Optimalizace stavebních konstrukcí užitím analýzy transformačního pole
 • 1995-1997 | Procházka, P.

 • PARCOMPWASTE - Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin
 • 1995-1997 | Bittnar, Z.

 • Servohydraulické zařízení s vysokou tuhostí rámu firmy INOVA
 • 1995-1996 | Bittnar, Z.

 • Stabilitní problémy tunelové čelby
 • 1995-1997 | Procházka, P.

 • Strukturální, mechanické a matematické vztahy a modely v neklasické reologii a plasticitě
 • 1994-1996 | Petrtýl, M.

 • Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin
 • 1995-1997 | Bittnar, Z.

 • Zvýšení kapacity vnitřních výsypek uhelných dolů
 • 1994-1997 | Procházka, P.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian