Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 1997

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Efektivní využití nových počítačových technologií v procesu navrhování železobetonových konstrukcí
 • 1996-1998 | Bittnar, Z.

 • Elektromagnetická emise a její aplikace ve stavebnictví a geofyzice
 • 1997-1999 | Černý, R.

 • Experimentální zjišťování parametrů výpočtového modelu betonu v tlaku
 • 1997-1997 | Padevět, P.

 • Inovační nástroje pro návrh a řízenou údržbu železobetonových konstrukcí dopravní infrastruktury
 • 1997-2001 | Bittnar, Z.

 • Inovované simulační prostředky pro návrh trvanlivých betonových konstrukcí dopravní infrastruktury a řízení údržby
 • 1997-1999 | Bittnar, Z.

 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů
 • 1997-2000 | Bittnar, Z.

 • Lokalizace nepružné deformace a poškození
 • 1997-1999 | Šejnoha, J.

 • Materiálové charakteristiky betonu vystaveného vysokým teplotám
 • 1997-1997 | Konvalinka, P.

 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren
 • 1997-2002 | Bittnar, Z.

 • Metodika geomechanické prognózy
 • 1997-1999 | Procházka, P.

 • Mikromechanická analýza kvazikřehkých materiálů
 • 1997-2000 | Šejnoha, M.

 • Numerická analýza nelineárních okrajových úloh
 • 1997-1999 | Černý, R.

 • Optimalizace pohybu poddajných mechatronických systémů
 • 1995-1997 | Máca, J.

 • Optimalizace stavebních konstrukcí užitím analýzy transformačního pole
 • 1995-1997 | Procházka, P.

 • PARCOMPWASTE - Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin
 • 1995-1997 | Bittnar, Z.

 • Použití experimentálně zjištěných modálních dat pro výpočet odezvy mostní konstrukce na dynamické zatížení a pro odhad životnosti
 • 1997-2000 | Polák, M.

 • Princip remodelace kompozitní makrostruktury Kortikalis
 • 1996-1998 | Petrtýl, M.

 • Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza
 • 1996-1998 | Máca, J.

 • Pružnoplastická analýza rámových konstrukcí s optimalizačním procesem
 • 1997-2000 | Fajman, P.

 • Přímé použití experimentálně zjištěných modálních dat mostní konstrukce pro výpočet její odezvy na dynamické zatížení
 • 1997-1997 | Polák, M.

 • Řešení stability tunelové čelby metodou diskrétních prvků
 • 1997-1997 | Válek, M.

 • Simulace porušování betonových konstrukcí
 • 1997-2000 | Patzák, B.

 • Stabilitní problémy tunelové čelby
 • 1995-1997 | Procházka, P.

 • Využití počítače SP2 pro generování sítí ve 3D
 • 1997-1997 | Rypl, D.

 • Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin
 • 1995-1997 | Bittnar, Z.

 • Změkčení, porušení a vliv velikosti v normálních a vysokopevnostních betonových konstrukcích při periodickém a cyklickém zatížení
 • 1996-1997 | Bittnar, Z.

 • Zvýšení kapacity vnitřních výsypek uhelných dolů
 • 1994-1997 | Procházka, P.

 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi
 • 1996-2001 | Sýkora, J.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian