Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2001

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Analýza vlivu výrobních parametrů na chování navíjených kompozitů
 • 2000-2002 | Šejnoha, J.

 • Dlouhodobé mechanické chování hornin a jejich vliv na podzemní díla
 • 2001-2002 | Bittnar, Z.

 • Dynamická interakce soustavy těžké vozidlo - most
 • 2001-2003 | Máca, J.

 • Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí
 • 2001-2003 | Kruis, J.

 • Experimentální studium defektů a numerické modelování růstových procesů vedoucí k optimalizaci přípravy a vlastností monokrystalů CdZnTe
 • 1999-2001 | Černý, R.

 • Experimentální vyšetřování degradace betonu v agresivním prostředí
 • 2001-2001 | Padevět, P.

 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Funkční adaptace a patobiomechanika končetinového a axiálního skeletu při silových účincích
 • 2000-2002 | Čulík, J.

 • Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí
 • 1999-2004 | Šejnoha, J.

 • Fyzikální metody sledování a interpretace hydratačních procesů cementu v betonu
 • 1999-2001 | Černý, R.

 • HAMSTAD-Určení přenosových vlastností vody v porézních stavebních materiálech a vývoj numerických metod pro jejich hodnocení
 • 2000-2002 | Černý, R.

 • Inovační nástroje pro návrh a řízenou údržbu železobetonových konstrukcí dopravní infrastruktury
 • 1997-2001 | Bittnar, Z.

 • Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů
 • 2000-2003 | Procházka, P.

 • Kompozitní biotolerantní implantáty s kolageno-proteoglykanovým kopolymerem
 • 1999-2001 | Petrtýl, M.

 • Koncentrace příměsí a její vliv na laserovou krystalizaci amorfního křemíku
 • 1999-2002 | Černý, R.

 • Laserová modifikace povrchových vrstev polovodičů typu II-VI a její počítačová simulace
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • MAECENAS
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek
 • 2000-2002 | Procházka, P.

 • Matematické a numerické modelování nelineárních fyzikálních polí
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren
 • 1997-2002 | Bittnar, Z.

 • Metody přímé identifikace vnitřních a vnějších mechanických interakcí pohybového aparátu člověka
 • 2000-2002 | Petrtýl, M.

 • Optimalizace únosnosti diafyzálních umělých náhrad lidského skeletu z kompozitních materiálů pomocí homogenizace
 • 2001-2003 | Procházka, P.

 • Paralelní adaptivní simulace chování materiálů se změkčením
 • 2000-2002 | Rypl, D.

 • Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC
 • 2001-2005 | Kruis, J.

 • Pravděpodobnostní řešení stěnových systémů zatížených teplotními vlivy
 • 2001-2001 | Novotná, E.

 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Spolehlivá a účinná simulace železobetonových rámových konstrukcí na svazcích osobních počítačů
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Technologické metody ovlivňování stability tunelové čelby
 • 1999-2001 | Procházka, P.

 • Tematický systém pro podporu nejlepší technologie metody konečných prvků v průmyslové praxi
 • 2001-2005 | Bittnar, Z.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
 • 1999-2004 | Petrtýl, M.

 • Tříúrovňové modelování kvazikřehkých materiálů
 • 2001-2004 | Šejnoha, M.

 • Určování tepelných a vlhkostních parametrů stavebních materiálů pomocí inverzního modelování a progresivních metod měření polních veličin
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • Vliv koncentrace příměsí na laserovou krystalizaci amorfního křemíku
 • 2000-2002 | Černý, R.

 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb
 • 1999-2004 | Polák, M.

 • Vývoj izolačních materiálů se speciálně navrženými vlastnostmi pro rekonstrukce staveb
 • 2000-2003 | Černý, R.

 • Životnost náhodně zatížených tenkostěnných konstrukcí s tvarovanými a materiálovými imperfekcemi
 • 1996-2001 | Sýkora, J.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian