Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 1998

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Dlouhodobé sledování a predikce stavebního stavu budov a celkového vývoje v oblasti Pražského hradu
 • 1998-1998 | Bittnar, Z.

 • Efektivní využití nových počítačových technologií v procesu navrhování železobetonových konstrukcí
 • 1996-1998 | Bittnar, Z.

 • Elektromagnetická emise a její aplikace ve stavebnictví a geofyzice
 • 1997-1999 | Černý, R.

 • Experimentální a numerická analýza vlivu mechanického namáhání na teplotní a vlhkostní pole v obvodových pláštích stavebních konstrukcí
 • 1998-2000 | Černý, R.

 • Experimentální zjišťování parametrů permeability betonu při vysokém stupni porušení
 • 1998-1998 | Padevět, P.

 • Inovační nástroje pro návrh a řízenou údržbu železobetonových konstrukcí dopravní infrastruktury
 • 1997-2001 | Bittnar, Z.

 • Inovované simulační prostředky pro návrh trvanlivých betonových konstrukcí dopravní infrastruktury a řízení údržby
 • 1997-1999 | Bittnar, Z.

 • Inženýrský software pro superpočítačová centra
 • 1998-1998 | Bittnar, Z.

 • Kontaktní problém v kompozitních strukturách
 • 1998-1998 | Válek, M.

 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů
 • 1997-2000 | Bittnar, Z.

 • Lokalizace nepružné deformace a poškození
 • 1997-1999 | Šejnoha, J.

 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren
 • 1997-2002 | Bittnar, Z.

 • Metodika geomechanické prognózy
 • 1997-1999 | Procházka, P.

 • Mikromechanická analýza kvazikřehkých materiálů
 • 1997-2000 | Šejnoha, M.

 • Nové algoritmy v nelineární analýze tenkostěnných prutů metodou konečných prvků
 • 1998-1998 | Fajman, P.

 • Numerická analýza nelineárních okrajových úloh
 • 1997-1999 | Černý, R.

 • Použití experimentálně zjištěných modálních dat pro výpočet odezvy mostní konstrukce na dynamické zatížení a pro odhad životnosti
 • 1997-2000 | Polák, M.

 • Princip remodelace kompozitní makrostruktury Kortikalis
 • 1996-1998 | Petrtýl, M.

 • Problémy endoprotetiky ruky a jejich mechanická analýza
 • 1996-1998 | Máca, J.

 • Pružnoplastická analýza rámových konstrukcí s optimalizačním procesem
 • 1997-2000 | Fajman, P.

 • Simulace porušování betonových konstrukcí
 • 1997-2000 | Patzák, B.

 • Vliv způsobu uchycení vzorku při zkoumání pracovního diagramu betonu
 • 1998-1998 | Konvalinka, P.

 • Zavedení microplane modelu pro beton do výpočetního systému
 • 1998-1998 | Němeček, J.

 • Zlepšování technologií pro spolupůsobení vrchní stavby a pilotových základů
 • 1998-2000 | Kuklík, P.

 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi
 • 1996-2001 | Sýkora, J.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian