České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 1996

<< zpět

 • Experimentální studium defektů a numerické modelování růstových procesů vedoucí k optimalizaci přípravy a vlastností monokrystalů CdZnTe

 • Černý, R.
  1996-1996
 • Dlouhodobé sledování a predikce stavebního stavu budov a celkového vývoje v oblasti Pražského hradu

 • Bittnar, Z.
  1996-1996
 • Vliv způsobu uchycení vzorku při zkoumání pracovního diagramu betonu

 • Konvalinka, P.
  1996-2001
 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi

 • Sýkora, J.
  1995-1997
 • Numerická analýza nelineárních okrajových úloh

 • Černý, R.
  1995-1997
 • Spolehlivost zemních svahů výsypek a popílkovišť z hlediska stability

 • Šejnoha, J.
  1995-1996
 • Servohydraulické zařízení s vysokou tuhostí rámu firmy INOVA

 • Bittnar, Z.
  1993-1996
 • Chování železobetonu při vysokých rychlostech deformací včetně experimentálního výzkumu

 • Bittnar, Z.
  1994-1996
 • Hodnocení bezpečnosti kontejmentů jaderných elektráren

 • Bittnar, Z.
  1994-1996
 • Materiálové modely pro beton zahrnující proměnlivost zatížení a vliv prostředí

 • Bittnar, Z.
  1994-1996
 • Fuzzy-pravděpodobnostní pojetí časově závislé spolehlivosti stavebních konstrukcí

 • Šejnoha, J.
  1994-1996
 • Moderní informační technologie v mechanice konstrukcí

 • Řeřicha, P.
  1996-1996
 • CONT

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • Superpočítačová centra vysokých škol (MU, VUT, ČVUT, VŠCHT, UK)

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • PARCOMPWASTE - Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • Optimalizace pohybu poddajných mechatronických systémů

 • Máca, J.
  1994-1997
 • Optimalizace stavebních konstrukcí užitím analýzy transformačního pole

 • Procházka, P.
  1996-1997
 • Zvýšení kapacity vnitřních výsypek uhelných dolů

 • Procházka, P.
  1996-1998
 • Změkčení, porušení a vliv velikosti v normálních a vysokopevnostních betonových konstrukcích při periodickém a cyklickém zatížení

 • Bittnar, Z.
  1996-1998
 • Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza

 • Máca, J.
  1996-1998

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell