Server maintenance is in progress, some pages may be temporarily unavailable.
Czech Technical University in Prague
Faculty of Civil Engineering

Department of Mechanics K132

CTU logo

   
Wiki
Information
People
Contact

Publications
Grants
Software

Courses
Homeworks

Meteo information

Grants 2004

A complete list of projects and grants at the department of mechanics can be found here. The grants of individual persons are better to looked for at the personal pages (via link "People"). More (detailed) informations are available via application V3S CVUT.

Year:

 • Aplikace metod inverzního modelování při řešení transportu solí ve stavebních materiálech
 • 2004-2006 | Pavlík, Z.

 • Biomateriál a kontaktní rozhraní - detekce a analýza napěťově deformačních stavů
 • 2003-2005 | Petrtýl, M.

 • Dvouúrovňové modelování zdiva založené na homogenizačním přístupu
 • 2004-2004 | Valenta, R.

 • Efektivní algoritmy pro numerickou simulaci heterogenních materiálů
 • 2004-2006 | Zeman, J.

 • Experimentální verifikace viskoelastických vlastností spongiózní kosti a chrupavky
 • 2002-2004 | Melzerová, L.

 • Experimentální výzkum mechanických vlastností čerstvého betonu
 • 2002-2004 | Padevět, P.

 • Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí
 • 1999-2004 | Šejnoha, J.

 • Hydrofilní materiály na bázi minerální vlny a jejich vlhkostní a tepelné vlastnosti
 • 2004-2006 | Černý, R.

 • Kombinace mikro a makro analýzy porušeného skalního masivu
 • 2004-2004 | Krček, J.

 • Komplexní spolehlivostní model předpovědi životnosti betonu
 • 2003-2005 | Bittnar, Z.

 • Konstitutivní modely pro zdivo
 • 2004-2006 | Šejnoha, J.

 • MAECENAS
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Makroskopická odezva textilních kompozitů se zahrnutím geometrických a materiálových imperfekcí
 • 2003-2005 | Šejnoha, M.

 • Matematická a numerická analýza nelineárních okrajových úloh
 • 2004-2006 | Černý, R.

 • Měření transportních a akumulačních parametrů solí ve stavebních materiálech
 • 2004-2006 | Pavlíková, M.

 • Mikromechanická analýza a modelování tlakového porušování vlákno-cementových kompozitů
 • 2002-2004 | Kabele, P.

 • MKP1
 • 2004-2004 | Bittnar, Z.

 • Modelování nelineárního chování kompozitů a problémy jejich poškození
 • 2004-2006 | Procházka, P.

 • Moderní měřicí technologie pro stanovení vlhkosti stavebních materiálů
 • 2004-2005 | Pavlík, Z.

 • Modernizace laboratoře experimentální mechaniky
 • 2004-2004 | Máca, J.

 • Nelineární kontaktní problém bočního tlaku zrnitého vícefázového tělesa
 • 2002-2004 | Kuklík, P.

 • Ověření 3D výpočetního modelu železobetonových sloupů pomocí experimentálního vyšetřování vlivu příčného vyztužení
 • 2002-2004 | Němeček, J.

 • Paralelní algoritmy pro rozsáhlé simulace na svazcích (klastrech) PC
 • 2001-2005 | Kruis, J.

 • Počítačové modelování a analýza progresivního kolapsu panelových konstrukcí
 • 2002-2004 | Kabele, P.

 • Použití zdravotně nezávadných odpadových materiálů na vyztužování zemních těles
 • 2002-2004 | Kuklík, P.

 • Prevence poškození stavebních objektů patřících ke kulturnímu dědictví solemi na základě použití inhibitoru krystalizace
 • 2004-2006 | Černý, R.

 • Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství
 • 1999-2004 | Bittnar, Z.

 • Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptu odlišných stavů
 • 2003-2005 | Procházka, P.

 • Řešení transportu tepla a vlhkosti v systému vnitřní tepelné izolace programem TRANSMAT
 • 2004-2004 | Maděra, J.

 • Řízení bioadhese pojivové tkáně k polymerovým kompozitům
 • 2003-2005 | Petrtýl, M.

 • Simulace proudění betonové směsi
 • 2004-2006 | Patzák, B.

 • Spolehlivá a účinná simulace železobetonových rámových konstrukcí na svazcích osobních počítačů
 • 2001-2004 | Bittnar, Z.

 • Spolehlivost návrhu betonových rámů na účinky zemětřesení
 • 2004-2006 | Máca, J.

 • Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování
 • 2004-2007 | Procházka, P.

 • Studium vlastností modifikované sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích budov
 • 2003-2005 | Černý, R.

 • Tematický systém pro podporu nejlepší technologie metody konečných prvků v průmyslové praxi
 • 2001-2005 | Bittnar, Z.

 • Teoretická a experimentální analýza přenosu solí ve stavebních materiálech
 • 2004-2005 | Černý, R.

 • Tepelné vlastnosti kompozitních stavebních materiálů za vysokých teplot
 • 2004-2005 | Černý, R.

 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice
 • 2003-2005 | Černý, R.

 • Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice
 • 2003-2004 | Černý, R.

 • Thermo-chemicko-mechanická počítačová víceúrovňová simulace jevů v mladých betonech
 • 2002-2004 | Bittnar, Z.

 • Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství
 • 1999-2004 | Petrtýl, M.

 • Tříúrovňové modelování kvazikřehkých materiálů
 • 2001-2004 | Šejnoha, M.

 • Víceúrovňové modelování heterogenních struktur - obrazová analýza a počítačová simulace
 • 2003-2007 | Šejnoha, M.

 • Víceúrovňové modelování kompozitů na bázi cementu
 • 2003-2006 | Krejčí, T.

 • Vliv cyklů zmrazování a rozmrazování na materiálové vlastnosti betonu
 • 2004-2004 | Doležel, T.

 • Vliv počtu vlastních tvarů na výpočet seismické odesvy konstrukcí
 • 2004-2004 | Pohl, K.

 • Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb
 • 1999-2004 | Polák, M.

 • Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností
 • 2002-2004 | Černý, R.

 • Výzkum technologie výroby a užitných vlastností cementových kompozitů s hybridní nekovovou vláknovou výztuží
 • 2004-2007 | Černý, R.

 • Zpřesnění vstupních dat pro výpočet seizmické odezvy konstrukcí
 • 2004-2004 | Pohl, K.

—   K 1 3 2   F S v   C V U T   —
(C) 1998- by Mech, powered by Apache & Debian