Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2002

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Analýza vlivu výrobních parametrů na chování navíjených kompozitů
 • 2000-2002 | Šejnoha, J.

 • Dlouhodobé mechanické chování hornin a jejich vliv na podzemní díla
 • 2001-2002 | Bittnar, Z.

 • Dynamická interakce soustavy těžké vozidlo - most
 • 2001-2003 | Máca, J.

 • Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí
 • 2001-2003 | Kruis, J.

 • Experimentální verifikace viskoelastických vlastností spongiózní kosti a chrupavky
 • 2002-2004 | Melzerová, L.

 • Experimentální výzkum mechanických vlastností čerstvého betonu
 • 2002-2004 | Padevět, P.

 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Funkční adaptace a patobiomechanika končetinového a axiálního skeletu při silových účincích
 • 2000-2002 | Čulík, J.

 • Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí
 • 1999-2004 | Šejnoha, J.

 • HAMSTAD-Určení přenosových vlastností vody v porézních stavebních materiálech a vývoj numerických metod pro jejich hodnocení
 • 2000-2002 | Černý, R.

 • Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů
 • 2000-2003 | Procházka, P.

 • Koncentrace příměsí a její vliv na laserovou krystalizaci amorfního křemíku
 • 1999-2002 | Černý, R.

 • Laserová modifikace povrchových vrstev polovodičů typu II-VI a její počítačová simulace
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • MAECENAS
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek
 • 2000-2002 | Procházka, P.

 • Matematické a numerické modelování nelineárních fyzikálních polí
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren
 • 1997-2002 | Bittnar, Z.

 • Metody přímé identifikace vnitřních a vnějších mechanických interakcí pohybového aparátu člověka
 • 2000-2002 | Petrtýl, M.

 • Mikromechanická analýza a modelování tlakového porušování vlákno-cementových kompozitů
 • 2002-2004 | Kabele, P.

 • Nelineární kontaktní problém bočního tlaku zrnitého vícefázového tělesa
 • 2002-2004 | Kuklík, P.

 • Optimalizace únosnosti diafyzálních umělých náhrad lidského skeletu z kompozitních materiálů pomocí homogenizace
 • 2001-2003 | Procházka, P.

 • Optimalizace železobetonových konstrukcí
 • 2002-2002 | Lepš, M.

 • Optimalizace železobetonových konstrukcí
 • 2002-2002 | Lepš, M.

 • Ověření 3D výpočetního modelu železobetonových sloupů pomocí experimentálního vyšetřování vlivu příčného vyztužení
 • 2002-2004 | Němeček, J.

 • Paralelní adaptivní simulace chování materiálů se změkčením
 • 2000-2002 | Rypl, D.

 • Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC
 • 2001-2005 | Kruis, J.

 • Počítačové modelování a analýza progresivního kolapsu panelových konstrukcí
 • 2002-2004 | Kabele, P.

 • Použití zdravotně nezávadných odpadových materiálů na vyztužování zemních těles
 • 2002-2004 | Kuklík, P.

 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Spolehlivá a účinná simulace železobetonových rámových konstrukcí na svazcích osobních počítačů
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Studium termofyzikálních vlastností stavebních materiálů ve vysokoteplotní oblasti
 • 2002-2003 | Černý, R.

 • Tematický systém pro podporu nejlepší technologie metody konečných prvků v průmyslové praxi
 • 2001-2005 | Bittnar, Z.

 • Thermo-chemicko-mechanická počítačová víceúrovňová simulace jevů v mladých betonech
 • 2002-2004 | Bittnar, Z.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
 • 1999-2004 | Petrtýl, M.

 • Tříúrovňové modelování kvazikřehkých materiálů
 • 2001-2004 | Šejnoha, M.

 • Učení neuronové sítě pomocí genetického algoritmu
 • 2002-2002 | Němeček, J.

 • Určení tepelných a vlhkostních vlastností stavebních materiálů pomocí inverzního modelování amoderních metod měření polních parametrů
 • 2002-2003 | Černý, R.

 • Určování tepelných a vlhkostních parametrů stavebních materiálů pomocí inverzního modelování a progresivních metod měření polních veličin
 • 2001-2003 | Černý, R.

 • Vliv koncentrace příměsí na laserovou krystalizaci amorfního křemíku
 • 2000-2002 | Černý, R.

 • Využití nového rastrovacího elektronového mikroskopu XL30 ESEM-TMP v rozvoji experimentálních metod na ČVUT-FSv a jeho začlenění do výzkumných a studijních pláe
 • 2002-2002 | Kopecký, L.

 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb
 • 1999-2004 | Polák, M.

 • Vývoj izolačních materiálů se speciálně navrženými vlastnostmi pro rekonstrukce staveb
 • 2000-2003 | Černý, R.

 • Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností
 • 2002-2004 | Černý, R.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian