Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2000

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Analýza vlivu výrobních parametrů na chování navíjených kompozitů
 • 2000-2002 | Šejnoha, J.

 • Dynamické chování mostu s vnějšími předpínacími kabely
 • 2000-2000 | Karásek, P.

 • Experimentální a numerická analýza vlivu mechanického namáhání na teplotní a vlhkostní pole v obvodových pláštích stavebních konstrukcí
 • 1998-2000 | Černý, R.

 • Experimentální studium defektů a numerické modelování růstových procesů vedoucí k optimalizaci přípravy a vlastností monokrystalů CdZnTe
 • 1999-2001 | Černý, R.

 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Funkční adaptace a patobiomechanika končetinového a axiálního skeletu při silových účincích
 • 2000-2002 | Čulík, J.

 • Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí
 • 1999-2004 | Šejnoha, J.

 • Fyzikální metody sledování a interpretace hydratačních procesů cementu v betonu
 • 1999-2001 | Černý, R.

 • HAMSTAD-Určení přenosových vlastností vody v porézních stavebních materiálech a vývoj numerických metod pro jejich hodnocení
 • 2000-2002 | Černý, R.

 • Inovační nástroje pro návrh a řízenou údržbu železobetonových konstrukcí dopravní infrastruktury
 • 1997-2001 | Bittnar, Z.

 • Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů
 • 2000-2003 | Procházka, P.

 • Kompozitní biotolerantní implantáty s kolageno-proteoglykanovým kopolymerem
 • 1999-2001 | Petrtýl, M.

 • Koncentrace příměsí a její vliv na laserovou krystalizaci amorfního křemíku
 • 1999-2002 | Černý, R.

 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů
 • 1997-2000 | Bittnar, Z.

 • Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek
 • 2000-2002 | Procházka, P.

 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren
 • 1997-2002 | Bittnar, Z.

 • Metody přímé identifikace vnitřních a vnějších mechanických interakcí pohybového aparátu člověka
 • 2000-2002 | Petrtýl, M.

 • Mikromechanická analýza kvazikřehkých materiálů
 • 1997-2000 | Šejnoha, M.

 • Objektivní simulace poškození heterogenních materiálů se změkčením
 • 2000-2000 | Štemberk, P.

 • Optimalizace vláken na nelineárních kompozitních strukturách
 • 2000-2000 | Procházka, P.

 • Paralelní adaptivní simulace chování materiálů se změkčením
 • 2000-2002 | Rypl, D.

 • Použití experimentálně zjištěných modálních dat pro výpočet odezvy mostní konstrukce na dynamické zatížení a pro odhad životnosti
 • 1997-2000 | Polák, M.

 • Pružnoplastická analýza rámových konstrukcí s optimalizačním procesem
 • 1997-2000 | Fajman, P.

 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Simulace porušování betonových konstrukcí
 • 1997-2000 | Patzák, B.

 • Technologické metody ovlivňování stability tunelové čelby
 • 1999-2001 | Procházka, P.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
 • 1999-2004 | Petrtýl, M.

 • Transport vlhkosti v betonu porušeném trhlinami
 • 2000-2000 | Konvalinka, P.

 • Vliv koncentrace příměsí na laserovou krystalizaci amorfního křemíku
 • 2000-2002 | Černý, R.

 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb
 • 1999-2004 | Polák, M.

 • Vývoj izolačních materiálů se speciálně navrženými vlastnostmi pro rekonstrukce staveb
 • 2000-2003 | Černý, R.

 • Zavedení vlivu tlumení a Mohr-Coulombových přechodových podmínek do statické verze PFC
 • 2000-2000 | Válek, M.

 • Zlepšování technologií pro spolupůsobení vrchní stavby a pilotových základů
 • 1998-2000 | Kuklík, P.

 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi
 • 1996-2001 | Sýkora, J.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell