Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 1996

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • CONT
 • 1994-1996 | Bittnar, Z.

 • Dotvarování a rozměrový efekt u masivních betonových konstrukcí
 • 1996-1996 | Patzák, B.

 • Efektivní využití nových počítačových technologií v procesu navrhování železobetonových konstrukcí
 • 1996-1998 | Bittnar, Z.

 • Fuzzy-pravděpodobnostní pojetí časově závislé spolehlivosti stavebních konstrukcí
 • 1994-1996 | Šejnoha, J.

 • Chování železobetonu při vysokých rychlostech deformací včetně experimentálního výzkumu
 • 1993-1996 | Bittnar, Z.

 • Modální analýza při vytváření degradačních modelů konstrukcí
 • 1996-1996 | Polák, M.

 • Moderní informační technologie v mechanice konstrukcí
 • 1994-1996 | Řeřicha, P.

 • Optimalizace pohybu poddajných mechatronických systémů
 • 1995-1997 | Máca, J.

 • Optimalizace stavebních konstrukcí užitím analýzy transformačního pole
 • 1995-1997 | Procházka, P.

 • PARCOMPWASTE - Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin
 • 1995-1997 | Bittnar, Z.

 • Princip remodelace kompozitní makrostruktury Kortikalis
 • 1996-1998 | Petrtýl, M.

 • Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza
 • 1996-1998 | Máca, J.

 • Servohydraulické zařízení s vysokou tuhostí rámu firmy INOVA
 • 1995-1996 | Bittnar, Z.

 • Stabilitní problémy tunelové čelby
 • 1995-1997 | Procházka, P.

 • Strukturální, mechanické a matematické vztahy a modely v neklasické reologii a plasticitě
 • 1994-1996 | Petrtýl, M.

 • Superpočítačová centra vysokých škol (MU, VUT, ČVUT, VŠCHT, UK)
 • 1996-1996 | Bittnar, Z.

 • Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin
 • 1995-1997 | Bittnar, Z.

 • Změkčení, porušení a vliv velikosti v normálních a vysokopevnostních betonových konstrukcích při periodickém a cyklickém zatížení
 • 1996-1997 | Bittnar, Z.

 • Zvýšení kapacity vnitřních výsypek uhelných dolů
 • 1994-1997 | Procházka, P.

 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi
 • 1996-2001 | Sýkora, J.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell