Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

<< back

 • Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí

 • Kruis, J.
  1999-2004
 • Laserová modifikace povrchových vrstev polovodičů typu II-VI a její počítačová simulace

 • Černý, R.
  1999-2004
 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb

 • Polák, M.
  1999-2004
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství

 • Petrtýl, M.
  1999-2004
 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií

 • Bittnar, Z.
  1999-2004
 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství

 • Bittnar, Z.
  1997-2001
 • Paralelní adaptivní simulace chování materiálů se změkčením

 • Rypl, D.
  1999-2002
 • Funkční adaptace a patobiomechanika končetinového a axiálního skeletu při silových účincích

 • Čulík, J.
  1999-2001
 • Vliv způsobu uchycení vzorku při zkoumání pracovního diagramu betonu

 • Konvalinka, P.
  1996-2001
 • Inženýrský software pro superpočítačová centra

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Efektivní využití nových počítačových technologií v procesu navrhování železobetonových konstrukcí

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Princip remodelace kompozitní makrostruktury Kortikalis

 • Petrtýl, M.
  1997-2000
 • Inovované simulační prostředky pro návrh trvanlivých betonových konstrukcí dopravní infrastruktury a řízení údržby

 • Bittnar, Z.
  1997-2002
 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren

 • Bittnar, Z.
  1997-1999
 • Metodika geomechanické prognózy

 • Procházka, P.
  1997-1999
 • Lokalizace nepružné deformace a poškození

 • Šejnoha, J.
  1998-2000
 • Elektromagnetická emise a její aplikace ve stavebnictví a geofyzice

 • Černý, R.
  1997-2000
 • Experimentální a numerická analýza vlivu mechanického namáhání na teplotní a vlhkostní pole v obvodových pláštích stavebních konstrukcí

 • Černý, R.
  1997-2000
 • Mikromechanická analýza kvazikřehkých materiálů

 • Šejnoha, M.
  1997-2000
 • Použití experimentálně zjištěných modálních dat pro výpočet odezvy mostní konstrukce na dynamické zatížení a pro odhad životnosti

 • Polák, M.
  1998-2000
 • Simulace porušování betonových konstrukcí

 • Patzák, B.
  1997-2000
 • Zlepšování technologií pro spolupůsobení vrchní stavby a pilotových základů

 • Kuklík, P.
  1999-2001
 • Pružnoplastická analýza rámových konstrukcí s optimalizačním procesem

 • Fajman, P.
  1999-1999
 • Technologické metody ovlivňování stability tunelové čelby

 • Procházka, P.
  1999-1999
 • Vývoj metodiky stanovení mechanických vlastností betonu v tlaku

 • Konvalinka, P.
  1999-1999
 • Zavedení vlivu tlumení a Mohr-Coulombových přechodových podmínek do PFC (Particle Flow Code)

 • Válek, M.
  1999-1999
 • Optimalizace tvaru vláken na homogenizovaných nelineárních kompozitních strukturách

 • Procházka, P.
  1999-1999
 • Vliv poškození železobetonového prvku na změnu jeho chování

 • Plachý, T.
  1999-1999
 • Simulace tlakového změkčení betonu při kombinaci zatížení tlakem a ohybem

 • Němeček, J.
  1999-2001
 • Analýza kompozitů s náhodnou mikrostrukturou

 • Krejčí, T.
  1999-2001

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian