Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 1998

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Dlouhodobé sledování a predikce stavebního stavu budov a celkového vývoje v oblasti Pražského hradu
 • 1998-1998 | Bittnar, Z.

 • Efektivní využití nových počítačových technologií v procesu navrhování železobetonových konstrukcí
 • 1996-1998 | Bittnar, Z.

 • Elektromagnetická emise a její aplikace ve stavebnictví a geofyzice
 • 1997-1999 | Černý, R.

 • Experimentální a numerická analýza vlivu mechanického namáhání na teplotní a vlhkostní pole v obvodových pláštích stavebních konstrukcí
 • 1998-2000 | Černý, R.

 • Experimentální zjišťování parametrů permeability betonu při vysokém stupni porušení
 • 1998-1998 | Padevět, P.

 • Inovační nástroje pro návrh a řízenou údržbu železobetonových konstrukcí dopravní infrastruktury
 • 1997-2001 | Bittnar, Z.

 • Inovované simulační prostředky pro návrh trvanlivých betonových konstrukcí dopravní infrastruktury a řízení údržby
 • 1997-1999 | Bittnar, Z.

 • Inženýrský software pro superpočítačová centra
 • 1998-1998 | Bittnar, Z.

 • Kontaktní problém v kompozitních strukturách
 • 1998-1998 | Válek, M.

 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů
 • 1997-2000 | Bittnar, Z.

 • Lokalizace nepružné deformace a poškození
 • 1997-1999 | Šejnoha, J.

 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren
 • 1997-2002 | Bittnar, Z.

 • Metodika geomechanické prognózy
 • 1997-1999 | Procházka, P.

 • Mikromechanická analýza kvazikřehkých materiálů
 • 1997-2000 | Šejnoha, M.

 • Nové algoritmy v nelineární analýze tenkostěnných prutů metodou konečných prvků
 • 1998-1998 | Fajman, P.

 • Numerická analýza nelineárních okrajových úloh
 • 1997-1999 | Černý, R.

 • Použití experimentálně zjištěných modálních dat pro výpočet odezvy mostní konstrukce na dynamické zatížení a pro odhad životnosti
 • 1997-2000 | Polák, M.

 • Princip remodelace kompozitní makrostruktury Kortikalis
 • 1996-1998 | Petrtýl, M.

 • Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza
 • 1996-1998 | Máca, J.

 • Pružnoplastická analýza rámových konstrukcí s optimalizačním procesem
 • 1997-2000 | Fajman, P.

 • Simulace porušování betonových konstrukcí
 • 1997-2000 | Patzák, B.

 • Vliv způsobu uchycení vzorku při zkoumání pracovního diagramu betonu
 • 1998-1998 | Konvalinka, P.

 • Zavedení microplane modelu pro beton do výpočetního systému
 • 1998-1998 | Němeček, J.

 • Zlepšování technologií pro spolupůsobení vrchní stavby a pilotových základů
 • 1998-2000 | Kuklík, P.

 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi
 • 1996-2001 | Sýkora, J.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell