Czech Technical University in Prague

Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132
CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

<< back

 • MKP1

 • Bittnar, Z.
  2003-2005
 • Modernizace laboratoře experimentální mechaniky

 • Máca, J.
  2003-2007
 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice

 • Černý, R.
  2003-2006
 • Víceúrovňové modelování heterogenních struktur - obrazová analýza a počítačová simulace

 • Šejnoha, M.
  2003-2004
 • Víceúrovňové modelování kompozitů na bázi cementu

 • Krejčí, T.
  2003-2005
 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice

 • Černý, R.
  2003-2003
 • Biomateriál a kontaktní rozhraní - detekce a analýza napěťově deformačních stavů

 • Petrtýl, M.
  2003-2003
 • Formulace kontaktního prvku pro modelování nelineárního chování navíjených kompozitů na meso úrovni

 • Wierer, M.
  2003-2003
 • Aplikace projektivního odhadu chyby v adaptivním řešení nelineárních problémů

 • Svoboda, L.
  2003-2003
 • Současný přenos vody a solí ve stavebních materiálech

 • Pavlík, Z.
  2003-2003
 • Víceúčelová optimalizace konstrukcí

 • Lepš, M.
  2003-2005
 • Měření vazebných izoterem chloridů ve stavebních materiálech

 • Pavlíková, M.
  2003-2005
 • Makroskopická odezva textilních kompozitů se zahrnutím geometrických a materiálových imperfekcí

 • Šejnoha, M.
  2003-2005
 • Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptu odlišných stavů

 • Procházka, P.
  2003-2005
 • Řízení bioadhese pojivové tkáně k polymerovým kompozitům

 • Petrtýl, M.
  2003-2005
 • Studium vlastností modifikované sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích budov

 • Černý, R.
  2002-2003
 • Komplexní spolehlivostní model předpovědi životnosti betonu

 • Bittnar, Z.
  2002-2003
 • Studium termofyzikálních vlastností stavebních materiálů ve vysokoteplotní oblasti

 • Černý, R.
  2001-2003
 • Dlouhodobé mechanické chování hornin a jejich vliv na podzemní díla

 • Bittnar, Z.
  2002-2004
 • Určování tepelných a vlhkostních parametrů stavebních materiálů pomocí inverzního modelování a progresivních metod měření polních veličin

 • Černý, R.
  2002-2004
 • Experimentální výzkum mechanických vlastností čerstvého betonu

 • Padevět, P.
  2001-2004
 • Učení neuronové sítě pomocí genetického algoritmu

 • Němeček, J.
  2002-2004
 • Optimalizace železobetonových konstrukcí

 • Lepš, M.
  2002-2004
 • Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností

 • Černý, R.
  2002-2004
 • Nelineární kontaktní problém bočního tlaku zrnitého vícefázového tělesa

 • Kuklík, P.
  2002-2004
 • Ověření 3D výpočetního modelu železobetonových sloupů pomocí experimentálního vyšetřování vlivu příčného vyztužení

 • Němeček, J.
  2002-2004
 • Použití zdravotně nezávadných odpadových materiálů na vyztužování zemních těles

 • Kuklík, P.
  2002-2004
 • Mikromechanická analýza a modelování tlakového porušování vlákno-cementových kompozitů

 • Kabele, P.
  2002-2004
 • Využití nového rastrovacího elektronového mikroskopu XL30 ESEM-TMP v rozvoji experimentálních metod na ČVUT-FSv a jeho začlenění do výzkumných a studijních pláe

 • Kopecký, L.
  2001-2005
 • Optimalizace železobetonových konstrukcí

 • Lepš, M.
  2001-2004
 • Tematický systém pro podporu nejlepší technologie metody konečných prvků v průmyslové praxi

 • Bittnar, Z.
  2001-2004
 • Spolehlivá a účinná simulace železobetonových rámových konstrukcí na svazcích osobních počítačů

 • Bittnar, Z.
  2001-2005
 • Experimentální vyšetřování degradace betonu v agresivním prostředí

 • Padevět, P.
  2001-2003
 • Pravděpodobnostní řešení stěnových systémů zatížených teplotními vlivy

 • Novotná, E.
  2001-2003
 • Matematické a numerické modelování nelineárních fyzikálních polí

 • Černý, R.
  2001-2003
 • Optimalizace únosnosti diafyzálních umělých náhrad lidského skeletu z kompozitních materiálů pomocí homogenizace

 • Procházka, P.
  2001-2003
 • Dynamická interakce soustavy těžké vozidlo - most

 • Máca, J.
  2001-2003
 • Efektivní numerické metody pro analýzu vrstevnatých materiálů a konstrukcí

 • Kruis, J.
  1999-2004
 • Laserová modifikace povrchových vrstev polovodičů typu II-VI a její počítačová simulace

 • Černý, R.
  1999-2004
 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb

 • Polák, M.
  1999-2004
 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství

 • Petrtýl, M.
  1999-2004
 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií

 • Bittnar, Z.
  1999-2004
 • Maltovinové směsi vyztužené vlákny pro obnovu a záchranu uměleckých památek

 • Procházka, P.
  2000-2003
 • Vliv koncentrace příměsí na laserovou krystalizaci amorfního křemíku

 • Černý, R.
  2000-2003

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998-2021 by Mech, powered by Apache & Debian