Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2002

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Analýza vlivu výrobních parametrů na chování navíjených kompozitů
 • 2000-2002 | Šejnoha, J.

 • Dlouhodobé mechanické chování hornin a jejich vliv na podzemní díla
 • 2001-2002 | Bittnar, Z.

 • Dynamická interakce soustavy těžké vozidlo - most
 • 2001-2003 | Máca, J.

 • Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí
 • 2001-2003 | Kruis, J.

 • Experimentální verifikace viskoelastických vlastností spongiózní kosti a chrupavky
 • 2002-2004 | Melzerová, L.

 • Experimentální výzkum mechanických vlastností čerstvého betonu
 • 2002-2004 | Padevět, P.

 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Funkční adaptace a patobiomechanika končetinového a axiálního skeletu při silových účincích
 • 2000-2002 | Čulík, J.

 • Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí
 • 1999-2004 | Šejnoha, J.

 • HAMSTAD-Určení přenosových vlastností vody v porézních stavebních materiálech a vývoj numerických metod pro jejich hodnocení
 • 2000-2002 | Černý, R.

 • Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů
 • 2000-2003 | Procházka, P.

 • Koncentrace příměsí a její vliv na laserovou krystalizaci amorfního křemíku
 • 1999-2002 | Černý, R.

 • Laserová modifikace povrchových vrstev polovodičů typu II-VI a její počítačová simulace
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • MAECENAS
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek
 • 2000-2002 | Procházka, P.

 • Matematické a numerické modelování nelineárních fyzikálních polí
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren
 • 1997-2002 | Bittnar, Z.

 • Metody přímé identifikace vnitřních a vnějších mechanických interakcí pohybového aparátu člověka
 • 2000-2002 | Petrtýl, M.

 • Mikromechanická analýza a modelování tlakového porušování vlákno-cementových kompozitů
 • 2002-2004 | Kabele, P.

 • Nelineární kontaktní problém bočního tlaku zrnitého vícefázového tělesa
 • 2002-2004 | Kuklík, P.

 • Optimalizace únosnosti diafyzálních umělých náhrad lidského skeletu z kompozitních materiálů pomocí homogenizace
 • 2001-2003 | Procházka, P.

 • Optimalizace železobetonových konstrukcí
 • 2002-2002 | Lepš, M.

 • Optimalizace železobetonových konstrukcí
 • 2002-2002 | Lepš, M.

 • Ověření 3D výpočetního modelu železobetonových sloupů pomocí experimentálního vyšetřování vlivu příčného vyztužení
 • 2002-2004 | Němeček, J.

 • Paralelní adaptivní simulace chování materiálů se změkčením
 • 2000-2002 | Rypl, D.

 • Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC
 • 2001-2005 | Kruis, J.

 • Počítačové modelování a analýza progresivního kolapsu panelových konstrukcí
 • 2002-2004 | Kabele, P.

 • Použití zdravotně nezávadných odpadových materiálů na vyztužování zemních těles
 • 2002-2004 | Kuklík, P.

 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Spolehlivá a účinná simulace železobetonových rámových konstrukcí na svazcích osobních počítačů
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Studium termofyzikálních vlastností stavebních materiálů ve vysokoteplotní oblasti
 • 2002-2003 | Černý, R.

 • Tematický systém pro podporu nejlepší technologie metody konečných prvků v průmyslové praxi
 • 2001-2005 | Bittnar, Z.

 • Thermo-chemicko-mechanická počítačová víceúrovňová simulace jevů v mladých betonech
 • 2002-2004 | Bittnar, Z.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
 • 1999-2004 | Petrtýl, M.

 • Tříúrovňové modelování kvazikřehkých materiálů
 • 2001-2004 | Šejnoha, M.

 • Učení neuronové sítě pomocí genetického algoritmu
 • 2002-2002 | Němeček, J.

 • Určení tepelných a vlhkostních vlastností stavebních materiálů pomocí inverzního modelování amoderních metod měření polních parametrů
 • 2002-2003 | Černý, R.

 • Určování tepelných a vlhkostních parametrů stavebních materiálů pomocí inverzního modelování a progresivních metod měření polních veličin
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • Vliv koncentrace příměsí na laserovou krystalizaci amorfního křemíku
 • 2000-2002 | Černý, R.

 • Využití nového rastrovacího elektronového mikroskopu XL30 ESEM-TMP v rozvoji experimentálních metod na ČVUT-FSv a jeho začlenění do výzkumných a studijních pláe
 • 2002-2002 | Kopecký, L.

 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb
 • 1999-2004 | Polák, M.

 • Vývoj izolačních materiálů se speciálně navrženými vlastnostmi pro rekonstrukce staveb
 • 2000-2003 | Černý, R.

 • Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností
 • 2002-2004 | Černý, R.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell