Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 1997

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Efektivní využití nových počítačových technologií v procesu navrhování železobetonových konstrukcí
 • 1996-1998 | Bittnar, Z.

 • Elektromagnetická emise a její aplikace ve stavebnictví a geofyzice
 • 1997-1999 | Černý, R.

 • Experimentální zjišťování parametrů výpočtového modelu betonu v tlaku
 • 1997-1997 | Padevět, P.

 • Inovační nástroje pro návrh a řízenou údržbu železobetonových konstrukcí dopravní infrastruktury
 • 1997-2001 | Bittnar, Z.

 • Inovované simulační prostředky pro návrh trvanlivých betonových konstrukcí dopravní infrastruktury a řízení údržby
 • 1997-1999 | Bittnar, Z.

 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů
 • 1997-2000 | Bittnar, Z.

 • Lokalizace nepružné deformace a poškození
 • 1997-1999 | Šejnoha, J.

 • Materiálové charakteristiky betonu vystaveného vysokým teplotám
 • 1997-1997 | Konvalinka, P.

 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren
 • 1997-2002 | Bittnar, Z.

 • Metodika geomechanické prognózy
 • 1997-1999 | Procházka, P.

 • Mikromechanická analýza kvazikřehkých materiálů
 • 1997-2000 | Šejnoha, M.

 • Numerická analýza nelineárních okrajových úloh
 • 1997-1999 | Černý, R.

 • Optimalizace pohybu poddajných mechatronických systémů
 • 1995-1997 | Máca, J.

 • Optimalizace stavebních konstrukcí užitím analýzy transformačního pole
 • 1995-1997 | Procházka, P.

 • PARCOMPWASTE - Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin
 • 1995-1997 | Bittnar, Z.

 • Použití experimentálně zjištěných modálních dat pro výpočet odezvy mostní konstrukce na dynamické zatížení a pro odhad životnosti
 • 1997-2000 | Polák, M.

 • Princip remodelace kompozitní makrostruktury Kortikalis
 • 1996-1998 | Petrtýl, M.

 • Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza
 • 1996-1998 | Máca, J.

 • Pružnoplastická analýza rámových konstrukcí s optimalizačním procesem
 • 1997-2000 | Fajman, P.

 • Přímé použití experimentálně zjištěných modálních dat mostní konstrukce pro výpočet její odezvy na dynamické zatížení
 • 1997-1997 | Polák, M.

 • Řešení stability tunelové čelby metodou diskrétních prvků
 • 1997-1997 | Válek, M.

 • Simulace porušování betonových konstrukcí
 • 1997-2000 | Patzák, B.

 • Stabilitní problémy tunelové čelby
 • 1995-1997 | Procházka, P.

 • Využití počítače SP2 pro generování sítí ve 3D
 • 1997-1997 | Rypl, D.

 • Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin
 • 1995-1997 | Bittnar, Z.

 • Změkčení, porušení a vliv velikosti v normálních a vysokopevnostních betonových konstrukcích při periodickém a cyklickém zatížení
 • 1996-1997 | Bittnar, Z.

 • Zvýšení kapacity vnitřních výsypek uhelných dolů
 • 1994-1997 | Procházka, P.

 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi
 • 1996-2001 | Sýkora, J.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell