Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132

Granty 2004

Seznam řešených grantů a projektů na katedře v daném roce. Pokud hledáte granty pouze konkrétní osoby, pak je přehledněji najdete na její stránce (via odkaz "Lidé"). Pro detailnější informace využijte aplikaci V3S CVUT.

Rok:

 • Aplikace metod inverzního modelování při řešení transportu solí ve stavebních materiálech
 • 2004-2006 | Pavlík, Z.

 • Biomateriál a kontaktní rozhraní - detekce a analýza napěťově deformačních stavů
 • 2003-2005 | Petrtýl, M.

 • Dvouúrovňové modelování zdiva založené na homogenizačním přístupu
 • 2004-2004 | Valenta, R.

 • Efektivní algoritmy pro numerickou simulaci heterogenních materiálů
 • 2004-2006 | Zeman, J.

 • Experimentální verifikace viskoelastických vlastností spongiózní kosti a chrupavky
 • 2002-2004 | Melzerová, L.

 • Experimentální výzkum mechanických vlastností čerstvého betonu
 • 2002-2004 | Padevět, P.

 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí
 • 1999-2004 | Šejnoha, J.

 • Hydrofilní materiály na bázi minerální vlny a jejich vlhkostní a tepelné vlastnosti
 • 2004-2006 | Černý, R.

 • Kombinace mikro a makro analýzy porušeného skalního masivu
 • 2004-2004 | Krček, J.

 • Komplexní spolehlivostní model předpovědi životnosti betonu
 • 2003-2005 | Bittnar, Z.

 • Konstitutivní modely pro zdivo
 • 2004-2006 | Šejnoha, J.

 • MAECENAS
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Makroskopická odezva textilních kompozitů se zahrnutím geometrických a materiálových imperfekcí
 • 2003-2005 | Šejnoha, M.

 • Matematická a numerická analýza nelineárních okrajových úloh
 • 2004-2006 | Černý, R.

 • Měření transportních a akumulačních parametrů solí ve stavebních materiálech
 • 2004-2006 | Pavlíková, M.

 • Mikromechanická analýza a modelování tlakového porušování vlákno-cementových kompozitů
 • 2002-2004 | Kabele, P.

 • MKP1
 • 2004-2004 | Bittnar, Z.

 • Modelování nelineárního chování kompozitů a problémy jejich poškození
 • 2004-2006 | Procházka, P.

 • Moderní měřicí technologie pro stanovení vlhkosti stavebních materiálů
 • 2004-2005 | Pavlík, Z.

 • Modernizace laboratoře experimentální mechaniky
 • 2004-2004 | Máca, J.

 • Nelineární kontaktní problém bočního tlaku zrnitého vícefázového tělesa
 • 2002-2004 | Kuklík, P.

 • Ověření 3D výpočetního modelu železobetonových sloupů pomocí experimentálního vyšetřování vlivu příčného vyztužení
 • 2002-2004 | Němeček, J.

 • Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC
 • 2001-2005 | Kruis, J.

 • Počítačové modelování a analýza progresivního kolapsu panelových konstrukcí
 • 2002-2004 | Kabele, P.

 • Použití zdravotně nezávadných odpadových materiálů na vyztužování zemních těles
 • 2002-2004 | Kuklík, P.

 • Prevence poškození stavebních objektů patřících ke kulturnímu dědictví solemi na základě použití inhibitoru krystalizace
 • 2004-2006 | Černý, R.

 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptu odlišných stavů
 • 2003-2005 | Procházka, P.

 • Řešení transportu tepla a vlhkosti v systému vnitřní tepelné izolace programem TRANSMAT
 • 2004-2004 | Maděra, J.

 • Řízení bioadhese pojivové tkáně k polymerovým kompozitům
 • 2003-2005 | Petrtýl, M.

 • Simulace proudění betonové směsi
 • 2004-2006 | Patzák, B.

 • Spolehlivá a účinná simulace železobetonových rámových konstrukcí na svazcích osobních počítačů
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Spolehlivost návrhu betonových rámů na účinky zemětřesení
 • 2004-2006 | Máca, J.

 • Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování
 • 2004-2007 | Procházka, P.

 • Studium vlastností modifikované sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích budov
 • 2003-2005 | Černý, R.

 • Tematický systém pro podporu nejlepší technologie metody konečných prvků v průmyslové praxi
 • 2001-2005 | Bittnar, Z.

 • Teoretická a experimentální analýza přenosu solí ve stavebních materiálech
 • 2004-2005 | Černý, R.

 • Tepelné vlastnosti kompozitních stavebních materiálů za vysokých teplot
 • 2004-2005 | Černý, R.

 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice
 • 2003-2005 | Černý, R.

 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice
 • 2003-2004 | Černý, R.

 • Thermo-chemicko-mechanická počítačová víceúrovňová simulace jevů v mladých betonech
 • 2002-2004 | Bittnar, Z.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
 • 1999-2004 | Petrtýl, M.

 • Tříúrovňové modelování kvazikřehkých materiálů
 • 2001-2004 | Šejnoha, M.

 • Víceúrovňové modelování heterogenních struktur - obrazová analýza a počítačová simulace
 • 2003-2007 | Šejnoha, M.

 • Víceúrovňové modelování kompozitů na bázi cementu
 • 2003-2006 | Krejčí, T.

 • Vliv cyklů zmrazování a rozmrazování na materiálové vlastnosti betonu
 • 2004-2004 | Doležel, T.

 • Vliv počtu vlastních tvarů na výpočet seismické odesvy konstrukcí
 • 2004-2004 | Pohl, K.

 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb
 • 1999-2004 | Polák, M.

 • Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností
 • 2002-2004 | Černý, R.

 • Výzkum technologie výroby a užitných vlastností cementových kompozitů s hybridní nekovovou vláknovou výztuží
 • 2004-2007 | Černý, R.

 • Zpřesnění vstupních dat pro výpočet seizmické odezvy konstrukcí
 • 2004-2004 | Pohl, K.

---
Grant "Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren" získal Cenu předsedy Grantové agentury České republiky.

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell