Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

<< back

 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství

 • Bittnar, Z.
  1997-2001
 • Modální analýza při vytváření degradačních modelů konstrukcí

 • Polák, M.
  1997-1997
 • Dotvarování a rozměrový efekt u masivních betonových konstrukcí

 • Patzák, B.
  1997-1997
 • Řešení stability tunelové čelby metodou diskrétních prvků

 • Válek, M.
  1997-1997
 • Využití počítače SP2 pro generování sítí ve 3D

 • Rypl, D.
  1997-1997
 • Přímé použití experimentálně zjištěných modálních dat mostní konstrukce pro výpočet její odezvy na dynamické zatížení

 • Polák, M.
  1997-1997
 • Vliv způsobu uchycení vzorku při zkoumání pracovního diagramu betonu

 • Konvalinka, P.
  1996-2001
 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi

 • Sýkora, J.
  1995-1997
 • Inženýrský software pro superpočítačová centra

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Numerická analýza nelineárních okrajových úloh

 • Černý, R.
  1995-1997
 • CONT

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • Superpočítačová centra vysokých škol (MU, VUT, ČVUT, VŠCHT, UK)

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • PARCOMPWASTE - Vývoj paralelních verzí stávajících MKP programů COMPASS a NOSAT popisujících hydraulicko-mechanicko-teplotní chování zemin

 • Bittnar, Z.
  1995-1997
 • Optimalizace pohybu poddajných mechatronických systémů

 • Máca, J.
  1994-1997
 • Optimalizace stavebních konstrukcí užitím analýzy transformačního pole

 • Procházka, P.
  1996-1997
 • Zvýšení kapacity vnitřních výsypek uhelných dolů

 • Procházka, P.
  1996-1998
 • Změkčení, porušení a vliv velikosti v normálních a vysokopevnostních betonových konstrukcích při periodickém a cyklickém zatížení

 • Bittnar, Z.
  1996-1998
 • Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza

 • Máca, J.
  1996-1998
 • Efektivní využití nových počítačových technologií v procesu navrhování železobetonových konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Princip remodelace kompozitní makrostruktury Kortikalis

 • Petrtýl, M.
  1997-2000
 • Inovované simulační prostředky pro návrh trvanlivých betonových konstrukcí dopravní infrastruktury a řízení údržby

 • Bittnar, Z.
  1997-2002
 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Metodika geomechanické prognózy

 • Procházka, P.
  1997-1999
 • Elektromagnetická emise a její aplikace ve stavebnictví a geofyzice

 • Černý, R.
  1997-2000
 • Experimentální a numerická analýza vlivu mechanického namáhání na teplotní a vlhkostní pole v obvodových pláštích stavebních konstrukcí

 • Černý, R.
  1997-2000
 • Mikromechanická analýza kvazikřehkých materiálů

 • Šejnoha, M.
  1997-2000
 • Simulace porušování betonových konstrukcí

 • Patzák, B.
  1997-2000

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian