Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2000

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Analýza vlivu výrobních parametrů na chování navíjených kompozitů
 • 2000-2002 | Šejnoha, J.

 • Dynamické chování mostu s vnějšími předpínacími kabely
 • 2000-2000 | Karásek, P.

 • Experimentální a numerická analýza vlivu mechanického namáhání na teplotní a vlhkostní pole v obvodových pláštích stavebních konstrukcí
 • 1998-2000 | Černý, R.

 • Experimentální studium defektů a numerické modelování růstových procesů vedoucí k optimalizaci přípravy a vlastností monokrystalů CdZnTe
 • 1999-2001 | Černý, R.

 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Funkční adaptace a patobiomechanika končetinového a axiálního skeletu při silových účincích
 • 2000-2002 | Čulík, J.

 • Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí
 • 1999-2004 | Šejnoha, J.

 • Fyzikální metody sledování a interpretace hydratačních procesů cementu v betonu
 • 1999-2001 | Černý, R.

 • HAMSTAD-Určení přenosových vlastností vody v porézních stavebních materiálech a vývoj numerických metod pro jejich hodnocení
 • 2000-2002 | Černý, R.

 • Inovační nástroje pro návrh a řízenou údržbu železobetonových konstrukcí dopravní infrastruktury
 • 1997-2001 | Bittnar, Z.

 • Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů
 • 2000-2003 | Procházka, P.

 • Kompozitní biotolerantní implantáty s kolageno-proteoglykanovým kopolymerem
 • 1999-2001 | Petrtýl, M.

 • Koncentrace příměsí a její vliv na laserovou krystalizaci amorfního křemíku
 • 1999-2002 | Černý, R.

 • Laboratoř modelování chování kvazi-křehkých materiálů
 • 1997-2000 | Bittnar, Z.

 • Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek
 • 2000-2002 | Procházka, P.

 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren
 • 1997-2002 | Bittnar, Z.

 • Metody přímé identifikace vnitřních a vnějších mechanických interakcí pohybového aparátu člověka
 • 2000-2002 | Petrtýl, M.

 • Mikromechanická analýza kvazikřehkých materiálů
 • 1997-2000 | Šejnoha, M.

 • Objektivní simulace poškození heterogenních materiálů se změkčením
 • 2000-2000 | Štemberk, P.

 • Optimalizace vláken na nelineárních kompozitních strukturách
 • 2000-2000 | Procházka, P.

 • Paralelní adaptivní simulace chování materiálů se změkčením
 • 2000-2002 | Rypl, D.

 • Použití experimentálně zjištěných modálních dat pro výpočet odezvy mostní konstrukce na dynamické zatížení a pro odhad životnosti
 • 1997-2000 | Polák, M.

 • Pružnoplastická analýza rámových konstrukcí s optimalizačním procesem
 • 1997-2000 | Fajman, P.

 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Simulace porušování betonových konstrukcí
 • 1997-2000 | Patzák, B.

 • Technologické metody ovlivňování stability tunelové čelby
 • 1999-2001 | Procházka, P.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
 • 1999-2004 | Petrtýl, M.

 • Transport vlhkosti v betonu porušeném trhlinami
 • 2000-2000 | Konvalinka, P.

 • Vliv koncentrace příměsí na laserovou krystalizaci amorfního křemíku
 • 2000-2002 | Černý, R.

 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb
 • 1999-2004 | Polák, M.

 • Vývoj izolačních materiálů se speciálně navrženými vlastnostmi pro rekonstrukce staveb
 • 2000-2003 | Černý, R.

 • Zavedení vlivu tlumení a Mohr-Coulombových přechodových podmínek do statické verze PFC
 • 2000-2000 | Válek, M.

 • Zlepšování technologií pro spolupůsobení vrchní stavby a pilotových základů
 • 1998-2000 | Kuklík, P.

 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi
 • 1996-2001 | Sýkora, J.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian