Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 1996

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • CONT
 • 1994-1996 | Bittnar, Z.

 • Dotvarování a rozměrový efekt u masivních betonových konstrukcí
 • 1996-1996 | Patzák, B.

 • Efektivní využití nových počítačových technologií v procesu navrhování železobetonových konstrukcí
 • 1996-1998 | Bittnar, Z.

 • Fuzzy-pravděpodobnostní pojetí časově závislé spolehlivosti stavebních konstrukcí
 • 1994-1996 | Šejnoha, J.

 • Chování železobetonu při vysokých rychlostech deformací včetně experimentálního výzkumu
 • 1993-1996 | Bittnar, Z.

 • Modální analýza při vytváření degradačních modelů konstrukcí
 • 1996-1996 | Polák, M.

 • Moderní informační technologie v mechanice konstrukcí
 • 1994-1996 | Řeřicha, P.

 • Optimalizace pohybu poddajných mechatronických systémů
 • 1995-1997 | Máca, J.

 • Optimalizace stavebních konstrukcí užitím analýzy transformačního pole
 • 1995-1997 | Procházka, P.

 • PARCOMPWASTE - Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin
 • 1995-1997 | Bittnar, Z.

 • Princip remodelace kompozitní makrostruktury Kortikalis
 • 1996-1998 | Petrtýl, M.

 • Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza
 • 1996-1998 | Máca, J.

 • Servohydraulické zařízení s vysokou tuhostí rámu firmy INOVA
 • 1995-1996 | Bittnar, Z.

 • Stabilitní problémy tunelové čelby
 • 1995-1997 | Procházka, P.

 • Strukturální, mechanické a matematické vztahy a modely v neklasické reologii a plasticitě
 • 1994-1996 | Petrtýl, M.

 • Superpočítačová centra vysokých škol (MU, VUT, ČVUT, VŠCHT, UK)
 • 1996-1996 | Bittnar, Z.

 • Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin
 • 1995-1997 | Bittnar, Z.

 • Změkčení, porušení a vliv velikosti v normálních a vysokopevnostních betonových konstrukcích při periodickém a cyklickém zatížení
 • 1996-1997 | Bittnar, Z.

 • Zvýšení kapacity vnitřních výsypek uhelných dolů
 • 1994-1997 | Procházka, P.

 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi
 • 1996-2001 | Sýkora, J.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian