Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

<< back

 • Studium vlastností modifikované sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích budov

 • Černý, R.
  2002-2003
 • Komplexní spolehlivostní model předpovědi životnosti betonu

 • Bittnar, Z.
  2002-2003
 • Určení tepelných a vlhkostních vlastností stavebních materiálů pomocí inverzního modelování amoderních metod měření polních parametrů

 • Černý, R.
  2001-2002
 • Studium termofyzikálních vlastností stavebních materiálů ve vysokoteplotní oblasti

 • Černý, R.
  2001-2003
 • Dlouhodobé mechanické chování hornin a jejich vliv na podzemní díla

 • Bittnar, Z.
  2002-2004
 • Určování tepelných a vlhkostních parametrů stavebních materiálů pomocí inverzního modelování a progresivních metod měření polních veličin

 • Černý, R.
  2002-2004
 • Experimentální výzkum mechanických vlastností čerstvého betonu

 • Padevět, P.
  2001-2004
 • Experimentální verifikace viskoelastických vlastností spongiózní kosti a chrupavky

 • Melzerová, L.
  2002-2002
 • MAECENAS

 • Bittnar, Z.
  2002-2002
 • Učení neuronové sítě pomocí genetického algoritmu

 • Němeček, J.
  2002-2004
 • Optimalizace železobetonových konstrukcí

 • Lepš, M.
  2002-2004
 • Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností

 • Černý, R.
  2002-2004
 • Nelineární kontaktní problém bočního tlaku zrnitého vícefázového tělesa

 • Kuklík, P.
  2002-2004
 • Ověření 3D výpočetního modelu železobetonových sloupů pomocí experimentálního vyšetřování vlivu příčného vyztužení

 • Němeček, J.
  2002-2004
 • Použití zdravotně nezávadných odpadových materiálů na vyztužování zemních těles

 • Kuklík, P.
  2002-2004
 • Mikromechanická analýza a modelování tlakového porušování vlákno-cementových kompozitů

 • Kabele, P.
  2002-2004
 • Počítačové modelování a analýza progresivního kolapsu panelových konstrukcí

 • Kabele, P.
  2002-2002
 • Thermo-chemicko-mechanická počítačová víceúrovňová simulace jevů v mladých betonech

 • Bittnar, Z.
  2002-2002
 • Využití nového rastrovacího elektronového mikroskopu XL30 ESEM-TMP v rozvoji experimentálních metod na ČVUT-FSv a jeho začlenění do výzkumných a studijních pláe

 • Kopecký, L.
  2001-2005
 • Optimalizace železobetonových konstrukcí

 • Lepš, M.
  2001-2004
 • Tematický systém pro podporu nejlepší technologie metody konečných prvků v průmyslové praxi

 • Bittnar, Z.
  2001-2004
 • Spolehlivá a účinná simulace železobetonových rámových konstrukcí na svazcích osobních počítačů

 • Bittnar, Z.
  2001-2005
 • Tříúrovňové modelování kvazikřehkých materiálů

 • Šejnoha, M.
  2000-2002
 • Experimentální vyšetřování degradace betonu v agresivním prostředí

 • Padevět, P.
  2001-2003
 • Pravděpodobnostní řešení stěnových systémů zatížených teplotními vlivy

 • Novotná, E.
  2001-2003
 • Matematické a numerické modelování nelineárních fyzikálních polí

 • Černý, R.
  2001-2003
 • Optimalizace únosnosti diafyzálních umělých náhrad lidského skeletu z kompozitních materiálů pomocí homogenizace

 • Procházka, P.
  2001-2003
 • Dynamická interakce soustavy těžké vozidlo - most

 • Máca, J.
  2001-2003
 • Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí

 • Kruis, J.
  1999-2004
 • Laserová modifikace povrchových vrstev polovodičů typu II-VI a její počítačová simulace

 • Černý, R.
  1999-2004
 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb

 • Polák, M.
  1999-2004
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství

 • Petrtýl, M.
  1999-2004
 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií

 • Bittnar, Z.
  1999-2004
 • Transport vlhkosti v betonu porušeném trhlinami

 • Konvalinka, P.
  2000-2002
 • Dynamické chování mostu s vnějšími předpínacími kabely

 • Karásek, P.
  2000-2002
 • Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek

 • Procházka, P.
  2000-2003
 • Vliv koncentrace příměsí na laserovou krystalizaci amorfního křemíku

 • Černý, R.
  2000-2003
 • Vývoj izolačních materiálů se speciálně navrženými vlastnostmi pro rekonstrukce staveb

 • Černý, R.
  2000-2002
 • Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů

 • Procházka, P.
  2000-2002
 • Metody přímé identifikace vnitřních a vnějších mechanických interakcí pohybového aparátu člověka

 • Petrtýl, M.
  2000-2002
 • Analýza vlivu výrobních parametrů na chování navíjených kompozitů

 • Šejnoha, J.
  2000-2002
 • Paralelní adaptivní simulace chování materiálů se změkčením

 • Rypl, D.
  1999-2002
 • Inovované simulační prostředky pro návrh trvanlivých betonových konstrukcí dopravní infrastruktury a řízení údržby

 • Bittnar, Z.
  1997-2002

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian